Проф. Dr.h.c. Владимир Данов, д.м. - Кардиохирург гр. Плевен

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Медицински директор и Началник клиника по кардиохирургия към  УМБАЛ “Сърце и Мозък” – Плевен.

Проф. Dr.h.c. Владимир Данов, д.м. е немски гражданин с български произход.

Научните му интереси датират още от студентските  години, когато въвежда за първи път в България метода на Доналд Росс (Национален сърдечен център – Лондон) за обработка и консервиране на аортен хомографт от трупни донори. В последствие проф. Данов създава уникална за България модификация на метода с висока  медико-икономическа ефективност, за което е отличен с I-ва награда в областта на медицината на I-вия Национален конкурс за високи постижения в младежкото и научно творчество.

Модификацията в последствие е призната за рационализация. По време на следването си, проф. Данов е автор и съавтор в седем публикации и участва с над десет доклада в национални и международни симпозиуми и конгреси. През 2000 г. защитава Докторска дисертация на тема „Диагностика, хирургично лечение, както ранни и късни постоперативни резултати при първичните бенигнени интракавитарни сърдечни тумори” към Ludwig Maximilian Univesität- München. От 1991 г. до 2005 г. работи във водещи кардиохирургични центрове в Германия, където в последните 5 гoдини преди идването му в България е завеждащ отделение “Oberarzt” в Клиниката по кардиохирургия към Университетската болница в Аугсбург – Германия. След придобиването на специалност по кардиохирургия към Баварската лекарска камера – Мюнхен, ръководи  специализациите на лекарите по специалността “Сърдечна хирургия”. Паралелно е отговарял за теоретичното и практическо обучение на специализиращите медицински сестри  в споменатата клиника.

През 2008 г. е назначен на академична длъжност “Доцент” по научна специалност Сърдечно - съдова хирургия към Медицински университет - Варна. Професор е по Сърдечно - съдова хирургия към Медицински Университет – Плевен и Русенския университет “Ангел Кънчев”. Преподавателската дейност на проф. Данов надвишава 400 часа на година под формата на лекции пред студенти по специалностите: хуманна медицина, медицинска сестра, акушерка, кинезитерапия и рехабилитация.

Паралелно с това е ръководител  на млади лекари, специализиращи “Кардиохирургия”. До момента е създал над 12 правоспособни специалисти, практикуващи в България и в Германия. Ежедневно  продължава да предава своя богат опит на младите специализанти и специалисти в откритата през 2017 г. високотехнологична болница “Сърце и Мозък” в Плевен.

Бил е научен ръководител на 2 дипломни работи на студенти за придобиване на степен магистратура по ''Здравен мениджмънт'' и ''Здравни грижи''. Проф. Данов е научен ръководител на 3-ма успешно защитили докторанта, като в момента е научен ръководител на двама  докторанта към Медицинския университет - Плевен.

Удостоен е с почетно звание Dr. h. c. (Доктор хонорис кауза) за особено големи заслуги  към Техническия Университет - гр. Варна. Член е на Европейската, Немската и Българската асоциации по Сърдечно - съдова и торакална хирургия. Член е на редакционните колегии на сп. “Българска кардиология” и на медицински журнал УМБАЛ “Света Анна”. Републикански консултант е по кардиохирургия.

В периода от 2005 г. до 2017 г., проф. Данов е основател на две кардиохирургични клиники: към МБАЛ „Света  Марина“ - Варна през 2005 г., а през 2008 г. към УМБАЛ „Света Анна“ - София. В момента е медицински директор и началник на клиника по кардиохирургия в откритата през 2017 г. високотехнологична университетска болница “Сърце и Мозък” – Плевен.

Автор е на 7 учебника и на 3 монографии.  Учебниците са на най-високо  съвременно академично ниво и са предназначени за обучение, както на студенти, така и на специализанти и лекари придобили вече специалност.  

Автор е в над 80 български и международни научни статии. Представил е над 46 научни доклада на симпозиуми и конгреси в чужбина и в България.

През 2014 г. неговата публикация в списание “Кардио D'' е удостоена с Първа Награда на Фирма “Servier за най-интересен клиничен случай на 2013 г.

         Проф. Данов е удостоен двукратно с приза “Лекар, на който българите вярват” за  2016/2017 г. както   и 2017/2018 г. - избор на читателите на в. 24 часа.

         Проф. Данов е удостоен с приза “Доктор на 2018 г.” – Национални медицински награди 2018 г.

         Проф. Данов има тесни специализации и интереси в областта на: хирургичното лечение на вродени сърдечни малформации, туморите на сърцето, проводните и ритъмни нарушения, имплантиране на бивентрикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при лечение на сърдечната недостатъчност, минимално-инвазивна хирургия на митралнaта и аортна клапи.        

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.