Логопедичен кабинет 'Дейзи' гр. Бургас

8031
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Кабинетът извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна възраст. – Логопедичният кабинет извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна и начално училищна възраст.


 • Работи със системи одобрени от МОН
 • Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето
 • Развитие на комуникативни умения
 • Извършва се диагностика за готовността на детето за постъпване в училище
 • Работи се с водещи фирми в производството на игри развиващи когнитивните процеси – внимание, мислене, памет
 • Разполага с кътове по интереси – рисуване, моделиране, конструиран
Кабинета се намира в район “Надежда” ул. Република и кв.”Света Троица” ул.Бургас бл.378 на гърба на Втора Английска гимназия.
ЕКИП
Логопедичен кабинет „Дейзи” работи със специалисти в различни области.
Кабинетът разполага с магистър логопед – Десислава Ташкова – специализиращ в езиковата и говорна патология при деца от предучилищна и начално училищна възраст.
Използващ съвременни подходи и методи. Член на Асоцияцията на българските логопеди с множество участия в международни конференции. Интересите на г-ца Ташкова са насочени към тежки езикови нарушения.
Автор е на Диагностична карта за заекващи деца, на Специален педагог, работещ с деца, с тежка патология, на Детски невролог и психолог.
ЗА РОДИТЕЛИ
Над какво е необходимо да се обърне внимание.
Развитието на говорът е строго индивидуално при всяко дете, но ако вашето
дете дълго време употребява едни и същи думи, или няма говор до 4 годишна възраст, вашите притеснения са основателни. На този етап е задължително да потърсите логопедична помощ.
Това закъснение в развитието на вашето дете може да се дължи на няколко фактора:
 • Намаление или загуба на слух.
 • Тежко говорно увреждане.
 • Изоставане на интелектуално равнище.
 • Лоша социална среда.
 • Характерови особености.
ЛОГОПЕДИЧНИ НАРУШЕНИЯ
Кабинетът извършва диагностика и терапия на:
Артикулационни нарушения - те са едни от най-често срещаните в нашата практика. Изразяват се в замени (субституции), пропуски (елизии), изопачаване на съгласни.
Най-често са засегнати онтогенетично средни и най-вече онтогенетично късни съгласни звукове, отличаващи се със сложен артикулационен фокус. Това са звуковете от групите на
- съскавите – с, з, ц
- шушкавите – ш, щ, ч, ж
- сонорите – р, л
- веларните – к, г
причините за това нарушение могат да бъдат
- функционални
- органични
Заекване!
То се характеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест. В следствие на спазмите речта е накъсана, лишена от плавност, съпроводена с речеви емболи, синкинези и мъчителни усилия за продуцирането и конторлирането и. Плитко, неикономично дишане, вегетативните смущения при говор (изчервяване, изпотяване, сърцебиене) и вторични психични наслоения също са елементи в клиничната картина на заекването. Теориите за причините за появата на заекването са многобройни, но едни от най-честите са:
Вродени предразполагащи:
- наследственост
- леворъчие
- увреди на главния мозък в различни периоди от развитието
Външни предразполагащи:
- условия на живот, семейство, детска градина, училище
- подражание
- уплаха/страх
- ускорено/забавено речево развитие
Предизвикващи причини:
- остра психическа травма
- продължително действащи психотравмиращи ситуации
- травми
- интоксикации
Неизяснени причини:
Кабинетът разполага с диагностична карта за заекващи деца от предучилищна възраст, която е авторска изработка и няма аналог в практиката.
Детска говорна апраксия.
Тя се характеризира с разстройства в дишането, гласът е ринофоничен, а нарушенията в прозодиката са леки, не съвсем типични. Изразяват се в забавен темп и накъсан от мъчителни паузи говор. Едни от водещите симптоми на това нарушение са артикулационните грешки. Причините за появата на детската говорна апракция са локални поражения в кората на главния мозък, вродени или рано придобити.
Специфично езиково нарушение.
В последните години това нарушение е едно от най-често срещаните. Характеризира се с късно начало на речта (или липса на такава до 4 – 5 години). Речта на тези деца се формира по-късно (от нормалното) и е с многобройни нарушения в звукопроизношението, в речниковия запас и всички компоненти на езиковата система. Речта на тези деца е трудноразбираема за околните. Много важно тук е да се спомене, че тези деца за с нормален слух и интелект в нормата. Причините могат да бъдат:
- органични поражения в доминиращото мозъчно полукълбо
- черепно-мозъчни травми в ранна детска възраст(или по време на раждане)
- асфикция – липса на кислород (увита пъпна връв)
Тези повреди от своя страна водят до снижена въсбудимост на нервните клетки и тяхната бърза изтощаемост
Нарушения на способността за четене и писане- Дислексия и Дисграфия
-Дислексията е специфично нарушение при четене изразяващо се в трудности в прочитането на букви, срички ,думи, изречения или текст, които от своя страна повлияват разбирането на прочетения материал.
-Дисграфията е специфично нарушение при писане ,което оказва отражение върху графичната коректност и смислово съдържание на написаното.
Причините за тези нарушения могат да възникнат на базата на мозъчна дисфункция , но не е следствие от някакъв специален доказан структурен дефект. Не е следствие от интелектуална недостатъчност , социална или педагогическа занемареност. Те са специфичен когнитивен проблем , често е генетично обусловен и свързан с по-явни или скрити дефицити в развитието на устния език.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ФАКТОРИ
Фактори, които могат да повлиаят неблагоприятно върху развитието на детския говор.
 • Възпалителни заболявания на главния мозък – менингит, енцефалит
 • Травми на глава (поява на хематом в ранна детска възраст)
 • Приемане на медикаменти
 • Увреждане на речевия апарат, аномалии при строежа на челюсти и зъби
 • Социална занемареност
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЗВУКОВЕ
Броят на звуковете нараства във възрастта от 0 до 2, от 3 до 4 и от 26 до 27 години (О. Ървин).
През първия месец са налице някой гласни (а, е) и някой задни съгласни (к, х).
През втория и третия – “М”, “Н”, “Г”.
През четвъртия месец съгласните м, к, р, п, б, н, г и повечето гласни.
През шестия месец – носово произнасяне на “м” и “г”, включване на езико-зъбните (с, з) и полугласните (у, е).
Към деветия месец по-голямо количество на задни съгласни (к, г, х), всички гласни и полугласни, и голяма гъвкавост и тоналност на звуковете.
Към 3 годишна възраст се появяват простите изречения, които постепенно се разширяват и слагат начало на по-сложно изказване.
Към четвъртата година започва началото на сложното изречение.
Към петата се забелязват сложни граматически конструкции.
Към шестата и седмата звуковата система трябва да е напълно изградена.
КОНТАКТИ
Логопедичен кабинет „Дейзи” – logoped-bg.net
Адрес: кв.”Света Троица” ул.Бургас бл.378 (на гърба на Втора Английска гимназия.)
Тел.: 02 955 03 42 (след 18 ч.)
Моб. тел.: 0887 525 083
Е-meil: desi_tashkova_at_abv.bg

Вижте по-голяма карта
Текст и изображения: Логопедичен кабинет „Дейзи” – logoped-bg.net

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.