Светлана Войникова – медицински специалист - Кабинет по физикална терапия Пловдив

59214
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Казвам се Светлана Емилова Войникова, квалифициран специалист по Физикална терапия и Рефлексотерапия с професионална подготовка по Акупресура, Акупунткура / микро игли/, магнитотерапия, електро пунктура, електро акупунктура, лечение с естествени природни компоненти. Ежемесечно присъствам и активно участвам в лечебно диагностични семинари по Физикална терапия. Преминала съм нива на обучение по Скенар терапия и притежавам официални удостоверения от Скенар център България – и МЕЖДУНАРОДНА СКЕНАР АКАДЕМИЯ – А.Ревенко – Русия.
Участвах в 16-та международна конференция по СКЕНАР терапия в периода 04-10 септември 2010 година.
ПКС - "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения"
ОКС Магистър - "Здравен мениджмънт"
Преминато ниво на обучение по мануални практики TMC School - Thai Massage School of Thailand -Тайланд
Международно участие в Източноевропейска Конференция септември 2017г.
Участие в Модул на Национална научно-практическа СКЕНАР конференция и специализиран семинар на Тема: "СКЕНАР въздействие при остри състояния. Методология за възстановяване функциите на организма".
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
СКЕНАР-ТЕРАПИЯ
И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
РИСТА ДИАГНОСТИКА ПО МЕТОДА Накатани

 • акупунктура
 • акупресура
 • електроакупунктура
 • моксотерапия
 • парафинотерапия
 • източен рефлекторен масаж
 • лечение с естествени природни компоненти

ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА И ЕДНО ОГРОМНО БИЖУ В ПОМОЩ ЗА ЗДРАВЕТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПЛОВДИВ-ВИСОКОМОЩЕН МАГНИТ -3 ТЕСЛА ZIMMER Germany

Високоенергийна индуктивна терапия

Човешкото тяло представлява добра проводяща среда и е кондуктивно за магнитни полета. Тъй като йоните в клетката притежават заряд, клетъчната мембрана също се нуждае от определен заряд. Мембранният заряд на нормални, здрави клетки е по - висок от този на болни или стари клетки, включително бактерии и вируси. Когато зарядът на клетъчната мембрана е нисък, клетката притежава твърде малко енергия, за да изпълнява нормална си функция. Следователно клетките се нуждаят от енергия и е известно, че стимулация посредством електромагнитно поле усилва тази енергия и оптимизира функцията на клетката. Електромагнитните полета могат да преминават през клетки, тъкани, органи и кости без никаква деформация или загуба, активират електрохимията на тъканите и подобряват функцията на клетките и клетъчните мембрани. Освен това силните електромагнитни полета стимулират производството на опиоидни пептиди, активират мастните клетки и увеличават електрическия капацитет на мускулните влакна.

EmField Pro генерира магнитно поле с 3 Tesla, което е около 600 пъти по - силно от нормален магнит. Това силно магнитно поле стимулира нервните клетки, мускулите и кръвоносните съдове, което като следствие на това приложение на енергия води до физиологична промяна или стимулация, която се използва за постигане на терапевтични ефекти.

Показания:
- Стимулация на мускулна тъкан
- Регенерация на нерви
- Общ контрол на болката
- Лечение на фрактури
- Подобряване на кръвообръщението
- Незадържане на урина

Лечението е статично, динамично и комбинирано приложение - статично и динамично.

EmFaild Pro може да се използва в различни места на тялото в зависимост от болката.

Програмирани са следните препоръки за лечение:
- Изкълчвания ( хронични и остри)
- Възпаление (хронично и остро)
- Болка (хронична и остра)
- Болка в долната част на гърба (хронична и остра)
- Болка в шийните прешлени (хронична и остра)
- Болка в рамото (хронична и остра)
- Болка в лакътя (хронична и остра)
- Болка в тазобедрената става и таза (хронична и остра)
- Болка в коляното или артрит (хронични и остри)
- Болка в глезена (хронична и остра)
- Дискова херния
- Дискова протрузия
- Остеохондроза
- Спондилоартроза
- Коксартроза
- Ревматоиден артрит и др.

