“Проген” ООД гр. София

7086
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проген ООД извършва ДНК тестове за бащинство и криминалистически ДНК експертизи ( ДНК анализ на веществени доказателства и сравнителни материали ). Дружеството е изцяло българско и разполага със собствена модерна ДНК лаборатория, базирана в гр.София. Експертите ни имат дългогодишен стаж от ДНК лабораторията на НИКК-МВР и са регистрирани като вещи лица в съдилищата на РБългария.

ДНК анализи

- Определяне на родителски произход (бащинство)
- Определяне на биологично родство по бащина и майчина линия
- Криминалистика (идентификация на биологичен материал)
- Определяне на индивидуален ДНК профил за целите на бъдеща идентификация (граждани и лица с рискови професии – военни, пилоти, миньори, моряци и др.)
- Генотипиране на животни за определяне на родословие и идентификация на аборигенни породи (говеда, кучета, коне, овце)
- Определяне състава на хранителни продукти (от животински и растителен произход)

Разработване и въвеждане на методики

- Разработване и валидиране на методики за диагностика на вирусни и бактериални инфекции (PCR и количествен PCR анализ),
- Разработване и валидиране на методики за ранна диагностика на онкологични заболявания (туморни маркери, чрез real-time PCR техники)

Практически курсове

- Теоретични и практически курсове за усвояване на молекулярно-биологични техники (за начинаещи, за напреднали и по конкретно задание)

Консултации и проекти

- Изграждане на лаборатории (за генетични изследвания, диагностика и контрол)
- Подготовка на научни и научно-приложни проекти.
- Участие в научни и научно-приложни проекти

Сервизна дейност

- Калибриране на апарати за PCR, Real-Time PCR, автоматични ДНК секвенатори, спектрофотометри и флуориметри

Призвание

Екипът на Проген ООД се стреми да предложи най-добрата услуга за генетична идентификация. Постоянно развиваме професионалните си умения и разширяваме познанията си. Високото качество на услугата и гарантираната конфиденциалност относно личните данни на клиента са задължителен елемент в нашата работа.

Вярваме, че нашият опит, креативност и модерно оборудвана лаборатория са предпоставка за успешно сътрудничество.

Контрол на качеството

Извършваните от специалистите на Проген ООД анализи са валидирани съгласно световните стандарти в съответната област.

Дейността ни е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 и подлежи на външен качествен контрол – GEDNAP, Германия.

Управление на данните

Фирма Проген е регистриран оператор на лични данни съгласно българското законодателство.

Всяка проба се обозначава с уникален идентификационен номер и се обработва конфиденциално. След издаване на експертизата всички ДНК проби се унищожават.

Получените данни служат единствено за целите на експертното изследване и не могат да дадат отговор на никакви други въпроси, свързани с генетиката на индивида /напр. наличие на или риск от генетично заболяване, предразположение към ракови или психични заболявания, развитие на зависимост към алкохол и др.

УСЛУГИ

 • Бащинство
 • Биологично родство
 • Криминалистика
 • Индивидуален ДНК профил
 • Генотипиране на животни
 • Анализ на продукти
 • Анализ и въвеждане на методики
 • Обучение
 • Статистическа обработка на данни
 • Проекти

Криминалистика

Идентификация на биологичен материал с човешки произход

В ДНК лабораторията на Проген ООД се изследват всички видове биологични материали с човешки и/или животински произход - кръв, косми, сперма, слюнка, кости, тъкани, както и предмети, носители на биологичен материал - например угарки от цигари, четки за зъби, самобръсначки, дъвки, чаши, предмети за ежедневна употреба в бита и др.

Изследванията в Проген ООД се извършват съгласно световно утвърдените правила за ДНК профилиране и обмен на ДНК профили между държавите. Използват се маркерни системи, които са задължителни за лабораториите (виж ТУК), с което се спазват изискванията на ЕС, препоръките на ENFSI и Интерпол за унифициране на ДНК анализите. Поради тази причина ДНК профилите са съвместими с Националната ДНК база данни на МВР и базите данни на други държави и всеки един резултат от анализ, извършен в Проген ООД може да бъде проверен в друга лаборатория.

В Проген ООД се извършва:

 • ДНК профилиране по 15 индивидуализиращи ДНК маркера и пол-определяща система. Получените профили са съвместими с ДНК базата данни на МВР и базите данни на други държави.

 • Профилиране по Y-хромозома със 17 ДНК маркера. Изследването е приложимо само за биологичен материал, произхождащ от лице от мъжки пол. Профилът е родово специфичен по бащина линия. Профилът е годен за сравнение и интерпретация във всяка една криминалистическа ДНК лаборатория по света.

 • Профилиране по митохондриална ДНК. Секвенира се участък от митохондриалната ДНК. Профилът е родово специфичен по майчина линия. Профилът е годен за сравнение и интерпретация във всяка една криминалистическа ДНК лаборатория по света.

Криминалистическите ДНК изследвания се извършват след предоставяне на възлагателен документ (определение на съд, постановление за назначаване на експертиза от МВР или прокуратура) от държавните органи, а от физически лица или фирми - след попълване на заявление-образец.

Моля, предварително се консултирайте с нас на тел. 0888829010, е-mail: Labprogene@mbox.contact.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.