Медицински институт на МВР гр. София

9166
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Медицинският институт на МВР е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, научно-преподавателски и научно- приложен институт за осъществяване на дейността по здравеопазването в МВР.
С решение на Министерски съвет Медицински институт на МВР е определен за университетска болница за срока на акредитационната му оценка.
Лечебните заведения за болнична помощ на МИ на МВР работят по договори с НЗОК и НОИ, което позволява наред с лицата, имащи право да бъдат лекувани в МИ- МВР, съгласно ППЗМВР, така и да бъде оказвана високо-квалифицирана медицинска помощ и на други граждани.
Функции:
Клиниките и отделенията от лечебните заведения за болнична помощ на МИ - МВР извършват:
1. Диагностика, стационарно лечение и рехабилитация на болни от съответната област на медицинската наука.
2. Експертна и съдебно-медицински експертизи.
3. Организационно-методична дейност.
4. Учебно-преподавателска дейност на студенти, специализиращи лекари, курсанти от академията и училищата на МВР и други.
5. Научноизследователска дейност, клинични изпитвания на лекарствени средства и други.
Медицинските служби и консултативно–диагностичните кабинети извършват:
1. Висококвалифицирана, специализирана извънболнична медицинска помощ на служителите на МВР и на други лица, определени с нормативни документи на МВР.
2. Консултативна помощ на пациенти, изпратени от други лечебни заведения.
3. Целенасочени комплексни медицински прегледи за ранно откриване на значими за служителите на МВР заболявания.
4. Лабораторни, рентгенови, функционални, радиоизотопни и др. изследвания.
5. Медицински прегледи за постъпване на работа в МВР.
6. Дейност по приемането на болни за стационарно лечение.
Централна клинична база МИ-МВР извършва непрекъснат 24-часов прием на показани за болнично лечение пациенти:
• От системата на МВР, съгласно ППЗМВР.
• Съгласно изискванията на НЗОК по 160 клинични пътеки.
• По договори с доброволни здравноосигурителни фондове и др.
• Срещу заплащане.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.