Скенер терапия:

Среща на древното лечителско изкуство с модерната електронна технология
СКЕНАР генерира и предава на тялото индивидуално дозирано количество стимулиращи електроимпулси,които са моделирани така,че да наподобяват физиологичните,характерни за тялото биотокове.Скенар е първото по рода си електротерапевтично устройство,което работи на принципа на биологичната обратна връзка-в хода на терапевтичния процес,всеки сигнал на уреда контролира телесната активност и в същото време е контролиран от постоянно променящото се състояние на организма.Поради това всеки следващ сигнал е различен от предхождащия,което предотвратява привикване към въздействието,преди организма да е генерирал достатъчно количество невропептиди,необходими за преодоляване на паталогичния процес и възстановяване на хомеостазата.Натрупаният практически опит,показва,че почти няма болест,която да не се повлиява благоприятно от тази терапия!
Използването на Скенар е показано във всеки стадий от лечението на заболяванията на:
Опорно-двигателния апарат,
Нервната система,
Храносмилателната система,
Дихателната система
Отделителната система,
Гинекологични заболявания.
Този необикновен апарат се нарича СКЕНАР и е уникалнен метод на въздействие върху човешкия организъм. Дешифрирало името му звучи като ‘Само Контролеруем Енерго Нервно- Адаптивен Регулатор’. На пръв поглед изглежда сложно, но принципите на действие на апарата са да помогне на организма сам да се пребори със страданието.
Приборът е създаден преди 20 год. за нуждите на продължителните космически полети и да поддържа добрата кондиция на звездните пътешественици. Строго засекретената технология на руските специалисти излиза от анонимност едва след перестройката, а през 1993год, с него започват да лекуват и цевилни медици. В Западна Европа апаратът е известен под името “KOSMED” (от космическа медицина; като е получил знака на Съвета на Европа “CE mark” и е одобрен от Британската агенция за медицинска апаратура ‘UK Medical Devices Agenci’. Апаратът и технологията са регистрирани в САЩ, Япония, Канада, Холандия, Дания, Унгария и др.
Апаратът е одобрен от Британската Агенция за Медицинска апаратура “UK Medical Devices Agency” и е получил Знака на Съвета на Европа “CE mark”.
СКЕНАР-апарат въздейства по кожата чрез слаба енергия, но силна информация. Кожата на човека е уникална структура, която представлява карта съдържаща информация за състоянието на отделни органи и системи. Извършва се обмяна на информация м/у кожата и СКЕНАР-апарата.
СКЕНАР-терапията лекува не болестта, а причината.
СКЕНАР – среща на древното лечителско изкуство с модерната електронна технология
СКЕНАР е абревиатура от името на терапевтичния метод и на използвания за целта уред Самоконтролеруема Енерго-Невро Адаптивна Регулация.
Уредът е бил разработен в рамките на секретната съветска космическа програма. Изхождайки от принципите на класическата китайска медицина – акупунктура и зонален контактен масаж, СКЕНАР великолепно съчетава свръхмодерната електронна технология с древното лечителско изкуство.
СКЕНАР помага на тялото да коригира и завърши собствената си оздравителна програма. Организмът използва своите ендогенни фармацевтични субстанции. Той е първото по рода си електротерапевтично устройство, което работи на принципа на биологичната обратна връзка. СКЕНАР – терапията не атакува само конкретния активен патологичен процес, но води и до подобряване на общото физическо и психическо състояние. Постига се отлично и бързо възстановяване след стрес, физическо и умствено натоварване.
СКЕНАР-терапията се справя с редица страдания когато стандартните методи на лечение са безсилни
В началото на 80-те год. в закрития град – Таганрог, учени създават уреда СКЕНАР (СамоКонтролируем Енерго Невро Адаптивен Регулатор) по решението на съветска космическа програма. Висококвалифицирани биолози, физици, лекари и инженери под пълна секретност работят над прибор, който да поддържа здравето на космонавтите. При перестройката това производство става достояние на широката общественост.
Чрез СКЕНАР-апарата се влияе на най-тънките нервни С-влакна с мощен и неувреждащ сигнал. Те отделят невропептиди, чието действие стартира каскада от процеси в човешкия организъм, които водят до превеждане в норма на функциите му. Човешкият организъм има неограничени възможности, а СКЕНАР е начинът да подбутне организма в правилната посока сам да се възстанови.
