Проф. д-р Надежда Делева - Невролог гр. Варна

15171
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р Надежда Делева е специалист по нервни болести и невронауки.


Биография

​Висше образование: ВМИ-Варна, България; 1983 г.: Кандидат на медицинските науки за дисертационен труд на тема „Менингеални тумори- ултраструктура и белези на злокачественост»; 1991 г.: Старши научен сътрудник втора степен; 1995 г.: Доцент и 2011г.: Професор. Призната специалност по неврология - Диплом № 17279 / 10. 06. 1976. Индивидуални курсове и квалификация: в МА-София; НИИЗПБ-София; Институт по молекулярна биология – БАН, по програма Темпус в Парижки университет-6, Франция, “Ултраструктурна патология на мозъчните тумори” в НИИ “Гамалея” Москва; Здравен мениджмънт МУ-Варна и компютърни умения ТУ-Варна, Европейски сертификати за лечение на множествена склероза и болест на Паркинсон. Езикова подготовка: Френски, руски и английски езици. От 1972 г. е последователно стажант – асистент, редовен, старши и главен асистент към Катедра по неврология и неврохирургия – ВМИ - Варна и сътрудник в електронно-микроскопската лаборатория и Старши научен сътрудник втора степен; доцент и професор към Катедра по неврология. От 2000г.: ръководител на същата катедра. Научен ръководител е на 4 докторанти, двама от които с придобито звание „доцент”. От 2000 г. е и Началник на Първа неврологична клиника на МБАЛ “Св.Марина”-Варна, а от 2010 г.: Ръководител направление Нервни болести при МБАЛ „Св.Марина“-Варна. Дългогодишен републикански консултант по неврология за Североизточна България. Създава условия и въвежда в ежедневната клинична практика: съвместно с лабораторията по Изотопна диагностика: изотопни методи- СПЕКТ и ПЕТ в диагностиката на Паркинсонова болест, Болест на Алцхаймер и мозъчни тумори; показания и организация на МРТ - изследвания; невропсихологично изследване; експертни скали за преценка степента на инвалидизация при множествена склероза; критерии за диагноза при МС; вътрешни правила за диагностично и лечебно поведение, съобразени с националните консенсусни материали и препоръките на EFNS; съвременно имуномодулиращо лечение на множествената склероза в гр. Варна и региона; съвременни терапевтични схеми и медикаменти в целия спектър неврологични заболявания; компютърна техника и методи за усъвършенстване на информационните процеси, екипен принцип, нови методи в невроофталмологичната дейност., европейски стандарти на работа на средния медицински персонал чрез разработване на проекти и участие в национални и международни обучителни програми. Има Диплом от Световната федерация по неврология за успешно участие в програмата за продължаващо медицински образование. Участва в организационните комитети и е лектор на Национални, с международно участие конгреси и конференции и регионални научно – практически крещи по неврология.

Публикации

​Проф. Делева е самостоятелен автор на 2 монографии: „Подходи в изследването на езиковите функции при мозъчни увреждания”, в която за първи път в научната литература се поставя и разработва въпроса за нов подход в изучаването и в клиничното изследване на езиковите функции и „Ултраструктура на менингиомите. Атлас” осветляваща недобре позната у нас област на туморната ултраструктура. Тя е редактор и съавтор в монографията „Тумори на главния мозък. Патологоанатомичен атлас”, в която е съхранена специфична текстуална и фотографска информация, в опит за запълване на липсващото звено в изграждането на базисни познания в областта на невроонкологията и специално на мозъчните тумори, участва със собствен илюстративен материал и в изданието на издателство „Народна просвета”от 1984г „Атлас – клетка и тъкани”. Участва в превода от френски език на българското издание от 1994г „Спешна медицина”на „Urgences Medicales”, ed. Med. et Hyg. Geneve.1991.Тя е съавтор и в 6 учебника по Неврология. Интереси: невроонкология (клинична невроонкология, невроморфология-ултраструктурна и макроскопска характеристика), невролингвистика, невроофталмология, неврорадиология, деменции, двигателни нарушения, обща неврология, невроинфекции, множествена склероза, болест на Паркинсон, епилепсия, мозъчносъдови заболявания. Лектор на Национални и Регионални конференции, ръководител на научен проект на МУ - Варна и участник в международни научни проекти в областта на невроонкологията и на деменциите.

Членство

​Член е на комисии за държавен изпит за специалност „Нервни болести” и„Обща медицина”, на УС на Българското научно дружество по неврология и на „Асоциация множествена склероза”; учредител и председател на Българска Асоциация Невроонкология, член и представител за България в Научния съвет по невроонкология на Европейската федерация на неврологичните асоциации, EFNS, член на Европейската асоциация по невроонкология EANO., на Българските дружества по главоболие, по двигателни нарушения, против епилепсия, на Съюза на учените в България, на инициативните и експертните съвети на Националните консенсусни конференции от 2000 г., на редакционните колегии на списанията „Българска неврология” и „Неврология, психиатрия и неврохирургия”, на СНС по неврология и психиатрия към ВАК. Главен изследовател на редица международни клинико-фармакологични проучвания областта на лечението на неврологичните заболявания.

ПРЕГЛЕДИ:

ПОНЕДЕЛНИК,СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК,ПЕТЪК 10:00-13:00
ВТОРНИК- ПРЕГЛЕДИ В МЦ НАДЕЖДА бул. „Сливница“ 40
ЗА ПРЕГЛЕД с предварително записване след 3 работни дни минимум;
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ ПОЗВЪНЕТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН НА ПРОФ. ДЕЛЕВА;

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.