Проф. д-р Начко Тоцев, дм - Образна диагностика гр. Плевен

7719
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. Начко Тоцев, дм е специалист по образна диагностика.
Образование
- Средно образование – СПУ „Хр.Ботев”-гр. Славяново, 1969 - 1973 г.
- Медицина, ВМИ – Плевен, 1975 - 1981 г.
Специалност „Рентгенология”, 1987 г.
Здравен мениджмънт, 2000 г.
Академични позиции
- Асистент, старши и главен асистент в MУ – Плевен, Катедра „Рентгенология и радиология”/1983-1996/
- Главен асистент, ВМИ-Плевен, Катедра „Рентгенология и радиология (1987-1996 г.)
- Доцент, ВМИ-Плевен, Катедра „Рентгенология и радиология” – от 1996 г.
- Ръководител катедра - "Рентгенология и радиология (от 1996 г. и досега
- С Протокол № 16/14.07.2014 г.на Академичния съвет е утвърден избор за придобиване на научното звание „професор” въз основа на конкурс за професор по 03.01.28 в област висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)” за нуждите на отделението по Образна диагностика на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен, обявен в ДВ бр. 24/ 18.03.2014 г.
Професионални умения:
- Конвенционална радиология
- Компютърна томография
- Ехография
- Магнитно-резонансна томография
Сертификати
- Инвазивна образна диагностика и интервенционалнаРентгенология – 2008 г.
- Комплексна диагностика на заболяванията на млечната жлеза – 2008 г.
- Компютърна томография – 2010 г.
Специализации
- Компютърна томография, Ерланген, Франкфурт на Майн – Германия, 1993 г.
- Компютърна томография, Западен Берлин, ГФР, 1986 г.
Преподавателска дейност:
1. Лекционни курсове по Образна диагностика пред:
Студенти по „медицина”
Студенти от медицински колеж – Рентгеновлаборант
Студенти от Факултет здравни грижи - Медицинска сестра, Акушерка, Медицинска рехабилитация и ерготерапия
2. В рамките на СДК:
Научно ръководство на специализанти
Колоквиуми на специализиращи лекари
Лекции пред лекари, специализиращи образна диагностика
Тематични курсове за лекари – специалисти по компютърна томография
3. Ръководство на докторанти – трима
Научни интереси
- Педиатрична образна диагностика
- Неврорентгенология
- Мускуло-скелетна радиология
- Компютърна томография
- Ехография
- Магнитно-резонансна томография
Членство в научни и обществени организации
- Българска асоциация по радиология /БАР/
- Европейска асоциация по радиология /ЕАР/
- Съюз на учените в България - от 1985 г.
- Български лекарски съюз
- Редакционен съвет на сп.”Рентгенология и радиология”

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.