Имала съм случай при който пациент се оплаква с години от болки в корема, но никой не може да каже от какво. При СКЕНАР – терапията се образува фистула (дупка в корема), откъдето излезе гной. Оказа се, че конец останал след операция, предизвиква възпалителен процес. Този нов метод е много ефикасен и при камъни в бъбреците. Благодарение на терапията организмът сам разрушава камъните, независимо колко са големи и от какво естество са, и тези бъбреци повече не образуват нови. Заболяване на лицевия нерв – тригеменос, което води до страшни болки в лицето, също се повлиява благоприятно. След три курса от 15 процедури лицевия нерв е почти възстановен. За излекуване от язва е достатъчен един курс от 15 процедури траещи до 30 минути. Дискова херния, за която оперативното лечение се смята за най-ефикасно, със СКЕНАР се постига пълно клинично оздравяване.
Чудодейният прибор, който е по-малък дори от човешка длан води до големи успехи в лечението.
•СКЕНАР ТЕРАПИЯ
СКЕНАР апарата е електростимулатор, който упражнява терапевтично, неувреждащо човешката кожа влияние, оказва общо регулиращо въздействие върху физиологичните системи на човешкото тяло при широк спектър заболявания.
Методическите и технически решения осигуряват индивидуално дозирана електростимулация върху области от кожата и стимулират реакции,които целят възстановяването на функциите.
СКЕНАР терапията може да се използва за корекция на патологични състояния /особено в случаи с проява на болка/, за подобрение на здравната динамика след наранявания, изгаряния, измръзвания и други подобни ситуации.
СКЕНАР терапията се прилага като самостоятелно лечение или в комбинация с други методи на лечение. Препоръчва се като ефективно средство за лечение на различни заболявания, овладяване на болката и смущенията при следните състояния:
- НЕРВНА СИСТЕМА /различни заболявания на гръбначния стълб с вторични смущения на нервната дейност, със статични и динамични смущения, деформиране на гръбначния стълб; радикулит, неврит, смущения в кръвообращението на главния мозък и техните последици,заболявания на вегетативната нервна система и др.
- КОСТНО-МУСКУЛНА СИСТЕМА /миозит, артрит, артроза, натъртвания на меките тъкани, фрактури/
- ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА /трахеит, бронхит, остри респираторни заболявания /ОРЗ/, остри респираторни вирусни заболявания, пневмония, плеврит, бронхиална асма/;
- СЪРДЕЧНОСЪДОВА СИСТЕМА /исхемия/ коронарна болест на сърцето КБС/, хипертония, хипотония, различни форми на аритмия/, на съдовете на крайниците /ендартерит,варикозни разширени вени, смущения в кръвообращението на малкия кръг,трофични язви/;
- ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА /гастрит, ентерит, колит, холецистит, хепатит/;
- УРОГЕНИТАЛНА СИСТЕМА /пиелонефрит, цистит, нарушения на менструалния цикъл, възпаление на яйчниците, стерилитет, токсикоза на бременността/;
- ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЗЪБИТЕ /пародонтоза, периодонтит, болкоуспокояване/.
Лечение за космонавти с уред ‘СКЕНАР’
С разработения за космонавти електротерапевтичен уред СКЕНАР вече могат да се лекуват и обикновени хора. Той помага при травми и хронични болести.
За разлика от иглотерапията, на тази електронна акупунктура се подлагат деца и бременни. Апаратът напипва съответните точки и дозира времето за въздействие. Импулси, подобни на физиологичните биотокове се предават безболезнено.
Апаратът премахва шипове, болки в мускулите, ставите и сухожилията и се използва за укрепване на имунната система. Терапията оказва ефект при остри спортни травми, парези, неврози и депресии. За рак в напреднал стадий методът не се използва за лечение, но облекчава болките и намалява нуждата от приемане на опиати. Уредът помага при стерилитет, язва, сърдечно-съдови, кожни, гинекологични и белодробни заболявания. Трайно и ефикасно лечение с апарата се постига и при дископатията, болки в гърба, ишиас и прищипнати прешлени.
Лечението включва от 5 до 15 процедури. При хроничните болести се прилагат повече от 2 курса.
Почти няма болест, която да не се повлиява благоприятно от СКЕНАР-терапията. Ефективността й достига средно 90% (при 60% – пълно клинично оздравяване, а при 30% -значително намаляване на оплакванията и подобряване на общото състояние.
СКЕНАР апарата изпробван първо в орбита, електронният уред се справя с редица страдания
Уникалния апарат СКЕНАР (самоконтролиращ енерго-невроадаптивен регулатор, който досега само в Англия и Русия можеха да се похвалят, вече е и в България от 6 години. Дело на 5-членен екип от руски лекари и електронни инженери и е изчислен специално за лечение на космонавти. Задачата на учените била да създадат малък по обем, лек, нуждаещ се от малко енергия и използващ биоенергетичната технология уред. Сътворяван в течение на 20 год. апаратастанал достояние до медицинските среди по време на перестройката. 300-грамовото откритие на руснаците, на практика осъществява терапия чрез електроимпулси без да нарушава целостта на кожата. Тайната на уреда е в това, че активира резервите на организма, за да се справи той сам с болестите. Най-опростено казано СКЕНАР е създаден на базата на древното китайско лечение чрез зонален контактен масаж.
