Проф. д-р Иво Кременски - Генетик гр. София

49150
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р ИВО КРЕМЕНСКИ - скринингови и диагностични генетични и геномни изследвания.

 

От    1972 г. участва в разработване, валидиране, въвеждане, провеждане и контрол при:

 • 1988 г. Биохимичен скрининг бременни: спина бифида,  Даун и 4 други аномалии.

Изследвани       >>           350 000

 • 1984 г. Пренатална диагноза -  над 300 хромозомни и 250 други генетични болести.

Изследвани       >>             20 000

 • 1972 г. Скрининг при всички новородени - 3  болести

                                                Изследвани      >>        2 600 000

 • 1972 г. Метаболомна и ензимна диагностика - над 60 генетични болести.

                                                Изследвани      >>              20 000

 • 2015 г. Геномна  диагностика - болни и роднини  за над 3 500 болести(5000 гени).

                                                Изследвани      >>                1 000

 • 1996 г. ДНК изследвания -  аборти, проблеми с бременността и „ин витро“

Изследвани       >>              10 000

 • 2005 г. ДНК изследвания - таргетно лечение -  рак, сърдечни и др.

Изследвани       >>                1 000

 • 1998 г. ДНК идентификация -  принадлежност към семейство и произход.

            Изследвани      >>                 3 000

 

ПУБЛИКАЦИИ И НАНУЧНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДАВНИЯ:

 • Над 300 научни публикации (над 450 участия в конгреси), от които над 250 в международни научни списания, над 4000 цитирания [ResearchGate, Academia.edu, Pubmed, (Kremensky I.).]
 • Ръководител и участвал в над 50 национални и международни научни проекти от които:
 • Изграждане на център по молекулна медицина(1 милион евро, 6-РП, EU, 2006 - 11)
 • Генетика на хероиновата зависимост” (2 милиона долара, NIDA, USА, 2007- 12).
 • Ръководи над  30 дипломанти и 20 докторанти.
 • Организиране и участие в 19 национални, информационно-образователни

срещи с журналисти, лекари, НПО  и политици  в здравеопазването, Албена       2001- 20 г.

 • Над 300 медийни изяви, свързани с генетичните изследвания в здравеопазването.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Медицина „ Медицински университет” София                                                   1969 г.
 • Специалност „Клинична лаборатория“ - ИСУЛ,                                                     1974 г.
 • „Доктор”      „Клинична лаборатория“  - „Масов неонатален скрининг“                1984 г.
 • Доцент      „Клинична лаборатория“                                                                  1991 г.
 • Професор   „Молекулярна биология“  - „Генетичен скрининг и диагностика“    2006 г.

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Биохимична диагностика на наследствени болести, Erasmus University Rotterdam, стипендия, (СЗО),ООН,1984-1985 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

 • Ординатор, „РСКУ”, Сапарева баня,                                                             1970 - 71 г.
 • Аспирант „Катедра по клинична лаборатория“,  ИСУЛ                                 1971-  74 г.
 • Асистент „Катедра по клинична лаборатория“,  ИСУЛ                                 1974 - 77 г.
 • Ст. асистент „Патобиохимия”, „Катедра  клинична лаборатория“                      1977-  80 г.
 • Гл. асистент „Лаборатория  вродени  грешки обмяна”, Катедра Педиатрия      1980 - 85 г.

    „Лаборатория по молекулярна патология”, Ректорат, МА            1987-  06 г.

 • Началник „Лабораториите на СБАЛАГ, Майчин дом”                                 1992 - 96 г.
 • Началник   „Национална Генетична лаборатория”                                        2006 - 11 г.
 • Национален консултант по “Медицинска генетика”, МЗ 2006 - 14 г.
 • Консултант  „Лаборатория Геномна диагностика”, МФ - София                       2015 - 20 г.

 

БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Секретар на Републиканско научно дружество “Клинична лаборатория”, 1998 - 02 г.
 • Секретар на Специализирания научен съвет но „Молекулярна биология,

биохимия, биофизика и генетика“,  Висшата атестационна комисия (ВАК),            1996 - 99 г.

 • Зам. Председател, Републиканско научно дружество по “Човешка генетика”, 2002 - 11 г.
 • Член на Научната експертна комисия, Национална програма “Геномна”, МОН, 2003 - 10 г.
 • Член на Специализираните научени съвети:

“Генетика” (ВАК)                                                                                              2006 - 10 г.

“Молекулярна биология, биофизика и биохимия” (ВАК),                                  2006 - 10 г.

 • Председател на Научната експертна комисия “Медицински науки”, МОН, 2006 - 10 г.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Представител BG, „Working Group on Nanotechnology (DNA Chips)”, IFCC,           1999 - 04 г.
 • Член „International Society for Neonatal Screening”                                                 1993 г.
 • Член „International Society of Inherited Metabolic Diseases”                                     1993 г.
 • Член „American Society of Human Genetics”                                                          1998 г.
 • Член „European Down Syndrome Screening, Group”                                                1999 г.
 • Член „Еuropean Consortium of Cystic Fibrosis”                                                       1999 г.
 • Член „Еuropean Consortium of Neuromuscular Diseases”                                        1999 г.
 • Член „Y-hromosome Data Base (YHRD)”                                                                2003 г.

 

НАУЧНИ НАГРАДИ

 • “Академик д-р Димитър Ораховац”, Медицински Университет – София 2001 г.
 • “Панацея”, Медицински Университет, София 2009 г.
 • Сертификат „Академия международно признати лидери в науката и културата“ 2010 г.
 • „Лекар на когото пациентите вярват“ 2012 г.- 18 г.

 

„Лаборатория по Геномна диагностика“, Център по Молекулна медицина, МФ, МУ.
София, 1431, ул. „Здраве“ № 2, „Майчин дом“ 14-ти етаж.
КОНТАКТИ:

Тел.:    02/ 9172 268; 0886065511

Е-mail: kremensk@yahoo.com;  kremensk@mmcbg.org;

http//  www.lmpbg.org;  www.mmcbg.org

https://www.facebook.com/GeneticniIzsledvaniaIRiskove/

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.