Нели Христова - Психолог гр. Стара Загора

5298
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Нели Христова работи като психолог в гр.Стара Загора.
Занимава се с психологично консултиране и терапия.
Информация относно структурата на процеса на индивидуалното или семейно консултиране:
За да си запазите час за консултация е необходимо предварително да се обадите на телефона за връзка и ще уговорим най-удобното за вас и за нас време.
Консултацията продължава в рамките на един астрономичен час. Терапевтичната работа с деца продължава 50 минути..
По време на консултацията е желателно да бъдете с изключен мобилен телефон. Това ще осигури по-голям комфорт на самите Вас.
head1
При необходимост от продължаване на консултирането извън първата среща, предварително се договарят условията за следващите срещи.
Информация относно груповата работа.
Предлагаме групова работа с деца съвместно с психолог и логопед.

Психологическо консултиране, психотерапия и психодиагностика:
- Детско-юношеска психотерапия
- Детски аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Деца с поведенчески проблеми
- Деца и юноши с емоционално-тревожни разтройства
- Родители на деца със специални образователни потребности
- Психодиагностика при деца и възрастни
- Психологически изследвания на деца и възрастни за ТЕЛК и пред други институции
- Оценка на детското развитие
- Стрес, депресии, тревожност
- Личностови кризи, зависимости
- Кризи в адаптацията
- Междуличностови конфликт
Образование
Клинична психология – Софийски университет
Магистратура приложна психология – ПУ П.Хилендарски-Пловдив
Фамилно консултиране - Институт по Позитивна психология – ПИСЕЛ гр.София
Участие в европейски проекти
logo
Професионални умения и квалификации
1. Национален център по обществено здраве и анализ-София
- Обучителен курс за работа с Теста на ВЕКСЛЕР
за интелигентност при деца от 6-16г. /HAWIK-R 1983/
2. Certificate of attendance - Jeffrey Zeig
- Anxiety and Depression
3. Училище за деца с нарушено зрение – София
Фондация Хилтън-Пъркинс – С А Щ
- Форми и възможности за обучение на зрително
затруднени деца с множество увреждания
4. ДКТОЦ - Сивена – Пловдив
- Терапия и обучение на деца от АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР
по програма T E A C C H
5. Терапевтичен и обучителен център Пумпелина – София
- MONTESSORI терапевтични практики
6. Терапевтичен и обучителен център Пумпелина – София
- B-PES Беледук - обучителна система
7. Институт по позитивна психотерапия – София
- Рисунката в терапията с деца
8. Консултативен център Плиска – София
- Използване на системен подход при работа с деца
с Хиперактивност и Агресивно поведение
9. СОУ за деца с нарушено зрение - Луи Брайл – София
- Методи и техники при работа с деца със зрителни
и множество увреждания
10. Софийски университет - ДИУУ
- Курс по формиране на специфични умения за работа
в училищни
11. Софийски университет – ДИУУ
- Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП
12. Софийски университет – ДИУУ
- Курс Методика на обучението по БДП
Области, в които работи:
Детско-юношеска психотерапия: деца със специални образователни потребности, детски аутизъм, деца с емоционално–поведенчески и тревожни разстройства, деца с ментални и физически увреждания, деца и юноши с агресивно, автоагресивно и опозиционно поведение.
Монтесори терапия – Монтесори терапията се основава на принципите на класическата Монтесори педагогика, разработена от италианския лекар Мария Монтесори. Монтесори терапията може да помогне на деца с проблеми в двигателното развитие, с нарушения в познавателната сфера, с обучителни трудности, с различни генетични синдроми, с поведенчески проблеми, сензорни дефицити и много други проблеми в развитието да копенсират дефицитите си и да развият заложения у тях потенциал.
Монтесори терапията развива самостоятелността на детето, усъвършенства двигателните му умения в сферата на грубата и фина моторика, подобрява комуникативните и познавателните му умения, уменията му за учене.
Монтесори терапията включва: специално подготвена заобикаляща среда със специални дидактически материали. Монтесори материалите са привлекателни за децата и притежават контрол на грешките, което означава, че ролята на специалиста е само да насочва детето при нужда. Основният принцип на Монтесори терапията е ”Помогни ми сам да го направя”. Всеки материал представлява ключ към опознаване на света. Ролята на терапевта е да окуражава нормалния стремеж на детето към независимост и самостоятелност, да поддържа чувството му за самоуважение и самодисциплина, да помага на децата да се научат да наблюдават, да опознават заобикалящият ги свят, да проучват независимо своите идеи.
width
PECS терапия – P.E.C.S. (Picture Exchange Communication System) е система за комуникиране чрез размяна на картинки. Терапията е създадена в САЩ от клиничния психолог Анди Бонди и логопеда Лори Фрост. Целта на метода е децата с проблеми в развитието да се научат да инициират спонтанно комуникация и да взаимодействат с друг човек. Тази терапия се състои от пет продължителни стъпки, през които детето и терапевтът преминават, като се използва специален картинен материал и детето трябва да се научи само да подава картинка или набор от подредени картинки с надписи на комуникавния си партньор като в замяна на това получи желан обект. Като вторичен ефект от поставената цел в терапията се развива и говорът в зависимост от индивидуалните особености и възможности на всяко дете.
Игрова терапия – Игровата терапия е базирана на детските игри, фантазии и способността на децата умело да имитират чрез играта различни социални роли. За целта се използва специфично оборудван кабинет с играчки и пособия, където децата имат възможност да създадат свой паралелен свят на ежедневието, да избират роли. В символиката на тези игри детския психолог вижда първоизточника на травмите и механизмите, които ги движат. В игровата терапия децата могат да пресъздадат всичко, което са преживяли, да бъдат агресивни, да изкарват напрежението и да намират успокоение за гнева си. Могат да създават безопасно място за себе си и да намерят обяснения за неразбираемото и да разрешат вътрешните си конфликтите.
Психологическо консултиране: семейно консултиране на родители и семейства на деца със специални образователни потребности, индивидуални консултации при стрес, депресивност, личностови кризи.
Психодиагностика при деца и възрастни – психологически изследвания и изготвяне на психологически характеристики на деца и възрастни.
Психотерапия на възрастни при депресивни и тревожни разстройства, психосоматични заболявания, зависимости, личностови кризи.

Допълнителни контакти


гр. Стара Загора, ж.к. Три чучура - юг, бл. 41 [виж карта]

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.