Замърсяването на околната среда влияе на имунитета

Увеличаващото се замърсяване в световен мащаб, особено на атмосферния въздух, води до нарастващ риск за здравето на човека. Това се потвърждава с многобройни проучвания доказващи връзката между нарастващата експозиция на химични вещества и нарушената имунна компетентност и паралелно с това по-високата честотата на алергични заболявания.

Лигавиците са в непрекъснат контакт с различни химични нокси – от въздух, вода, храна, работна среда и други. Опасните химични вещества са обект на всестранно проучване, но едва през последните години започна да се говори за тяхната имунотоксичност.

Български автори проследили ефекта на експозиция на бензен и серовъглерод установяват, че количеството на слюнчени имуноглобулини, както и специфични антибактериални IgA, IgM и IgG антитела за със редуцирани количества при лица с постоянна екзпозиция. При краткосрочно излагане на ноксите промените в имунната защита са леко изразени и обратими.

Актуалният проблем, касаещ индустриалното замърсяване и нарастващата честота на имунокомпрометираните лица предизвиква повишен интерес към имунотоксичния потенциал на различни химични агенти. Вредните ефекти са в две насоки – потискащ (супресия) и стимулиращ (индукция на свръхчувствителност и развитие на автоимунни процеси).

Голямото разнообразие на вредни химични фактори от околната и работната среда води до разнопосочни промени в имунния отговор. Освен това един и същ токсичен агент може да повлияе различни механизми на имунната хомеостаза. Пример е никелът, който е широко разпространен и има имунотоксичен потенциал, свързан най-вече с предизвикването на алергичен контактен дерматит, включващ механизми на свръхчуствителност от забавен тип.

От друга страна редица проучвания установяват и различни имуносупресивни (потискащи) ефекти на никела. Наблюдаван е потискащ ефект върху активността на т. нар. клетки-убийци (natural killers), намалена продукция на цитокини и потискане на фагоцитната активност.

С нарастване на екзпозицията нараства и потискащият ефект върху фагоцитната активност на полиморфонуклеарните неутрофили. Освен това се установява много висока корелация между понижените фагоцитни показатели и количеството на секреторните IgA имуноглобулини.

В теренно проучване на български работници от нефтопреработвателната промишленост с главна токсична нокса бензен се установяват различни изменения в клетъчния и хуморалния системен и локален имунитет.

 

Източник:Puls.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.