Методиките за лечение с апарата включват и СУ-ДЖОК терапия, АУРИКОЛО терапия и КРАНИО терапия. Работи се по меридианите, които представляват емпирични пътища по които протича енергията на съответните органи.
СКЕНАР сам измерва стойностите на кожното съпротивление и работи с 9-волтова батерия. Поставя се на мястото, където е болката или на проекцията на болния орган. Определя най-подходящото за въздействие място и лекува като променя характера на импулсите. Това не е поредния електроуред за въздействие върху кожата, а изключителен по своите технически характеристики апарат. Лечението със СКЕНАР няма никакви странични ефекти и противопоказания, тъй като разчита само на собствените сили на организма.
Една нова надежда когато стандартните методи на лечение са безсилни.
Руското чудо СКЕНАР-апарат лекува всички болести
СКЕНАР е една уникална разработка, един принципно нов подход за неинвазивно, физиологично решаване на здравните проблеми на човешкия организъм, един универсален лечебен подход който може да се окаже медицинската технология на новото хилядолетие. Разработен е като част от съветска космическа програма от екип елитни лекари и инженери с цел да бъде създаден малък, лек енергоикономичен и високоефективен прибор, който да поддържа във върховна форма здравето на космонавтите. СКЕНАР великолепно съчетана свръхмодерната електронна технология с древното лечителско изкуство на Изтока. Той генерира и предава на тялото дозирано количество стимулиращи електроимпулси, моделирани така,че да наподобяват физиологичните, характерни за тялото биотокове. Поради това при лечение с него не се наблюдават странични ефекти.
Чрез активизиране на потенциалния резерв на тялото СКЕНАР повишава приспособителните възможности на организма, нормализира обменните процеси и нарушените функции, осигурява изключително изразен болкоуспокояващ ефект, активизира ендокринно-имунния отговор на организма и подтиска възпалението, отока и алергичните реакции, нормализира функцията на срдечно-съдовата система и др. Руските учени представят над 50 000 документирани случая на успешно лекувани със СКНАР. Почти няма болест, която да не се повлиява.
Въздействието на СКЕНАР-терапията върху организма като единна система
Човекът е единна система и е необходимо да се лекува не само неговата душа, но и тяло.
Едновременно с действието на процедурите от СКЕНАР терапията е задължително неговото сътрудничество и желание за промяна. Пациентът трябва да промени своето отношение към себе си, към своя живот, към режима си на хранене в противен случай трудно би му се помогнало. СКЕНАР технологията възприема човекът като система. И най-трудното в тази технология е общуването с пациента. Не винаги пациента правилно оценя динамиката често не разбира необходимостта от обостряне на неговото състояние. А това е възможно да се случи. Удачно в процеса на лечение е и подкрепата на цялото семейство. Тогава говорим и за добра семейна терапия. Защото здравето и болестите на всички членове от семейството са взаимно свързани. При едно добро разбиране на ефекта от СКЕНАР от страна на семейството, пациентът е готов на последващо лечение, знае пътят на технологията, видял е как тя се прилага и помага на неговите близки.
Въздейсвието на процедурите е върху организма като цяло.
Цялостен подход в поддържането на органите и системите в организма особено ако лечението е започнато рано, може още при първите симптоми да се предотврати бъдещо хронифициране на процеса. Това е важно и основно при работа със СКЕНАР. Защото той е физиотерапевтичен уред за приложение в лечението на широк кръг заболявания.
Особеностите на СКЕНАР-терапията е в това, че методът фундаментално се опира на източната философия в отношението към болния. Така въздействието е не върху отделния орган, а на целия организъм. Това е не просто симптоматично лечение, което премахва болката, а способ да се възстановят всички нарушени функции на организма. При това е метод без противопоказания. Ако ги има, те са преди всичко от психологичен характер – липсата на вяра в СКЕНАР процедурите. СКЕНАР може да помага даже в случаите на хронични заболявания, но при достатъчно процедури и в добро сътрудничество от страна на пациента. Особено ефективен е той при остри състояния. Болки в гръбначния стълб и ставите, възпаления, проблеми който почти не се поддават на лечение с традиционната медицина се лекуват със СКЕНАР. Разбира се не мигновено, с няколко последващи курса, в съчетание и с лекарства успеваемостта е пълна.
Да помогнеш на човека – бързо, ефективно и за дълго като го превърнеш по време на лечение със СКЕНАР и в единствено важен – това е основната задача и верую на СКЕНАР-терапевта.
ЗАППЕР:

