СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА БУЛНОРМ-1 ЕООД Пловдив

5822
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Дейности
1. Осъществяване на всички видове дейности и мероприятия, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /по законоустановения ред/
2. Разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа
3. Наблюдение на здравословното състояние на работници и служители и анализирането му във връзка с извършваната работа
4. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване здравето и безопасността при работа и всички други дейности и мероприятия, свързани с основни функции и задачи на службите по трудова медицина /по законоустановения ред/
5. Организиране и координация на дейността по осигуряване на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
6. Консултиране и подпомагане на работодатели и други длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност
7. Контрол от името на работодателите за спазване нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите
8. Предлагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания при изпълнение на определени задължения, ел. измервания, контрол на физични и химични фактори, услуги за оценка на съответствието, както и всички други дейности и мероприятия, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове /по законоустановения ред/
9. Обучение на представителите на работодателите и на работниците и служителите по безопасност, здраве и хигиена на труда /по законоустановения ред/
10. Търговия със стоки и предоставяне на услуги, свързани със здравето, безопасността и охраната на труда - лпс, работно облекло, специализирана литература, медицинска апаратура, лекарства, консумативи и др. /по законоустановения ред/
11. Оценка на риска за здравето при работа
12. Изготвяне на документация по осигуряване на збут заповеди правила за безопасна работа правилници противопожарни досиета и др.
13. Застрахователна дейност
14. Изработване и внедряване на НАССР –системи за безопасност на храните
15. Изготвяне на досие по пожарна безопасност

БУЛНОРМ-1 ЕООД
Адрес: гр. Пловдив ул. Иван Вазов
Тел: 032517741, 0899233595 - Д-Р Недко Събев

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.