Медико Диагностична Лаборатория Валжан гр. Стара Загора

6428
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

"Медико–диагностична лаборатория - Валжан" ЕООД, наричана за краткост МДЛ, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.

МДЛ е създадена на основание чл. 40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984/11.03.2003г.

"Медико–диагностична лаборатория - Валжан" е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ.

МДЛ се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията.

МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЦЗ - гр. Стара Загора,
РЦЗ - гр. Кърджали, РИОКОЗ, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Оценка на цитологичен материал от:
* Гинекологична цитонамазка
* Плеврален пунктат
* Перитонеален пунктат
* Храчка
* ТАБ от гърда

Хистологично изследване:
* от амбулаторна биопсия
* от хирургичен материал

Имунохистохимична диагностика за 1 маркер

Имунохистохимична диагностика за ЕСТРОГЕН

Имунохистохимична диагностика за ПРОГЕСТЕРОН

Имунохистохимична диагностика за HER 2

Спермограма

Гефрирно изследване

Консултация на готови препарати


Клонове:
МДЛ- клон Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 84,
тел: 042/ 91 94 92 ; тел /факс: /042/ 60 20 23
e-mail:velev@sz.inetg.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.