Нели Георгиева - Психолог гр. Смолян и гр. Пловдив

23414
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Нели Георгиева – клиничен и консултативен психолог, детски психолог, когнитивно- поведенчески консултант; системен консултант на двойки и семейства, кариерен консултант

Област на професионална компетентност:

 • Клинична и консултативна психология,
 • Детска и юношеска психология;
 • Съдебна психология;
 • Психология на личността;
 • Психодиагностика;
 • Системно консултиране на двойки и семейства;
 • Когнитивно- поведенческа психотерапия при тревожни разстройства- генерализирано тревожно разстройство, социална тревожност, паническо разстройство, обсесивно- компулсивно разстройство, посттравматично- стресово разстройство, хипохондрия;  фобии, , депресии, личностови разстройства, жизнени  кризи или кризи на  развитието;
 • Психотерапия за повишаване на самооценката;
 • Психотерапия при загуба- на значим близък човек, развод, болест и др. ;
 • Психологическо консултиране и терапия на деца  със специални образователни потребности и техните семейства.;
 • Терапия за овладяване силни пристъпи на гняв, дълбоко чувство на вина, неидентифициран страх;
 • Обучение в социални умения, асертивност, емпатия, мотивация;
 • Повишаване на самооценката;
 • Кариерно консултиране и тестиране за избор на професия и кариерно развитие

Образование и квалификация:

Образователно- квалификационна степен:  Магистър

Специалност: психолог; клиничен и консултативен психолог; детски психолог; съдебен психолог;; системен семеен и брачен консултант; когнитивно-поведенчески консултант/ под супервизия/ Кариерен консултант

 

Други специалностти и специализации:

Схема терапия - базови и специализирани умения; групова схема терапия. Работа под супервизия.

 

Стаж по специалността: 28 години

 

Трудов опит по специалността:

 • Кабинет за психологично консултиране, диагностика и терапия- 11 години
 • Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - гр. Смолян – 4 години
 • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-

 гр. Смолян; МКБППМН- гр. Чепеларе- 3 години;

 • Дом за пълнолетни лица с психични разстройства- с. Ровино- 2 години;
 • Социално- педагогически интернат- с. Стойките
 • Диагностично- консултативен център към МБАЛ „ Братан Шукеров“ – гр. Смолян- 2 години;
 • Център за кариерно консултиране – 4 години

Месторабота и длъжност:

Психолог към Кабинет за психологично консултиране, диагностика и терапия – гр. Смолян

Допълнителен адрес:
гр. Пловдив, ул. „Кавала“№20; гр. Смолян, Бул. „България“ №66

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.