Д-р Весела Томова, д.м. - кардиолог, гр. Плевен

16841
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

д-р Весела Томова, д.м. е един от най-добрите кардиолози в гр. Плевен.
Началник Отделение по Вътрешни болести (с профил кардиология и гастроентерология) в УМБАЛ "Св. Марина" – Плевен.
Д-р Томова е лекар с две медицински специалности – „Кардиология“ и „Вътрешни болести“.
Завършва Медицинския университет в Плевен през 1989 г. като първенец на випуска и носител на Хипократова награда.
Придобива специалност „Вътрешни болести“ през 1998 г. в Медицински университет – София, а през 2007 – специалност „Кардиология“ в Медицински университет – Плевен.
От 2015 г. изпълнява длъжността Началник на Вътрешно отделение към УМБАЛ "Св. Марина" - Плевен (с 2 сектора: "Кардиология" и "Гастроентерология").
През 2018 г. защитава дисертационен труд на тема "Проучване на клиничното и прогностично значение на липопротеин А и А>G полиморфизма в LPA - локуса при пациенти с аортна калцификация и стеноза и взаимодействието им с други рискови фактори" и придобива научната и образователна степен "Доктор".

д-р Весела Томова, д.м. притежава сертификат за ехокардиография – експертно ниво.

Oсъществява функционални изследвания:

  • Велоергометричен тест
  • Холтер-ЕКГ
  • Холтер за артериално налягане
  • Продължително ЕКГ-мониториране в амбулаторни условия със системата Omron Heart Scan (с възможност за диагностика на рядко изявяващи се ритъмни и проводни нарушения, които не могат да бъдат регистрирани на 24-часов Холтер-ЕКГ запис)
  • Разполага с апарат за оценка на BMI и висцерална мастна тъкан

В УМБАЛ "Св. Марина" работи модерен скенер от последно поколение, с възможности за детайлна оценка на периферни венозни и артериални съдове, както и структурни сърдечно-съдови аномалии.

Д-р Томова има 25-годишен опит като лекар в Интензивно кардиологично отделение:

– 22 г. работа в ИКО на Университетска болница „Георги Странски“, гр Плевен, 4 от които заема длъжността „Началник отделение за интензивно лечение по кардиология“ към Втора клиника по кардиология на същата болница.
Има и 3-годишен опит като кардиолог и Началник на интензивно отделение в болница с инвазивна лаборатория (СБАЛ по кардиология – Плевен).
От 1991 г. д-р Томова е била последователно асистент, старши асистент и главен асистент към Катедра „Вътрешни болести и терапия“ (понастоящем Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“) на Медицински университет – Плевен.

Автор на повече от 60 публикации и научни съобщения в областта на кардиологията, съавтор е на шест учебника:

"Кардиология 2019" (издателство МУ-София, под ред. на проф. д-р Младен Григоров) - стр. 404-411.

 “Кардиология” 

учебник-кардиология


 

 

“Кардиология”
(под ред. на проф. Младен Григоров, д.м.н. – Български кардиологичен институт, София, 2010 г.);
Фундаментален и незаменим труд в областта на кардиологията. Основен учебник за кардиолозите и за всички лекари, които искат да имат надежден помощник при лечението на кардиологичните заболявания – най-често срещаният проблем в медицинската практика.


“Спешна кардиология”

учебник-спешна-кардиология 

“Спешна кардиология” (под ред. на проф. Младен Григоров, д.м.н. – Български кардиологичен институт, София, 2010 г.)
Редакция: проф. д-р Мл. Григоров, II преработено издание, Български кардиологичен институт
 
“Терапевтично ръководство за кардиологични отделения” 

учебник-спешна-кардиология


“Терапевтично ръководство за кардиологични отделения” (под ред. на проф. Жан-Пиер Басанд и проф. Младен Григоров – Български кардиологичен институт, София, 2011 г.).

„Двигателна активност при сърдечно-съдови заболявания" 

„Двигателна активност при сърдечно-съдови заболявания" – глава от книгата „ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, 2014" (под ред. на М. Власковска, М. Цонзарова, Г. Момеков, Б. Георгиев, изд. „Хавитис" – 2014 г.) – стр. 15-43;

„Кардиомиопатии"

„Кардиомиопатии" – глава от книгата „БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА" (под ред. на проф. д-р Младен Григоров, Централна медицинска библиотека, МУ – София – 2017 г.) – стр. 151-158.

Работно време с талони по НЗОК:

ДКЦ – Плевен

След предварителни записвания на Регистратурата на ДКЦ-Плевен, тел. 064 / 88 64 22.
Стационарен телефон в кабинета: 064 / 886 443 (само в дните понеделник, от 08 до 13 ч. и четвъртък, от 14 до 19 ч.)
Адрес: гр. Плевен, бул. „Георги Кочев“ 8А, ет. 3, кабинет 304
Понеделник: 08:00 – 13:00 ч.
Четвъртък: 14:00 – 19:00 ч.


ЧАСТЕН ПРИЕМ – в кардиологичен кабинет на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ – Плевен

www.svmarina.com

Адрес: гр. Плевен, Западна индустриална зона, ул. „Българска авиация“
След предварителни записвания на Регистратурата, на един от следните телефони:
0700 20 006; 064 81 81; 064 805 666.
УМБАЛ "Св. Марина"

ВАЖНО!
При преглед е желателно да носите всички медицински документи (епикризи, ЕКГ, образни изследвания и др.), с които разполагате, а също и медикаментите, които приемате (или да представите детайлна информация за тях – точни наименования, дози, режим на прием).

Допълнителни контакти


гр. Плевен, Западна индустриална зона, ул. Българска авиация, УМБАЛ "Св. Марина" [виж карта]

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.