Терапевтична общност Феникс - лечение на алкохолизъм, наркомании, хазарт, хранителни разстройства - град София

19783
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

20 години "Терапевтична общност Феникс"

Първата професионална дългосрочна рехабилитационна програма за зависимости в България - Терапевтична общност,,Феникс” е основана от д-р Петър Василев през юни 2001г.в с. Бракъовци ,община Годеч.
Ние сме на 20 години. Тези години са много и малко.Много са пациентите избрали и повярвали във Феникс и съдбите, които сме променили. Но същевременно са малко с оглед значимостта на проблема с употребата на психо-активни вещества.
До месец август 2021г.повече от 500 младежи са напълно излекувани , имат житейска реализация и изживяват всеки миг пълноценно.
Днес 20 години по-късно, сме развили нови психично-здравни технологии ( схема-терапия),които увеличават ефективността на лечебното въздействие – данните от научно изследване с 2-годишно проследяване показва че 67% от завършилите програмата нямат рецидиви и имат успешна реализация.Тези технологии позволяват съкращаване времето на престоя на нуждаещите се от лечение.
Не спирайки да се развива и надгражда ТО,,Феникс”се е утвърдила като професионално място, което дава надежда за бъдеще без употреба на вещества и личностно развитие.
Непрекъснатото ни желание за развитие и усъвършенстване, прилагането на най-добрите световни практики са предпоставка за високото качество на нашата работа.

Програма Терапевтична общност ФЕНИКС е основана в с. Бракьовци, общ. Годеч, през 2001 г. През 2002 г., след работно посещение по програма KETEA в Гърция, е разкрита и програма за ресоциализация.

От 2002 г. Терапевтична общност ФЕНИКС е член на ATC (Association of Therapeutic Communities) и е единствения представител на България участвал в разработването на Европейски СТАНДАРТИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ в международен проект Community of Communities на ROYAL COLLEGE of PSYCHIATRISTS, Великобритания.
От 2003 г. Терапевтична общност Феникс покрива критериите за членство в ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ на ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ОБЩНОСТИ (EFTC).

През 2009 г. Терапевтична общност ФЕНИКС взе участие в голям международен проект SEID (strategic European Inventory on Drugs) финансиран от Европейската комисия в рамките на Програмата за Обществено здраве. Проектът беше насочен към развитие на сътрудничеството между различните държави в усилията за развиване на интервенциите за млади хора с комбинирана зависимост към дроги и завършили с издаване на ръководство за професионалисти.

През 2010 г. Терапевтична общност ФЕНИКС в сътрудничество с Phoenix, Norway реализира проект Реконструкция и рехабилитация на терапевтична общност Феникс, с. Бракьовци с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия чрез финансовия механизъм на ЕИП за осигуряване на по-добри битови условия за резидентите на Терапевтична общност ФЕНИКС и постигане на устойчива социална интеграция и общо подобрение на качеството на живот. В този проект е проведено изследване на промените в начина на живот, които настъпват като резултат от лечението в Терапевтичната общност.

Съвременна психично здравна технология
Терапевтична общност ФЕНИКС за първи път в България адаптира Европейския опит в метода Терапевтични общности. Днес вече Терапевтична общност ФЕНИКС е представител на третата генерация на Терапевтични общности. Програмата е интензивна, високоструктурирана, включва приложение на професионална когнитивно –поведенческа терапия, психотелесна психоанализа, mindfulness техники за овладяване на влечението. Във фазата на ресоциализация се прилага иновативен метод Social Network Therapy.

Терапия основана на научни доказателства
Екипът на Терапевтична общност ФЕНИКС е реализирал: 5 научни публикации, една от които в Европейското научно списание Therapeutic Communities, защитена е дисертация в Софийски университет Св. Климент Охридски на тема Роля на мотивацията за задържане на резидентите в рехабилитационната програма Терапевтична общност, публикувано е Терапевтично ръководство: Терапевтични общности. Стандарти за добра практика, а също и раздел от книгата Терапевтични общности за психози издадена във Великобритания.

Висока ефективност и резултати

До м. юни 2011 г. повече от 200 младежи са напълно излекувани и имат житейска реализация. Данните от научно изследване с 2-годишно проследяване показват, че 67% от завършилите програмата нямат рецидиви и имат успешно социално включване.

Какво да очаквате от терапията?

Индивидуален терапевтичен проект
Той е базиран на формулировката на случай. Всеки младеж има Водещ на случая и терапевтични планове в съответствие с актуалните цели. Индивидуалният проект включва основните проблемни области на резидента и очертава начините за преодоляването им в програмата. Работи се съвместно за постигане на индивидуалните цели. Продължителността на индивидуалните проекти може да бъде различна.

Дългосрочна програма за лечение на ПАВ и алкохол

1. Адаптация
2. Самоосъзнаване и промяна
3. Обратен подход
4. Ресоциализация

Краткосрочни програми за лечение на ПАВ и алкохол

Програма за личностово развитие
Програма за психогенни хранителни разстройства
Двойни диагнози
Хазарт и компютърна зависимост

Конфиденциалност

При нас можете да намерите спокойствие и конфиденциалност. Ние си даваме сметка, че това е важно съображение. Къщата е разположена в красива местност в Стара планина. На изолирано от света място, далеч от вълненията на големия град вашата сигурност и конфиденциалност са гарантирани. Това е предпоставка за добро планиране на бъдещи житейски проекти без зависимости.

Опитен и квалифициран екип
Екипът е съставен от психолози, психиатри и социални работници, които са с психотерапевтична квалификация и са тренирани във Phoenix, Norway; Ley Community, Oxford; Cranstoun Drug Services, UK. Основен принцип в работата е екипният подход и регулярно провеждана супервизия.

Директор програми
Д-р Петър Василев
Когнитивно-поведенчески психотерапевт и супервизор по когнитивно-поведенческа психотерапия. Експерт по схема терапия.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.