Д-р Георги Хранов - Психиатър гр. София

8567
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Д-р Георги Хранов е специалист по психиатрия.
Практикува във Втора психиатрична клиника към МБАЛНП Свети Наум в град София.
Основни професионални интереси:
- разстройства от обсесивно-компулсивния спектър
- невропсихиатрия
- когнитивно-поведенческа психотерапия
- невропсихофармакология
Образование:
Висше медицинско (2006 г.) – лекар; Медицинска Университет - София
Придобита специалност : Психиатрия – 2012г.
Следдипломни специализации:
Медицинска Университет - София – Здравни грижи и здравен мениджмънт – 2010г
Дисертация (научна и образователна степен „Доктор”) – 2014 г.
Тема: „Обсесивно-компулсивно разстройство: връзка между когнитивните нарушения и етиологията и патофизиологията на болестта”.
Професионална квалификация и опит:
1.Участие в интерактивен обучителен курс за млади психиатри и изследователи на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP) - “Фенерите”, България, 25 – 27. 03. 2004 (сертифициран).
2.Участие в обучителен курс “Въведение в добрата клинична практика”на Института за клинични изпитвания на Обединеното кралство и Българската асоциация за клинични изпитвания – 2007 (сертифициран).
3.Участие в Средноевропейската школа по клинична психофармакология (MESCP) – Шибеник, Хърватска, 2007 (сертифициран).
4.Участие в обучителен курс “Лечение на шизофрения”на Американската психиатрична асоциация – Уошингтън, САЩ, 2008(сертифициран).
5.Участие в обучителен курс “Курс за развитие на лидерски и професионални умения за млади психиатри” на Асоциацията за подобряване на програми за психично здраве – Загреб, Хърватска, 2008 (сертифициран).
6.Участие в обучителен курс “Техники за интервюиране за напреднали” на Американската психиатрична асоциация – Сан Франсиско, САЩ, 2009 (сертифициран).
7.Участие в обучителен курс “Практическа когнитивно-поведенска терапия” на Американската психиатрична асоциация– Сан Франсиско, САЩ, 2009 (сертифициран).
8.Участие в Невропсихофармакологичната школа на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP) – Оксфорд, Великобритания, 2009 (сертифициран).
9.Участие в обучителен семинар и супервизия на случаи „Когнитивно-поведенска терапия при шизофрения и биполярно разстройство” на Българската асоциация по когнитивно-поведенска психотерапия и Софийското психиатрично общество – София, 2010 (сертифициран).
10.Участие в обучителен семинар и супервизия на случаи „Когнитивно-поведенска терапия при личностови разстройства” на Българската асоциация по когнитивно-поведенска психотерапия– София, България, 2011 (сертифициран).
11.Участие в обучителен семинар „Когнитивно-поведенска терапия при паническо разстройства” на Българската асоциация по когнитивно-поведенска психотерапия и супервизия на случаи – София, България, 2011 (сертифициран).
12.Участие в обучителен курс „Невропсихиатрични маски: медицински и неврологични разстройства, които се представят с психиатрични симптоми”
на Американската психиатрична асоциация – Хонолулу, САЩ, 2011 (сертифициран).
13.Участие в обучителен курс „Цялостно мултимодално лечение на обсесивно-компулсивно разстройство и на компулсивно събирателство” на Американската психиатрична асоциация – Хонолулу, САЩ, 2011 (сертифициран).
14.Завършено сертифицирано обучение личен опит и основи на когнитивно-поведенческа терапия, акредитирано от Българската асоциация по когнитивно-поведенска психотерапия – София, България, 2011 (сертифициран).
15.Участие в обучителен курс „Шизофрения: ново лечение, нови възможности” – Лисабон, Португалия, 2011 (сертифициран).
16.Участие в обучителен курс „Техники за схема-терапия” – София, България, 2011 (сертифициран).
17.Участие в обучителен курс “Да се развива науката за мозъка, да се стимулира активно по-доброто лечение и да се подобрява психичното здраве” – Варна, България, 2012 (сертифициран).
18.Участие в минисимпозиум на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP) - София, България (сертифициран).
19.Участие във школата на FENS-IBRO “Лекарства и мозък” – Брага, Португалия, 2012 (сертифициран).
20.Начална среща на сътрудниците на фондация Fogarty по международната програма REMASTER (Изследователска обучителна структура: социоикономика на грижите за психичното здраве в Югоизточна Европа) – Дубровник, Хърватска (сертифициран).
21.Участие в 22 психиатрични международни конгреса
22.Участие в 4 кардиологични международни конгреса
23.Оценител в 4 интернационални мултицентрови рандомизирани двойно-слепи проучвания за депресия и шизофрения
24.Оценител и анализатор в национално мултицентрово проучване: Бипериден за невролептично индуцирани екстрапирамидни симптоми при шизофрения.
25.Подизследовател в седем интернационални мултицентрови рандомизирани двойно-слепи проучвания за депресия с и без психотични характеристики, БАР и шзиофрения - Фаза IIB, IIIA, IIIB (GCP-сертифицирани) (4 за депресия и 2 шизофрения), и едно за намаляване на тютюнопушението.
26.Множество сертифицирани курсове за добра медицинска практика
Заемана длъжност:
1.Лекар-асистент във Втора психиатрична клиника на Университетската МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД
2.Асистент в Катедра психиатрия на Медицински университет – София
3.Председател на Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки
4.Асоцииран редактор на Journal of Psychaity: open access (previously African Journal of Psychaitry (OMICS Group)
5.Интернационален сътрудник на Фогарти (Калифорнийския университет)
6.Експерт-консултант на ТЕЛК в НКБ
Членство в научни организации:
1.Член на Български Лекарски Съюз.
2.Член на Дружеството на кардиолозите в България.
3.Член на Британския медицински съвет (BMC).
4.Член на Международния колеж по обсесивно-компулсивен спектър (ICOCS).
5.Член на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP)
6.Член на Софийското психиатрично общество и на Българската психиатрична асоциация.
7.Член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия
8.Председател на Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки
Научни интереси: Основно в областта на невропсихофармакологията, невронауките, тревожните разстройства, ОКР, когнитивно-поведенческата терапия и общественото здраве.
Отличия и награди:
1.Изследователска стипендия за млади учени на Европейския Невропсихофармакологичен колегиум за 2008 г. (2008 ECNPResearchGrantforYoungScientists) с тема: “Търсене на когнитивен ендофенотип в разликите между пациенти с ‘чисто’ обсесивно-компулсивно разстройство и с коморбидитет на ОКР и тикови разстройства, както и сред техните родственици от първа степен” (ACognitiveEndophenotypeProbingintoDifferencesbetween “Pure” OCDandComorbidOCD-TicDisordersPatientsandtheirFirst-DegreeRelatives).
2.Награда за млад изследовател на биполярното разстройство - Осма международна конференция за биполярно разстройство – Питсбърг, Пенсилвания, САЩ, 25 – 27. 07. 2009.
3.Номинации за млад учен на годината от Катедра психиатрия, МУ – София и за млад учен на годината от МУ – София, 2011.
4.“UsFromOxford” награда за млад учен в психиатрията и невронауките, 2013.

Допълнителни контакти


гр. София, ул. Църноок 8 - след предварително записване [виж карта]

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.