Мая Михайлова - Психолог гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Мая Михайлова е клиничен и консултативен психолог, редовен член на БАТА (Българска асоциация по транзакционен анализ) и ЕАТА (Европейска асоциация по транзакционен анализ). Сертифициран обучител по кратки интервенции, свързани с употребата на вещества.

 

 • Кратко описание на метода, който практикува: транзакционният анализ е теория за личността и психотерапия, ориентирана към личностно израстване и промяна. Използва разбираем за клиента език, упражнения и техники водещи до промяна в социалните и лични отношения и в самата личност на клиента. Транзакционният анализ е също теория и на комуникацията. Посредством вътрешния диалог, който клиентът води със себе си (своите вътрешни части на личността, наречени Его-състояния) и комуникацията с другите (транзакциите – социалните взаимодействия) може да се повлиява и променя реалността.

Професионална история:

 

Мая Михайлова е завършила висше образование по психология през 1997 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, със специализация по клинична и консултативна психология. Завършила е 4-годишно сертфицирано теоретично и практическо обучение по транзакционен анализ с обучители и супервизори на белгийската школа по транзакционен анализ в областта на консултирането и психотерапията. Продължава да работи под супервизия основно с този подход, ползва като допълнителни подходи – психодинамичен подход, мотивационно интервю и когнитивно-поведенчески подход, семейно консултиране. Има голям опит в консултирането на зависимости вече 15 години. Работила е със зависими, употребяващи и злоупотребяващи личности с психоактивни вещества, алкохол, медикаменти и пристрастени към хазартни игри. Консултирала е родители, партньори и деца на зависими или злоупотребяващи с алкохол, психоактивни вещества или пристрастени към хазартни игри. Работила е в Национален център по наркомании от 2008 до 2015 година като експерт в областта на психосоциална рехабилитация на зависими.

 

От месец май на 2012 година става член на екипа на сайт “Без насилие” - www.nasilie.eu

 

и подпомага неговите дейности. От м. юли, 2013 г. става член на УС на “Асоциация Имаго” и психолог- консултант на организацията. Консултирала е жени и мъже, юноши и девойки, пострадали от домашно и/или сексуално насилие в миналото с цел възстановяване от травматичните последици върху психиката и превенция на повторно въвличане в злоупотребяващи отношения.

 

От месец май на 2014 година има частна практика и приема клиенти с различна психологична проблематика, свързана с отношението към себе си или другите хора.

 

Области на консултиране и психотерапия, в които има компетентност : 

 

 • зависимости от психоактивни вещества, алкохол, хазарт, интернет-зависимости; консултиране на съ-зависими (родители, братя и сестри, партньори);

 • хранителни разстройства (булимия, анорексия);

 • сексуални проблеми с немедицински произход;

 • личностови разстройства, създаващи проблеми във взаимоотношенията с другите;

 • отношения свързани с насилие/злоупотреба и травми от преживяно насилие – емоционално, физическо, сексуално;

 • конфликтни и проблемни отношения между партньори, родители и подрастващи деца;

 • проблематика от тревожно-депресивния спектър; панически атаки, фобии; депресивни състояния; обсесивно-компулсивни състояния; хипохондрия;

 • консултиране на юноши/девойки (15-19 г.) и родители на юноши/девойки с проблемно поведение или емоционални проблеми – употреба на вещества, агресивно поведение; самонараняващо поведение;

 • проблеми в себеотстояването, със самочувствието и самоувереността;

 • консултиране на хора с хомосексуална и бисексуална ориентация, трансджендър идентичност при трудности във възприемането на себе си и сблъсък с хомо/би/трансфобия и дискриминация от обкръжаващата среда в училище, университета, на работното място или в близките отношения на семейството и приятелите;

Важна информация за клиентите:

 

Процесът на консултиране или терапия изисква минимум 2 сесии месечно, които са необходими за настъпване на промяна, оптимален вариант е 1 сесия на седмица, интензивен вариант за по-бързо постигане на резултат е 2 пъти в седмицата.

Предлага онлайн психологични консултации по скайп за хора, които не са на територията на София и страната без разлика в цената на услугата, като заплащането се извършва предварително по банков път с предварително записване.

SKYPE: maiskimm

Адрес на практикaта: гр. София, ул „Г.С.Раковски“ 101, ет.1

 

Тел. 0887263879, email: maiskimm2@gmail.com; beznasilie@gmail.com

 

Site: www.nasilie.eu

 

Страница във фейсбук: https://www.facebook.com/Частна-групова-психологична- практика; https://www.facebook.com/maiskimm

Работно време: понеделник-петък от 12.00 до 20.30 часа, в събота до обяд от 9.00 до 14.00 часа, с предварително записване на консултациите по телефон, поне 2 дни предварително; в събота работи предимно с двойки родители (родителско консултиране на тинейджъри или за хора със зависимости); интимни двойки с проблемни и конфликтни отношения, желаещи промяна; групи с различен фокус, по заявка на клиенти желаещи тренинг за подобряване на социалните отношения, родителските умения за комуникация;

 

Цени:
Индивидуална консултация: 50 лв. (60 мин.)
Консултация за двойки - родители или партньори ( 90 мин.) - 70 лв.
Участие в група при сформиране на такава ( 90 мин.-120 мин.) - 40 лв.


Допълнителни контакти


beznasilie@gmail.com

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.