Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев - Ортопед гр. Плевен

18202
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р Вихър Ковачев е специалист по ортопедия и травматология. Ръководител е на Катедрата по Ортопедия и травматология към Медицински университет град Плевен.


Образование

 • Средно образование: Френска гимназия „Анри Барбюс“ гр. Враца 1972-1976
 • Висше образование: Медицински Уневерситет Плевен 1976-1982г.
 • Специалност: Ортопедия и травматология 1988г.

Академични позиции

 • Доцент по ортопедия и травматология-2009г.
 • Главен асистен  в Клиника по ортопедия 2000 - 2009г.

Специализации/следдипломни квалификации

 • 2012 год. (Athens, Гърция) – Участие в II-ри конгрес  по Хирургия на      периферните нерви с международно участие. I-ва награда от международното участие във конгреса под ръководството на проф. Дж. Брунели и проф. П. Сокакос  (президент на Световната      асоциация по Реконструктивна-Микрохирургия).
 • 2012 год. (Athens, Гърция) -  Участие в  XXVIII-ми семинар по микрохирургия на Orthopaedic Research and Education Center. Модератор и инструктор на      практически курс.
 • 2012 год. (Paris, Франция) – Участие в XI-ти конгрес на европейската федерация по-микрохирургия.
 • 2011 год. (Helsinki, Финландия) -  Участие в VI-ти световен конгрес по микро и реконструктивна хирургия и индивидуален курс при проф.Д.Чин по хирургия на Брахиален плексус  и периферни нерви.
 • 2009/2010 год. (Timişoara, Румъния) – Участия във форуми по микросъдова и трансплантационна хирургия под ръководството на проф.Джига.
 • 2006 год. (Ljubljana, Словения) – Участие в VII-ми конгрес по травматология.
 • 2006 год. (Glasgow, Шотландия) – Участие в IX-ти конгрес по хирургия на ръка.
 • 2004 год. (Budapest; Pécs,Унгария) – Участие във форуми по реконструктивна хирургия и хирургия на тазобедрената става.
 • 2002 год. (София, България)- Участие в курс по гръбначна хирургия под ръководството на проф.П.Танчев.
 • 2002 год. (Debrecen, Унгария -  Световен конгрес по ортопедия и травматология.
 • 2001 год. (София, България)- Участие в курс по артроскопска хирургия на колянната става под ръководството на проф.Д.Шойлев.
 • 2000/2001 год. (Охрид, Македония) - II-ри  Конгрес на Македонската Асоциация по ортопедия  и травматология.
 • 1998 год. (Vancouver, Канада) – Участие в Световен конгрес по хирургия на ръка. Публикувани две статии в Американско-Канадското специализирано издание „Хирургия на ръка”, под ръководството на проф.Джеймс Рот.
 • 1997/1998 год. (Cluj-Napoca; Timişoara, Румъния) – Участия в курс по микро-съдова и реконструктивна хирургия по ръководството на Проф. Кауфман.
 • 1997 год. (Скопjе, Македония) -  I-ви  Конгрес на Македонската Асоциация по ортопедия  и травматология.
 • 1992 год. (Cluj-Napoca, Румъния) – Конгрес по Ортопедия и Травматология.
 • 1991 год. (Berlin, Германия) –  Участие във Форум по реконструктивна хирургия, под ръководството на проф.Бергер (Prof. Dr. A. Berger).
 • 1991 год. (Budapest, Унгария) – Конгрес по Ортопедия и Травматология.
 • 1990 год. (Magdebur, Германия) – Конгрес по пластична и реконструктивна хирургия под ръководството на проф.Бергер (Prof. Dr. A. Berger).
 • 1989/1990 год. (София, България) – Курс по съдова хирургия в Националния Център по Сърдечносъдова Хирургия .


Преподавателска дейност

 • Лекционни курсове пред студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и др.

Научни интереси

 • Микрохирургия и хирургия на периферните нерви.
 • Хирургия на брахиалния плексус.
 • Хирургия на ръка.
 • Реконструктивни хирургия при обширни костно-мекотъканни дефекти.
 • Тазобедрена хирургия.
 • Туморно ендопротезиране
 • Ендопротезиране на стави

Членство в научни и обществени организации

 • Член на СИКОТ, Българското ортопедо-травматологично  дружество
 • Член на Европейската асоциация по-хирургия на ръка.

Езикова квалификация

 • Френски, английски
 • Руски

Нововъведения.
Органосъхраняващи операции при злокачествени тумори на крайниците.
Оперативно лечение при травматични увреди на Брахиалния плексус и периферните нерви при възрастни пациенти.
Възстановяване на обширни костни дефекти с помощта на вазкуларизирана автофибула и илиячно крило на базата на микросъдови анастомози.
Възстановяване на обширни нервни стволови дефекти с помощта вазкуларизирани автонервни присадъци.
Възстановяване на пост-колабстични дефекти на тазобедрената глава с вазкуларизиран костен автоприсадък
Проф. Д-р Ковачев разполага в ЕДИНСТВЕНАТА в България подвижна микросистема „Leica” с интраоперативен електромониторинг за лечение на дефекти на периферните нерви и Брахиалния плексус.

Ново поколение тазобедрена протеза бе успешно сложена за пръв път в Плевен

Проф. д-р Вихър Ковачев извършва прегледи и в УМБАЛ Д-р Георги Странски - Плевен, бул. Георги Кочев 8А КАБ. 102. тел. за записване на час 064 886 422.
Прегледите се провеждат всеки Понеделник и Вторник от 14:00ч. до 17:00ч.
До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.