Служба по трудова медицина Надя 2005 ЕООД гр. София

5702
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Служба по трудова медицина Надя 2005 ЕООД
Надя 2005 е един от водещите консултанти в областта на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и ефективното протичане на (трудовия процес). Свидетелство за високото ниво на предоставяните услуги са нашите клиенти, с които имаме дългогодишни отношения. Консултантска къща по безопасност и здраве НАДЯ 2005 ЕООД започва дейността си през 2000г. През април 2008г. фирмата развива своята дейност като Служба по трудова медицина (СТМ) в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. “За условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина” (СТМ), издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, обнародвана в ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г. Службата е пререгистрирана съгласно нормативни изисквания с удостоверение № 145-3/27.08.2012г. на Министерство на здравеопазването.
Към фирмата са регистрирани орган за контрол от вида „C”, акредитиран съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА „Българска служба за акредитация” за измерване на факторите на работната среда както и Учебен център за обучение на работниците и длъжностните лица по правилата за здравословен и безопасен труд и на електроперсонал за получаване на квалификационна група за работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Фирмата е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № 108952. Тези дейности се извършват в рамките на договор за комплексно обслужване за срок от една до три години, обхващащ пълния задължителен обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и Наредба №3.
УСЛУГИ:

 • Пакети услуги
 • Работната среда и трудов процес
 • Здравно състояние
 • Обучение и програми
 • Документация
 • Оценка на риска
 • Събиране на информация
 • Идентифициране на риска
 • Оценяване на риска
 • Препоръки
 • Документиране на риска
 • ИЗМЕРВАНИЯ
 • ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
 • ТРУДОВО-ПРАВНИ
 • НОРМАТИВНА БАЗА
 • ОПАСНИ ХИМ. ВЕЩЕСТВА
ОБУЧЕНИЕ


Обучение, програми, инструктажиНАДЯ 2005 провежда обучение по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми. Лекторите, провеждащи обучението в НАДЯ 2005 са изявени специалисти в съответните области (инженери, юристи и лекари), с богат професионален опит. По заявка на клиента могат да бъдат организирани други специализирани обучения.
 • Електробезопасност
 • Работници и служители
 • Длъжностни лица
 • Органи за безопасност
 • КУТ
 • Първа помощ
 • Координатор в строителството
 • Пожари и аварии
КЛИЕНТИ


Свидетелство за високото ниво на предоставяните услуги за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд съгласно Кодекса на труда са нашите клиенти, с които имаме дългогодишни отношения. По настоящем фирмата има договори с над 200 клиента от различни браншове. С голяма част от тях имаме дългогодишни отношения. Ние се гордеем с това, че успяваме да отговорим на високите изисквания на тези фирми отговаряйки на изискванията и на Инспекция по труда. Нашите клиенти работят по международни стандарти и следват най-добрите светновни практики. За илюстрация прилагаме част от клиентския ни портфейл. В случай на необходимост можем да предоставим на заинтересованите страни рефереренции за нашата работа.
 • Автомобилни КОМПАНИИ
 • Инвестиционни компании
 • Институции
 • Кино комплекси
 • Консултантски фирми
 • Медии
 • Медицински заведения
 • Нотариални кантори
 • Представителства на чужди фирми
 • Производствени компании
 • Сервизи
 • Софтуерни компании
 • Търговски компании
 • Фармацефтични фирми
 • Фирми за инсталации
 • Хотели и ресторанти

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.