Д-р Анастасия Димбарчева - специалист кардиолог

2537
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Д-р Анастасия Димбарчева е завършила  ВМИ.

Придобила  специалности  Вътрешни болести и Кардиология.

Участва в наши и международни Научни симпозиуми и конгреси .

Електрокардиография (ЕКГ)

Представлява графично регистриране на електродвижещото напрежение, което се създава в сърцето преди всяко негово съкращение и се провежда до всички части на тялото. Има решаващо значение при диагнозата на ритъмните и проводните нарушения, острия миокарден инфаркт, особено с Q (QS) - патология (трансмурален инфаркт), нестабилна ангина пекторис, атипичната (вариантна) ангина на Prinzmetal, остър перикардит, остър миокардит, WPW - синдром, синдром на удължен Q-T интервал и други. Значителна информация се получава при ЕКГ - диагноза на левокамерното и/или деснокамерното обременяване при тенсионно или обемно натоварване на сърцето и хипертрофична кардиомиопатия. ЕКГ в покой има относително малка информативна стойност при хроничната ИБС.

Значителна част от болните с хронични сърдечни заболявания имат ЕКГ, която показва лекостепенни ST-T - изменения (хронична ИБС, констриктивен перикардит, миокардит, дилатативна или рестриктивна кардиомиопатия, инфилтративна кардиомиопатия и др.). Нормалната ЕКГ в покой не изключва наличието на сърдечно заболяване, включително тежко.

Обратно, наличието на не тежки, неспецифични ST-T - изменения не означава винаги наличието на сърдечно заболяване и миокардно увреждане. При много от тези случаи се касае за невровегетативно повлияване на реполаризацинната част на ЕКГ. Информативната стойност на ЕКГ е значителна, когато ЕКГ - анализ се прави в съчетание с клиничната съпоставка.


Работи неинванзивни методики – Ехокардиография /Ехо ЕКГ / ,  ЕКГ , Холтер ЕКГ

Работи в ДКЦ3 - бул. "Константин и Фружин" само за частния кабинет - следобяд.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.