Проф. д-р Жени Милева - Алерголог гр. София

12882
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р Жени Милева е специалист по алергология. Завършила е медицина в Медицински университет в град София.
Специалности:
Вътрешни болести
Алергология
и Клинична биохимия.
Научни степени и звания:
Доктор по медицина (1970)
Доктор на науките (1988)
Доцент (1979)
Професор (1990)
Обучение по алергология и клинична имунология:
Полша (1975)
Франция (1976)
Професионален опит:
ОБ, гр. Кърджали – вътрешни б олести (1960-1963)
17 поликлиника, София - вътрешни болести (1963-1964)
Клиника по вътрешни болести, МФ, София –аспирант (1964 – 1966)
Катедра по алергология, МФ, София-научен сътруднек (1966 – 1979)
Началник на клиника по алергология (1979 – 2001)
Ръководител на Катедра по алергология (1990 – 2000).
Национален консултант по алергология от 1990 до 2001 година.
Научна работа:
Общо над 190, от които монографии и учебници - 20/7 под нейна редакция.
Издадени книги под нейна редакция и с нейно участие:
Хранителна алергия и псевдоалергия, под ред. Жени Милева, "Знание" ЕООД, София, 2008;
Обща медицина - принципи и практика, наръчник за общопрактикуващи лекари, под ред. Жени Милева и Гео Нешев, Арсо, София, 2009.
Преподавателска дейност:
Обучение на студенти и лекции в курсовете по СДК по алергология, включително и авторски курсове.
Членство в организации:
Българско научно дружество по алергология и клинична имунология,
Българско научно дружество по вътрешни болести,
Съюз на учените в България,
Асоциация “Астма” (инициатор и учредител),
Български лекарски съюз,
Европейска Академия по алергология и клинична имунология (EAACI),
Европейско респираторно дружество (ERS).
В алергологичния си кабинет проф. д-р Милева извършва:
- Прегледи и консултации на болни с алергични заболявания и се изготвя стратегия за лечението им.
- Кожно-алергични проби с алергени ( КАП). Това е класически и основен метод в диагностиката на алергичните болести. За тази цел кабинетът разполага с 35 поленови алергена за диагностика, 28 стандартни битови (включително 8 индивидуални плесенни алергени), 12 текстилни, 5 епиидермални, 3 инсектни и над 35 хранителни алергена. Изборът на необходимите алергени за диагностика при всеки един болен е индивидуален и съобразен със състоянието му. КАП се извършват с алергенни препарати, произведени в България , както и с алергени на фирмата Stallergenes (Франция)
- Епикутанно тестуване със стоматологични материали (алергени от фирмата Chemotechnique Diagnostics - Швеция ) и други стандартни епикутанни алергенни препарати
- Предоперативно тестуване с анестетици, миорелаксанти и аналгетици и назначаване на предоперативна антиалергична подготовка при рискови болни. Кабинетът разполага с пълен набор от препрати за обща анестезия, както и с 10 стоматологични анестетици.
- Провеждане на КАП с йод-контрастни вещества и назначване на антиалергична подготовка преди изследванто.
- Извършване на КАП с антибиотици и други медикаменти и назначаване на антиалергична профилактика при провеждане на лечението с тях при рискови болни.
- Назначаване и провеждане на алергенна имунотерапия - АИТ (специфична хипосенсибилизация , алергенна ваксинация) с произведени в България алергенни препарати и с алергени от фирмата Stallergenes – Франция. АИТ се провежда парентерално (чрез подкожни инжекции по схема) и сублинквално (чрез накапване на алергенния екстракт под езика по схема).
- Функционално изследване на дишането (ФИД) и бронхо-дилататорен тест (БДТ) за оценка на състоянието на дихателните пътища при болни с бронхиална астма и алергичен ринит . Изследванията се извършват с апарат Micro Medial Super Spiro, England.
- Обучение на болните за извършване на ВЕД метрия и оценка на резултатите.Обучение на болните и тяхните близки за провеждане на лечението и самоконтрол на състоянието им.
- Освен посочените по-горе дейности в кабинета се извършва и определне на специфичните IgE aнтитела в серум на пациентa (с имунохемолуминисцентна методика на Hitachi Chemical Diagnostics), като алтернатива на КАП.
- Изследване количеството на домашните микрокърлежи в прах от жилището на болния.
- Резултатите от направените изследвания може да получите лично в кабинета, с писма по пощата или с E-mail.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.