Проф. д-р Иво Кременски - Генетик гр. София

13683
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р Иво Кременски е експерт по генетичен скрининг и диагностични генетични и геномни изследвания при: бременни, новородени, след спонтанни аборти, IVF, болни с клинична диагноза за генетични болести или предразположения (рак, сърдечно-съдови и др.).

 • Биохимичен скрининг бременни за оценка на риска от Даун и други хромозомни болести;
 • НИРТ скрининг тест бременни с висок риск за Даун и други 7 хромозомни болестни;
 • Амниоцентеза бременни с висок риск за 400 хромозомни и 5000 наследствени болести;
 • Скрининг новородени новородени за 3 лечими генетични и вродени болести;
 • Метаболомен скрининг новородени и болни с висок риск за 40 метаболитни генетични болести;
 • Геномна ДНК диагностика болни и родственици с висок риск за 5000 наследствени генетични болести;
 • Геномни ДНК изследвания спонтанни аборти, тромбофилии, не забременяване и преди „ин витро“
 • Геномни ДНК изследвания индивидуализирано лечение при рак на: гърдата, колона, белия дроб, и др.
 • Геномни ДНК изследвания здрави за оценка на риска от честите болести (сърдечни, психични, рак);
 • ДНК идентификация бащинство, принадлежност към семейство и произход (генеалогия).

Посочените геномни ДНК изследвания се предлагат в „Лаборатория по геномна диагностика“ към „Център по молекулна медицина“ на Медицински факултет – София.
При посочените генетични изследвания се предлагат безплатни консултации и информация на: www.lmpbg.org, Форум, kremensk@yahoo.com и в „Лаборатория по геномна диагностика“
ПУБЛИКАЦИИ И НАНУЧНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДАВНИЯ:

 • Над 300 научни публикации (над 450 участия в конгреси), от които над 150 в международни научни списания, с общ импакт фактор над 500 и над 2500 цитирания [ResearchGate, Academia.edu, Pubmed, (Kremensky I).]
 • Ръководител на над 50 национални и международни научни проекти от които:
  • Изграждане на център по молекулна медицина“ (1 милион евро, 6-РП, EU, 2006 - 2011)
  • Генетика на хероиновата зависимост”(2 милиона долара, NIDA, USD, 2007-2012).
 • Ръководител на успешно защитили над 40 дипломанти и 20 докторанти.
 • Организиране на 15 национални, информационно-образователни срещи с журналисти, Албена, 2001-2016 г.
 • Над 350 медийни изяви, свързани с генетичните изследвания у нас и чужбина.

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Медицина (MD) – Медицински университет София - 1969 г.
 • Специалност „Клинична лаборатория“ - ИСУЛ, 1971-1974 г.
 • Доктор (PhD) „Клинична лаборатория“ - „Масов неонатален скрининг“, ВАК, 1984 г.
 • Доцент по „Клинична лаборатория“, ВАК, 1991 г.
 • Професор по “Молекулярна биология“ – „Генетичен скрининг и диагностика“, ВАК, 2006 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Биохимична диагностика на наследствени болести, Erasmus University Rotterdam, стипендия, (СЗО),ООН,1984-1985 г.
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

 • Ординатор, РСКУ, гр. Сапарева баня – 1970-1971 г.
 • Аспирант „Катедра по клинична лаборатория“, ИСУЛ 1971-1974 г.
 • Асистент „Катедра по клинична лаборатория“, ИСУЛ 1974-1977 г.
 • Ст. асистент отделение по „Патобиохимия”, „Катедра по клинична лаборатория“, МА, 1977-1980 г.
 • Гл. асистент „Лаборатория по вродени грешки на обмяната”, Катедра по Педиатрия, 1980-1985 г.
 • Гл. асистент „Лаборатория по молекулярна патология”, Медицинска академия, 1987-1991 г.
 • Началник на лабораториите на СБАЛАГ ”Майчин дом”, 1992-1996 г.
 • Началник „Национална Генетична лаборатория” 2006-2011 г.
 • Национален консултант по “Медицинска генетика” към МЗ, 2006-2014 г.
 • Лаборатория „Геномна диагностика”, МФ – София, 2015 г.

БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Секретар на Републиканското научно дружество “Клинична лаборатория”, 1998-2002 г.
 • Секретар на Специализирания научен съвет но „Молекулярна биология, биохимия, биофизика и генетика към Висшата атестационна комисия (ВАК), 1996-1999 г.
 • Зам. Председател на Републиканското научно дружество по “Човешка генетика”, 2002-2011 г.
 • Член на Научната експертна комисия, Национална програма “Геномика”, МОН 2003-2010 г.
 • Член на Специализирания научен съвет “Генетика”, към Висшата атестационна комисия (ВАК), 2006-2010 г.
 • Член на Специализирания научен съвет “Молекулярна биология, биофизика и биохимия”(ВАК), 2006-2010 г.
 • Председател на Научната експертна комисия “Медицински науки”, МОН, 2006-2010 г.

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Представител на България в Working Group on Nanotechnology (DNA Chips), IFCC, 1999-2004 г.
 • Член на International Society for Neonatal Screening, 1993 г.
 • Член на International Society of Inherited Metabolic Diseases, 1993 г.
 • Член на American Society of Human Genetics, 1998 г.
 • Член на European Down Syndrome Screening, Group 1999 г.
 • Член на Еuropean Consortium of Cystic Fibrosis, 1999 г.
 • Член на Еuropean Consortium of Neuromuscular Diseases, 1999 г.
 • Y-hromosome Data Base (YHRD), 2003 г.

НАУЧНИ НАГРАДИ

 • “Академик д-р Димитър Ораховац”, Медицински Университет – София 2001 г.
 • “Панацея”, Медицински Университет, София 2009 г.
 • „СЕРТИФИКАТ“ на Академията за Международно признати лидери в науката и културата, 2010 г.
 • „Лекар на когото пациентите вярват“, 2012-2015 г.

Лаборатория по „Геномна диагностика“, към Център по „Молекулна медицина“ на Медицински университет, София.
София, 1431, ул. „Здраве“ №2, „Майчин дом“ 14-ти етаж.
Тел.: 02/ 9172268; 0886065511
Е-mail: kremensk@yahoo.com; kremensk@mmcbg.org
www.lmpbg.org;  www.mmcbg.org

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.