” ZAPPER” – “ЛЕКУВА ВСИЧКИ БОЛЕСТИ” според едноименната книга и клиничните изследвания на Д-р. Хулда Кларк .
Върху кои болести има влияние апаратът ZAPPER ? Въздействието му е ефективно при множество болести, като : 1 · Глистни инвазии (острици, аскариди, цепнии, смучещи червеи и др.) ; 2 · Заболявания, предизвикани от едноклетъчни организми ; 3· Заболявания, предизвикани от кожни паразити (краста, въшки) ; 4 · Вирусни и микозни заболявания (грип, венерически болести, хранителна токсикоинфекция) ; 5 · Гъбични поразявания (ноктови гъбички, млечница, лишеи и др.) ; 6 · Онкологични заболявания ; 7 · Заболявания на стомашно-чревния тракт (язва, гастрит, хепатит и др.) ; 8 · Заболявания на пикочно-половата система (цистит, пиелонефрит, простатит и др.) ; 9 · Болкови синдроми (главоболие и мигрена, зъбобол, болки в областта на шията, гърба, ставите и др.) ; 10 · Кожни заболявания (псориазис, дерматити, язви, акне и др. ; 11 · Заболявания на опорно-двигателния апарат (артрози, артрити, миозити и др.) ; 12 · Заболявания на ендокринната система (на щитовидната жлеза, захарен диабет и др.) ; 13 · Гнойни рани ; 14 · Синдром на хроничната умора ; 15 · Постоперативно лечение и възстановяване ; Самата терапия с апарата, освен подкрепящо действие върху организма, действа и стимулиращо върху имунната му система. По този начин го прави по-устойчив на бъдещи атаки от паразити. Видимо повишава жизнения тонус, подобрява па- метта и мозъчната дейност. Друго положително действие е ускоряването на метаболизма на клетъчно ниво (обмяната на веществата), като по този начин се намалява затлъстяването и наднорменото тегло.
Описание
Днес съществува нов подход в разбирането на причините за широкия спектър заболявания. Съвременни изследвания потвърждават изказаното през 90-те години на XX век предположение, че основен фактор за развитие на редица заболявания ( в това число и най-тежките ) представляват скритите паразитарни инфекции. Именно затова за всеки човек е изключително важно първо да изчисти организма си от различни патогенни паразити и продукти на тяхната жизнена дейност и едва след това да пристъпва към приемане на възстановителни и оздравяващи препарати или процедури. Неблагоприятната екологична обстановка, електромагнитните излъчвания от мобилни телефони, компютри и битова техника, забързания ритъм на живот, неправилното хранене, хроничната умора, стресът – всичко това води до значително понижаване на имунитета на човешкия организъм, в резултат на което той става лесна мишена за редица инфекциозни и паразитни агенти. Когато се разболяваме, много често се стараем да се справим с проблема сами. Ако не успеем, търсим лекарска помощ, която обикновено се изразява в предписване на химически лекарствени препарати. Симптомите на заболяването понамаляват и това е добре. Но доста често се случва така, че възникват нови заболявания. Много хора страдат от хронични болести и редувайки терапия след терапия, сякаш привикват към този начин на живот. Много от нас боледуват от респираторни заболявания, грип, сърдечно-съдови заболявания, проблеми с храносмилателната система, а всеки ден някой чува ужасната диагноза – рак. Това съвсем не е пълният списък на проблеми, които медицината се опитва да реши с класически методи, които за съжаление твърде често се оказват неефективни. Резултатите от многобройни изследвания в областта на вирусологията и паразитологията