Логопедичен кабинет ЛогоДар

12733
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Логопеди и специални педагози с дългогодишен опит в сферата на емоционално-поведенческите и езиковите-говорните нарушения. С практическа насоченост в ранната превенция, късното и трудно проговаряне, изоставане в психомоторното развитие, нарушения в артикулацията и плавността на речта при деца и възрастни, проблеми в овладяването на писането и четенето.

Притежаващи професионални квалификации и участници в редица специализирани семинари и обучителни курсове, основават пространството за промяна "ЛогоДар". Центърът работи с различни методи, допълващи и подпомагащи логопедичната терапия, както и в сътрудничество с други специалисти, за максимални стремежи за бърз и благоприятен изход от терапията на лицата, проявяващи различни трудност в общуването.

Тони Йорданова – логопед /специален педагог. Дългогодишна професионална насоченост свързана с деца с проблеми в развитието, социалната им адаптация, с деца от аутистичния спектър, генетични и неврологични синдроми, засягащи говора, поведенчески прояви и др.

Преминала сертификационното обучение за работа със Скрининг тест за детско развитие Denver II ,който има широко приложение в оценяването на деца от 0 до 6 години.

Компетенции насочени към:

  • ранната превенция
  • езиковото и говорно изоставане през ранното детство
  • нарушения в артикулацията, говора и плавност на речта
  • особености в сензорната интеграция и психомоторното развитие
  • диспраксични и дислексични прояви
  • комуникативни нарушения при емоционално – поведенчески разстройства

Цвета Илкова – логопед/специален педагог

Възпитаник на Математическа гимназия. Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски" със специалности: Специална педагогика – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност – бакалавър и Логопедия – магистър. Стажувала в помощни училища и детски градини. От дванайсет години работи с деца с проблеми в развитието - първо като ресурсен учител на деца със СОП, после като логопед в център за деца с увреждания. Преминала квалификационни курсове за работа с деца със СОП и в норма по метода Монтесори; за работа с деца с лицево-челюстни аномалии; работа с деца с отклонения в поведението; обучение в системата за невербална комуникация; сензорна терапия и др.

Интереси насочени към:

  • ранната превенция
  • артикулационни и езикови нарушения
  • нарушена речева плавност
  • дислексия

Логопедичен кабинет ЛогоДар

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.