Д-р Пламена Станчева - Психотерапевт гр. Велико Търново

12441
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Д-р Пламена Станчева е психолог-консултант и психотерапевт, сертифициран от международната асциация по Позитивна психотерапия.
Практикува в Център за психологическо консултиране "АЛМА" в град Велико Търново.


Центърът предлага следните услуги:
Индивидуално консултиране - индивидуалното консултиране представлява помощ за самопомощ. То е насочено към решаване на емоционални и междуличностни проблеми на клиента, вземане на решение относно професионалната кариера, брака, семейството, усъвършенстване на собствената личност и повишаване на социалната компетентност.
Психотерапия - психотерапията е по-продължителен процес, при който се цели постигането на по-дълбока личностова промяна. Посредством психотерапията клиентът преработва на по-дълбоки жизнени травми и вътрешни конфликти и постига нов жизнен смисъл.
Семейно консултиране и терапия - основната цел на семейното консултиране и терапия е подобряване на взаимоотношенията между брачните партньори, както и между родителите и децата, подобряване на функционирането на семейството като цяло. Проблемите, които се разглеждат, са свързани със социалните роли и свързаните с тях отговорности, характера на конфликтите, начина на отреагиране, качеството на комуникацията в семейството, проблемите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата и др.
Групово консултиране - груповото консултиране се основава на специфичните процеси, които се осъществяват в група и стимулират вътрешното освобождаване на личността и нейното себепознание, разширяват знанията и уменията й в различни сфери от живота. Груповото консултиране е насочено към развитие на уменията за ефективно общуване, подобряване на социалната адаптация, получаване на подкрепа, развитие на индивидуалния потенциал, промяна в поведението. Център "Алма" предлага:
Провеждане на социално - психологически тренинги (СПТ), които представляват обучение в различни социални умения- в сферата на общуването, формиране на умения за житейско планиране и вземане на решение, повишаване на увереността в себе си, корекции в поведенчески стереотипи.
Провеждане на групи за срещи, които се организират с цел подкрепа на личността при създаване на атмосфера на доверие, искреност, доброжелателност, съпричастност.
Консултиране на фирми и организации - тийм билдинг, фокус групи, мотивационно обучение, анализ на проблемите в организацията, обучение в лидерски умения.
Хипнотерапия - хипнозата е състояние на физическа и психична релаксация, което позволява подсъзнанието на човека да бъде “отворено” към позитивна промяна на неговите мисли, чувства и на цялостното му отношение към живота. Хипнозата представлява ръководена от хипнотерапевт концентрация, която използва силата на подсъзнанието на клиента за постигане на желана промяна в различни сфери от живота му.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.