позволяват да се разгледат причините за заболяванията по един нов начин. Оказва се, че паразитите, живеещи в нашия организъм могат да предизвикат симптоми на всички изброени заболявания. Ако организмът се очисти от паразитите си, човек може да се почувства отново здрав и сравнително лесно да се избави от мъчещите го дълги години здравословни проблеми. Предизвиквайки алергии в организма на поразения човек, паразитите понижават естествените му съпротивителни сили срещу инфекциозни и соматични заболявания, намаляват ефективността на профилатиките с ваксини. Човек може дълго време да се старае да повиши своя имунитет, приемайки скъпи препарати, или дълги години да лекува сериозно хронично заобляване, а в същото време напълно вероятно е причина за неговите страдания да бъдат паразити, намерили място в неговия организъм.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА : Био-вълновият генератор Zapper (по-нататък в текста Запер*) е цифрово електронно устройство, което убива болестотворни паразити, бактерии, вируси и гъбички чрез електромагнитни вълни на принципа на биорезонанса без използване на медикаментозни средства. Заперът позволява ефективно лечение както на остри, така и на хронични заболявания, в етиологията и патогенезата на които съществена роля играят паразитни, бактериални и вирусни инфекции. Апаратът се използва във физиотерапевтични кабинети на болнични заведения. По време на терапевтичните сеанси, пациентът се свързва към Запера чрез двойка електроди, които могат да бъдат в контакт както с двете ръце или двата крака, така също между дясна ръка и ляв крак или дясна ръка и десен карак. Електромагнитните колебания със специална форма и честота подавани към пациента, оказват на организма два вида въздействия: – антипаразитно – неутрализиращо бактерии, вируси и чревни паразити в резултат на резонансни ефекти; – органостимулиращо – подобрява функционирането на различни органи и системи на човешкия организъм. При правилна употреба Заперът е ефективен за подобряване на състоянието при следните заболявания: скрити инфекциозни и паразитни заболявания;Ø остри инфекциозни заболявания ( грип, пневмония, остриØ респираторни заболявания и др.); хронични и рецидивиращи инфекции;Ø дисбаланс в работата на ендокринната система (захаренØ диабет, тиреоидит). Много от симптомите на описаните заболявания, изчезват след провеждане на първите сеанси.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ !!!
Не се препоръчва използването на Запера от бременни, деца под 5 години и хора с кардиостимулатори. Същинско очистване на организма ! Въздействието с апарата ZAPPER дава възможност да се постигнат отлични резултати за кратък период от време. Задължително условие за максимална ефективност и подкрепа на организма по време на употреба на апарата е спазването на няколко условия: 1. По време на въздействие е задължително да се употребяват поне по 2 литра вода на ден(по възможност структурирана с апарата
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕАНС Продължителността на сеансите зависи от тежестта и давността на заболяването и може да бъде от 7 до 28 дни с ежедневно провеждане на сеанси. При необходимост, курсът може да бъде повторен след прекъсване от две до три седмици. За профилактика се провежда един сеанс на ден в течение на седем дни. При остри заболявания сеансите могат да се повтарят 2 – 3 пъти на ден.
Ранна диагностика:

