Клиничен център Възраждане

5819
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Клиничен център „Възраждане” предлага консултации, психотерапия и др. методи на лечение и медицинска помощ при различни форми на зависимост:

- Алкохолна зависимост
- Зависимост от наркотици
- Зависимост към други упойващи и психотропни продукти
- Зависимост към хазарт, хранителни и др. поведенчески разстройства
- Терапия за излизане от метадоново лечение

Към клиничния център работят психиатри, психолози, семейни терапевти и социални работници с дълъг стаж в лечението на зависимости.

Екип:

Екипът на Клиничен център “Възраждане” се състои от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на зависимостите.

Д-р Александър Ангелов, психиатър

Д-р Александър Ангелов, психиатър

Д-р Александър Ангелов, психиатър. Дипломира се в специалност Медицина в Медицинска Академия София през 1976 г. Работи от дълги години с пациенти, които имат проблеми с наркотичните вещества и алкохола. Има специализация по психотерапия, семейна терапия и психодрама. Ръководител е на клиничен център “Възраждане” за лечение и психологична помощ за хора със зависимости и техните семейства. Работил е в Националния център по наркомании.

Специализирал е лечение и психотерапия на зависимости във Франция, Англия – Модсли хоспитал, Лондон, Калифорнийски университет – Сан Диего, САЩ. Координирал е проекти за лечение и превенция на зависимости към Съвета на Европа – група Помпиду. Д-р Ангелов е преподавател по психодрама в Нов Български университет. Член е на управителния съвет на  Българска Асоциация по психотерапия. Бивш президент на Българската асоциация по психодрама и групова терапия.

Член на комитета по етика към Българска асоциация по психотерапия. Повече информация, свързана със зависимостите и тяхното лечение, може да намерите на личния сайт на д-р Ангелов.

Д-р Мариан Силяновски, психиатър. Завършил е медицина във Висш Медицински Институт, София, през 1996 г. Получава специалност психиатрия през 2004 г.

1997 – 2000 г. работи като лекар-ординатор в авиополиклиника – психологична лаборатория по безопасност на полетите.
2001 – 2007 г. е лекар-ординатор във ВМА – психиатрична клиника, отделение по зависимости. 2006 – 2010 г. е психиатър в метадонова  програма към Медицински център “Хоризонт”.
2010 – 2011 г. е психиатър в психиатричната клиника в Суходол.
От 2012 г. е  лекуващ лекар-психиатър в “Клиничен Център Възраждане”. Член е на Български Лекарски Съюз.

Живка Димитрова, медицинска сестра

Медицинска сестра Живка Димитрова

Медицинска сестра Живка Димитрова. Дипломирала се е в Централния полувисш медицински институт в София, през 1979 г. Има призната специалност – психиатрична сестра. Тя е с дългогодишен опит в болнично и извънболнично лечение на зависи към алкохол и наркотични вещества пациенти.
С умения за работа в мултидисциплинарен екип и водене на случаи. Р

Работила е в Националния център по наркомании, Медицинска академия  – психиатричен диспансер, в клиника по съдебна психиатрия, в Столичен превантивно-информационен център. Има следдипломни квалификации свързани със съвременните начини за лечение на зависимости, краткосрочна терапия, психодрама, семейно консултиране и групова работа.

Ръководила е курсове по следдипломно обучение за  работещи психиатрични сестри на тема – зависимости и е провеждала индивидуално практическо обучение на медицински сестри за работа в Метадонова поддържаща програма. Преподавала е в обучителни курсове на Национален център по наркомании и СДО. 

Има участия в Годишни конференции на Българската психиатрична асоциация. Била е заместник-председател и секретар на Българската асоциация на психиатричните сестри.

 

Мартина Гигова

Мартина Гигова

Мартина Гигова е дипломиран бакалавър по социална педагогика през 2009 г. Придобита магистратура по Мениджмънт на социално-педагогическите дейности през 2010 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. 

С умения за прилагане на различни техники за индивидуално и групово консултиране и съветване, диагностициране и подпомагане за преодоляване на конфликтни ситуации; Пряка работа с деца и семейства по семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемни грижи. Проучване на нуждите и планиране на развитие на социални услуги за деца и семейства.  

Опит като доброволец и координатор на дейностите, извършвани от доброволците по проект „Ние и нашите деца”  към Фондация „Майчина обич” в Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Параскева”. Работила в МТСП, АСП, Дирекция „Социално подпомагане” Сердика, Отдел „Закрила на детето”. От 2012 г. до настоящия момент – социален работник в АИСПМП „Д-р Александър Ангелов”.

Валентина Маринова

Валентина Маринова

Валентина Маринова е магистър по психология и доктор по педагогика към СУ “Свети Климент Охридски”. Фамилен и арт-психотерапевт, вписан в регистъра на психотерапевтите на Българска асоциация по психотерапия. Специализация по рехабилитация на зависими пациенти към КЕТЕА, Гърция и специализация по процесна психология към Института в Портланд, САЩ.

В последните 10 години работи в сферата на зависимостите, с фокус върху психо-социалната работа със семейства и групи.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.