Д-р Проф. Георги Тодоров Тодоров дм - Хирург гр. София - носител на орден „Стара планина“ Първа степен

26446
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Началник на Университетската Клиника по хирургически болести към Александровска болница – Втора хирургия - от 2012-2021 г.
Ръководител на Университетската катедра по хирургия към Медицинкси Факултет към Медицински Университет - София- от 2012-2020 г.
Председател на Българското Хирургическо Дружество (БХД)- от2015-2021г.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
- 1979 г. - Висше медицинско образование Медицинска Академия, гр. София
- 2009 г. - Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве
Факултет по „Здравен мениджмънт и обществено здраве” на МУ, гр. София

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
1986 г. - Специализация по обща хирургия
УМБАЛ “Александровска”, гр. София
Катедра по Хирургия специалност „Обща хирургия”
1993 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Rottenburg Wume, Германия
Diakoniekrankenhaus Rotenburg (Wumme), Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Gottingen, Chirurgische Klinik fur Allgemein- und Тhoraxchirurgie
Practical hands-on clinical training course in “Laparoscopic Surgery” in the Academic Teaching hospital of Gottingen University, Germany
1993 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Аmsterdam, Холандия
Free University Hospital, Department of Surgery
“Laparoscopy in General Surgery” Postgraduate Course
1994 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Cleveland, Ohio, САЩ
Лапароскопска ингвинална херниопластика
1995 г. - Специализация по торакоскопска хирургия
Wurttemberg, Германия
Landesversicherungsanstalt Wurttemberg, Klinik Schillerhohe, Zentrum fur Pneumologie und Thoraxchirurgie ”Videoassistierte Thoraxchirurgie”
1996 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Еrasmus University - Rotterdam, Холандия
Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия
1998 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Chirurgische Arbeitsgemeinschaft fur Endoscopie der Deutchen Gesellschaft fur Chirurgie – Workshop “Endoscopic Repair of Groin Hernia” im Aesculapium - Тuttlingen, Германия
Лапароскопска ингвинална херниопластика
2000 г. - Клинична онкология
Athens, Гърция
International Assosiation of Surgeons and Gastroenterologists – International Postgraduate School of IASC
Postgraduate Course on “Clinical Immunotherapy in Cancer, Pancreatic cancer Today and Technical Advances in Liver Surgery”
2008 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Stockholm, Sweden, June 2008
„NOTES – Natural orifice transluminal endoscopic surgery”

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
Дисертационен труд - „Мястото на ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия в хирургичното лечение на надбъбречната патология”
ВАК, Диплома за образователна и научна степен „ДОКТОР” – 30067/19.12.2005 по научна специалност 03.01.37 – „Обща хирургия”

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

„Радиоизотопен метод за комплексно изследване на болни след оперативна интервенция на щитовидната жлеза”, рег. N 4067/27.11.1986 г. – А.Коев, М. Гавраилов, Н.Пешев, Б. Младенов, Г. Тодоров – Удостоверение N 4067/27.11.1986, издадено от Медицинска Академия, Президиум на основание чл.57 от Закона за изобретенията и рационализациите; на основание чл. 72 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Рационализатор”

ИЗОБРЕТЕНИЯ

„Метод за хирургично лечение с хиперпаратиреоидизъм чрез автотрансплантация на паращитовидни жлези – рег. N 79370/15.03.1989 г. – Удостоверение N 79370/15.03.1989 г., издадено от Институт за изобретения и рационализации „ИНРА”; на основание чл. 69 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Изобретател”

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Участия в авторския колектив на 7 учебника за студенти и специализанти по хирургия. Автор на една монография и над 60 публикации в български и чуждестранни списания в областта на общата, ендокринната, миниинвазивната хирургия

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Председател на Българското Хирургическо Дружество (БХД)
Заместник-председател на Секцията по Мини-инвазивна Хирургия на БХД
Член на Българския Лекарски Съюз (БЛС)
Почетен член на Сръбското дружество на Ендоскопските Хирурзи (JUEH)
Член на European Association of Endoscopic Surgery (ЕAES)
Член на International College of Surgery (ICS)
Президент на 16 Национален Конгрес по Хирургия

ДЕЙНОСТИ:

-лапароскопско лечение на хернии

-лапароскопски операции при хиатални хернии

-лапароскопски апендектомии

-лапароскопски резекции на дебелото черво

-лапароскопски операции при затлъстяване

-ендоскопски операции при тумори на надбъбречната жлеза

-лапароскопски операции при тумори на панкреаса

-лапароскопска жлъчно- чернодробна хирургия

-оперативни интервенции върху щитовидна жлеза

-оперативни интервенции върху

-лапароскопски операции при заболявания на стомаха и тънките черва

-лапароскопски операции при заболявания на панкреаса

НАГРАДИ

Носител на орден „Стара планина“ Първа степен
Награда на Медицински Факултет София "Проф.д-р Парашкев Стоянов" за високи постижения в медицинската научна и преподавателска дейност.
Златна Значка – “Пионерска роля в Лапароскопската Хирургия в България” – Българско Хирургическо Дружество, 2005
Грамота на БХД – „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност” –07.10.2010
Първа награда постерна сесия на 19 конгрес на European Association of Endoscopic Surgery, 2011
НАГРАДА ЗА ОСОБЕНИ ПРИНОСИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ- SIGNUM LAUDIS НА ЛЕНТА

Предложен от Министерския Съвет за награждаване с орден "Стара Планина" без лента - първа стапен, без мечове, за изключително големите му заслуги в развитието на Медицинското образование, наука и практика в Република България.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН АДРЕС

МБАЛ ”Света София” бул. „България“ 104

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.