Чл. кор. Проф. Д-р Николай Цанков, дмн – Дерматолог гр. София

15746
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Чл. кор. Проф. Д-р Николай Цанков, дмн е специалист по дерматология.
Консултант е на Клиника по дерматология и венерология в МБАЛ "Токуда Болница София". Член на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински Университет - София. Член - кореспондент на Българската Академия на Науките.

Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н. е изтъкнат български лекар – дерматолог, чийто принос за медицината не се изчерпва единствено с излекуваните пациенти, но се обогатява от научната му дейност.
Той е част от новаторите в дерматологията – за това свидетелстват всички негови научни трудове, статии, и награди и, не на последно място, четирикратното му участие в българските антарктически експедиции.

Научните приноси на проф. Цанков са в областта на дерматологията и венерологията, като обхващат над 850 научни труда (дисертации, журнални научни статии, монографии и учебници, конференции, симпозиуми, национални и международни конгреси).
Специализирал във Франция. Автор на над 500 научни статии, книги и доклади.
Публикувал е над 350 научни статии,от които над 190 в чужбина..

Участва с 47 глави в 19 книги и монографии, от които три авторски. Автор е на 3 дисертационни труда.
Статиите му са цитирани над 3000 пъти.

Има над 70 лекции в чужбина като поканен и пленарен лектор, основно на световни и европейски конгреси по дерматология). Бил е председател (Chair) и зам. председател (Co-chair) на над 35 научни сесии на международни конгреси.
Почетен член е на 17 научни медицински дружества от целия свят.
Един от 65-те избрани лекари от целия свят и първият лекар от България, включен в “Caring Physicians of the world”(2005 г) на Световната Медицинска Асоциация

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ:
френски, английски, руски – писмено и говоримо

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
1959 – завършва средно образование 34 ОУ – София
1968 – завършва висше образование – медицина, Медицински Университет – София
1970 – аспирант в Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
1973 – младши асистент, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
1976 – придобита специалност по дерматология и венерология. Диплома 17 690/24.01.1977.
1977 – старши асистент, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
1979 – защита на кандидатска дисертация: “Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при пациенти с алергия към пеницилин и ампицилин”
1980 – специализация в Clinique de Dermatologie et Venerologie – Paris. Chef de service Prof. Dr. A. Puissant, Faculte de Medecine Lariboisiere – Saint Louis.
1980 – чуждестранен асистент в Faculte de Medecine Lariboisiere – Saint Louis
1981 – главен асистент, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
1990 – ст.н.с. ІІ степен, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
1995 – защита на докторска дисертация. “Лекарствена терапия на пациенти с псориазис вулгарис – рискове и переспективи”
1996 – професор, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
2008 – член кореспондент към БАН
Председател на CEEDVA (Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association) в продължение на 2 мандата
Член на комисията по медицина и стоматология към ВАК (2000-2003)
Председател на специализирания научен съвет по ДВИБЕПХ (2003-2005)
Републикански консултант по дерматология и венерология (1996 – 2009)
Председател на Научната комисия към ВАК Медицина – терапевтични специалности (2009-2011)
Председател на комисията за стипендии и награди при Европейската Академия по Дерматология и венерология (2007-2011)

Допълнителни контакти


гр. София, бул. Пенчо Славейков 4, Евродерма [виж карта]

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.