Лаборатория по Геномна диагностика гр. София

6891
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р Иво Кременски (лаборатория по „Геномна диагностика“) е експерт по генетични и геномни изследвания на: метаболитно, ензимно, хромозомно и ДНК ниво, свързани с масови (профилактични) и селективни (диагностични) програми при генетични болести и предразположения:
• Всички бременни - скрининг за 7 болести - биохимичен и „неинвазивен, пренатален тест (НИПТ)“;
• Рискови бременни - диагностика за 5000 болести - амниоцентеза и хорионбиопсия;
• Всички новородени - скрининг за 3 болести;
• Рискови новородени - скрининг за 40 болести и диагностика за 5000 болести;
• Болни с диагноза за генетична болест - диагностика за 5000 болести или предразположение;
• Здрави от високо рискови семейства за - генетична болест или предразположения.
• Семейства с репродуктивни проблеми за - спонтанни аборти, с показания за „ин витро“ и PID;
• Болни, подлежащи на индивидуализирано лечение при рак на: гърдата, колона, белия дроб, и др.
• Идентификация на индивид (бащинство) и произход (генеалогия).
По посочените експертизи се предлагат безплатни консултации и информация на: www.lmpbg.org, Форум, е-поща kremensk@yahoo.com, kremensk@mmcbg.org и в
лаборатория по „Геномна диагностика“ в уговорен ден и час на 0886 06 55 11.
Дейности:
- генетична консултация
- скрининг бременни
- биохимичен скрининг
- скрининг даун
- генетични изследвания
- генетичен скрининг
- генетични изследвания при спонтанни аборти
ПУБЛИКАЦИИ И НАНУЧНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕКСПЕРТИЗАТА:
• Над 240 научни публикации и над 400 участия в конгреси, от които над 150 публикации в международни научни списания, с общ импакт фактор над 500 и над 2500 цитирания [PubMed, Kremensky I (Kremenski I].
• Ръководство и участие в над 50 национални и международни научни проекти от които два инфраструктурни: „Изграждане на център по молекулна медицина“ (1 милион евро, 6-РП, 2006) и
„Генетика на хероиновата зависимост”(2 милиона долара USD, 2007).
• Ръководство на успешно защитили над 40 дипломанти и 20 докторанти
• 15-годишни срещи с медиите в Албена и над 350 медийни изяви, свързани с генетичните изследвания у нас.
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Медицина (MD) – Медицински университет София- 1969 г.
Специалност „Клинична лаборатория“ - ИСУЛ, 1971-1974 г.
Доктор (PhD) „Клинична лаборатория“ - „Масов неонатален скрининг“, ВАК, 1985 г.
Доц. „Клинична лаборатория“, ВАК, 1991 г.
Проф.“Молекулярна биология“ – „Генетичен скрининг и диагностика“, ВАК, 2006 г.
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
Ординатор, РСКУ, гр. Сапарева баня – 1970-1971 г.
Асистент „Катедра по клинична лаборатория“, ИСУЛ 1974-1977 г.
Ст. асистент отделение по „Патобиохимия”, Катедра по клинична лаборатория, МА 1977-1980 г.
Гл. асистент „Лаборатория по вродени грешки на обмяната”, 1980-1986 г.
Гл. асистент „Лаборатория по молекулярна патология”, 1987-1991 г.
Началник на лабораториите на СБАЛАГ ”Майчин дом”, 1992-1996 г.
Началник „Национална Генетична лаборатория” 2006-2011г.
Национален консултант по “Медицинска генетика” към МЗ, 2006-2014 г.
Ръководител на лаборатория „Геномна диагностика” 2015 г.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Биохимична диагностика наследствени болести Erasmus University Rotterdam, стипендия на Фонд по народонаселението към ООН, 1984 – 1985 г.
ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Секретар на Републиканското научно дружество “Клинична лаборатория”, 1998-2002 г.
Секретар на Специализирания научен съвет оп по „Молекулярна биология, биохимия, биофизика и генетика към Висшата атестационна комисия (ВАК), 1996-1999 г.
Зам. Председател на Републиканското научно дружество по “Човешка генетика”, 2002-2011г.
Член на Научната експертна комисия Национална програма “Геномика”, МОН 2003 г.
Член на Специализирания научен съвет “Генетика”, към Висшата атестационна комисия (ВАК) 2006-2010 г.
Член на Специализирания научен съвет “Молекулярна биология, биофизика и биохимия”, ВАК 2006-2010 г.
Председател на Научната експертна комисия “ Медицински науки”, МОН, 2006-2010 г.
ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Представител на България в Working Group on Nanotechnology (DNA Chips), IFCC, 1999 г.
International Society for Neonatal Screening, 1993 г.
International Society of Inherited Metabolic Diseases, 1993 г.
American Society of Human Genetics, 1998 г.
European Down Syndrome Screening, Group 1999 г.
Еuropean Consortium of Cystic Fibrosis, 1999 г.
Еuropean Consortium of Neuromuscular Diseases, 1999 г.
Y-hromosome Data Base (YHRD), 2003 г.
НАУЧНИ НАГРАДИ

“Академик д-р Димитър Ораховац”, Медицински Университет – София 2001 г.
“Панацея”, Медицински Университет – София 2009 г.
„СЕРТИФИКАТ“ на Академията за Международно признати лидери в науката и културата 2010 г.
„Лекар на когото пациентите вярват“ – 2012-2015

Допълнителни контакти


kremensk@mmcbg.org
www.mmcbg.org/

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.