Доц. д-р Манол Соколов – хирург София

19297
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Доц. д-р Манол Соколов
- Консултант-хирург, Шеф-екип, Клиника по хирургия, УМБАЛ “Александровска“ ЕАД – София
- Доцент по хирургия, Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет – София
- Член на Европейския Борд по Колопропкология (титла, удостоена от Европейски Борд за Хирургична Квалификация)
Моята практическа активна хирургична дейност обхваща:
- оперативни интервенции при злокачествени и доброкачествени заболявания на органите на гастро-интестиналната система (стомашно-чревен тракт, чернодробно-жлъчно-панкреатична система),
- проктология – заболявания на ануса и перианалното пространство,
- миниинвазивни (лапароскопски) оперативни интервенции,
- хернии на предна коремна стена (конвенционални-„отворени“ и лапароскопски-“безкръвни“),
- злокачествени и доброкачествени заболявания на млечна жлеза,
- спешна хирургия.

Кариера

2022
Лауреат на награда по случай 105 години Медицински Факултет, Медицински университет - София за значими постижения в научноизследователската и преподавателска дейност в областта на хирургичните науки на името на ПРОФ.ПАРАШКЕВ СТОЯНОВ"

2022
Назначен със заповед на министъра на здравеопазването за член в състава на Експертен съвет по медицинска специалност „Хирургия“ към МЗ

2022
Назначен със заповед на министъра на здравеопазването за председател на изпитна комисия за провеждане на държавен изпит по специалност "Хирургия"

2022
Назначен на длъжност - Началник на Клиника по хирургия - УМБАЛ'Александровска'ЕАД след спечелен конкурс

2021
Член на Управителния съвет на Българско Хирургическо Дружество

2021
Co-author in a international textbook – “Peritonitis: causes, diagnosis and treatment”, David F. Walker, editor. Chapter 1: Postoperative Peritonitis – The Burden of Complicated Intraabdominal Infection Management, Manol B. Sokolov and co. Nova Science Publishers Inc., New York [2021] Series: Emergency and intensive care medicine. LCCN 2021019810 (print); LCCN 2021019811 (ebook); ISBN 9781536196245 (paperback); ISBN 9781536196412 (adobe pdf).

2021
Ръководител на Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София


2020
Дипломиран магистър "Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) - София.

2018
Избран за „ДОЦЕНТ”, след спечелен конкурс, към Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург – шеф-екип / консултант в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД.

2018
По покана на Медицински Университет Kiel, Germany - съавторство в чуждестранен учебник – © 2018 “Hysterectomy - A Comprehensive Surgical Approach”
Автор на глава (Chapter 105) – „Radical Abdominal Hysterectomy (RAH) with Anterior and Posterior Exenteration: Surgical Perspectives“
Sokolov, Manol B.
Editors: Alkatout, Ibrahim, Mettler, Liselotte (Eds.), издаден от Springer Nature Group
Член на редакционна колегия на Global Journal of Medical and Clinical Case Reports и EC Gastroenterology and Digestive System journal
Рецензент (peer reviewer) на научни публикации в международни хирургични издания

2017
Berlin, Germany – придобита специалност „Колопроктология“ – Honorary diploma “COLOPROCTOLOGY” – издадена от Union Européenne des Médecins Spécialistes – European Union of Medical Specialists, след издържан изпит пред European Board for Surgery Qualification (EBSQ) към UEMS Section and Board of Surgery, Division of coloproctology, централа с адрес: 24, Rue de l’Industrie, 1040 BRUSSELS
Sections@uems.eu – office@uemssurg.org
www.uemssurg.orgwww.uems.eu

Дипломата валидира следния ценз: „A candidate successfully passing the Eligbility process and the Examination is awarded the title "Fellow of the European Board of Coloproctology” The title determines, that the person successfully proved to have validated high-level knowledges and skills,that allow him/her to successfully cover the relevant field of qualification.“

2017
Специализация – full work Fellowship coloproctology and open and laparoscopic surgery and surgical treatment of colorectal cancer in Maastricht University Medical Center (MUMC+), Maastricht, Netherlands, granted by ESCP

2016
„Advanced Course – Hernia Module – 33rd International Workshop for Gastrointestinal Surgery – Davos, Switzerland”

2016
„Advanced Course – Colorectal Module – 33rd International Workshop for Gastrointestinal Surgery – Davos, Switzerland”

2016
Специализация – full work Fellowship coloproctology and open and laparoscopic surgery and surgical treatment of colorectal cancer in Kantonsspital Saint Gallen KSSG, Switzerland

2015
Специализация - Fellowship coloproctology and open and laparoscopic surgical treatment of colorectal cancer in - St. Mark`s Hospital, London, UK

2015
Специализация - Fellowship coloproctology and open, laparoscopic and robotic surgical treatment of colorectal cancer in St James's University Hospital, Leeds, UK

2015
Началник на Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръв и кръвни съставки към УМБАЛ “Александровска“ ЕАД, назначен със заповед на изпълнителния директор N 304/19.06.2013

2013 – 2018
Длъжност „Главен асистент“ в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург – шеф-екип / консултант в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД. Преподавател/лектор по хирургия на български и чуждестранни (български и английски език) студенти-медици V курс; стажант-лекари; студенти дентална медицина – III курс; студенти в Колеж по здравни грижи

2012
Специализация по колопроктологична хирургия и онкохирургия в Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel

2012
Главен административен лекар в Клиника по хирургия, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД

2011
Секретар на списание Хирургия, официален орган на Българско Хирургическо Дружество (БХД)

2011
Главен асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург - консултант в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД; Ръководител на модул свободно избираема подготовка (кръжок) по „Спешна хирургия“ за студенти-медици III-VI курс

2010
Старши асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД. Отговорник по СДО в Катедра по хирургия.

2009
Придобита специалност „Хирургия”, МУ-София

2007
Асистент по хирургия в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II - ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска” – София, Медицински университет - София

2004 – 2007
Клиничен ординатор в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II-ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет - София

2004
Специализант по хирургия в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД

2003 – 2004
Началник Медицинска служба, под. 28610 – София, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

2000 – 2003
Началник Медицинска служба, под. 26200 – Айтос, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

1999 – 2000
Началник Медицинска служба, под. 38650 – Карнобат, офицер – лечебна, профилактична и рганизационна дейност

1997 – 1998
Лекар – ординатор в Катедра „Обща и оперативна хирургия”, Медицински университет – гр. Варна

1997
Диплома за магистър-лекар Медицински университет – Варна, „Медицина”, отличен с награда „Златен скалпел” за отличен успех

1991 – 1997
Студент в Медицински университет – Варна, „Медицина”

1987 – 1991
Ученик в Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков” – Бургас, „Биология и химия”

Публикации:

http://www.doctor-manol-sokolov.com/wp-content/uploads/2018/05/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%B4-%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf

http://www.doctor-manol-sokolov.com/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4-%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf

http://www.doctor-manol-sokolov.com/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B4-%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf

Линк към моя сайт: http://www.doctor-manol-sokolov.com/

КОНТАКТИ
Д-р Манол Соколов – Хирург София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1 / УМБАЛ Александровска /
Моб.тел.: 0888 760 241
Адрес: гр. София, пл. Възраждане
Моб.тел.: 0888 760 241

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.