РИСТА – ЕПД е софтуерно-хардуерна рефлексодиагностична система, която обезпечава диагностиката на нарушенията на жизнено важни функции на организма чрез измерване на електропроводимостта на биологично–активните точки, локализира оптималните рефлексогенни зони за въздействие и лечение на проявените нарушения с помощта на СКЕНАР – терапията и осъществява контрол на постигнатите цели на лечението.


Системата позволява на терапевта:

Да намери начало на развитие на заболяването на стадий функционални разстройства и да локализира зони на въздействие за профилактика на развитието на патологията.

 

Да получи обективна информация за състоянието на пациента при различни заболявания и да локализира най-подходящите зони за въздействие при лечение или рехабилитация.

 

Да прояви органно-тъканни изменения в началният стадий на тяхното развитие, съчетавайки методите на Накатани, Р. Фол и аурикуларната диагностика и да локализира зони за оптимално въздействие.

 

В нееднозначни клинични ситуации да получи обективна информация за състоянието на пациента, използването на която може да послужи за определяне на минимално необходими допълнителни изследвания за откриване на основни и съпътстващи заболявания.

 

Обективно да контролира постигнатите цели при профилактика, лечение и рехабилитация.
РИСТА–ЕПД повишава ефективността на работа на терапевта и помага да се съкрати срока на лечение до минимално необходимия.

 

Регистрацията и обработката на показателите, се осъществява в съответствие с изложения в международната заявка за регистрация на патент PCT / RU99 / 00456  „Метод на системна диагностика на състоянието на пациента по характеристиките на биологично-активните точки и устройство за неговото осъществяване” и патент на изобретение на Руската федерация №2211660 „Устройство за диагностика състоянието на организма на пациента по характеристиките на биологично-активните точки”.Физикална терапия и рефлексотерапия:

 


 • акупунктура , акупресура
 • електроакупунктура , моксотерапия
 • парафинотерапия,източен рефлекторен масаж
 • лечение с естествени природни компоненти
Видове заболявания,влияещи се от физикална терапия:

Умствени и емоционални смущения:


-тревожност,стрес,депресия,безсъние
-сърдечна и страхова невроза,вегетативна дистония
-главоболие,мигрена,световъргеж
-напрежение,сърцебиене,отпадналост
Заболявания на опорно-двигателния апарат:

-болки във гърба,врата и ставите


-дископатия,плескит,ишиас,сколиоза


-коксартроза,гонартроза


-невралгия на тригеминалния нерв и пареза на фациалис


 Вътрешни болести:


-астма,сенна хрема,хроничен бронхит
-гастрит,язва,колит
-хемороиди,запек,хронична диария
-високо кръвно,хипогликемия

Пикочо-полови смущения:


-бъбречни заболявания,често уриниране
-детско напикаване
-менстурални нарушения:дисменорея,аменорея, предменструален синдром
-тазово-въспалителни болести,аднексит
-климактеричен синдром
-стерилитет/мъжки и женски/
-импотентност,фригидност


Против тютюнопушене:


Предлагат се и следните специални програми:
-за релаксация и премахване на стреса и умората
-

за костно-ставни заболявания

 

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.