ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА гр. Самоков

6352
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Служба По Трудова Медицина с адрес Самоков, ул. Подридна 62 и телефон 088 8231779. Основната дейност на Опазване На Общественото Здраве - Служба По Трудова Медицина е "Трудова медицина и оценка на риска на работното място".

Медицински дейности:


- организиране и извършване на профилактични прегледи
- изготвяне на анализи за здравословното състояние и временната
нетрудоспособност
- медицинска документация – изготвяне и поддържане на здравни досиета, заключения за пригодност на служители, изготвяне на производствени характеристики за явяване на ТЕЛК, участие на лекар от СТМ в комисия по трудоустрояване, становища по специфични медицински казуси

Инженерни дейности:


- организиране и извършване на измервания на факторите на работната среда
- изготвяне на оценка на риска на работните места
- препоръки за предприемане на мерки за отстраняване на рисковете в работната среда
- допълнителна услуга - орган по здравословни и безопасни условия на труд (орган по ЗБУТ)

Обучения и консултации:


- Обучение по първа (до лекарска) помощ
- Обучение на членовете на Комитети / Групи по условията на труд (КУТ / ГУТ)
- Обучение на длъжностни лица по безопасност
- Обучение на лица, провеждащи инструктажи
- Консултиране и подпомагане за изготвяне на фирмената документация по здраве и безопасност

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.