Доц. Силвия Цветкова – Логопед и Психолог гр. Плевен

9690
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Доц. Силвия Цветкова е доктор по специална психология, сертифицирана е в областта на логопедията и психологията. Има над 30 годишен професионален опит. Преподавател е в Медицински университет Плевен.
Извършва консултативна и терапевтична дейност на деца, юноши и възрастни.

  • Консултира при проблеми в развитието и поведението, разстройства от аутистичния спектър, нарушение на говора, умствена изостаналост; нарушения на привързаността, когнитивното и социалното развитие
  • Консултира родители на деца с увреждания
  • Подпомага процеса на интеграция на деца с увреждания
  • Извършва психодиагностика  и оценка на училищната готовност
  • Прави логопедично оценяване, логопедично консултиране и терапия
  • Консултира и терапевтира с методи на транзакционния анализ
  • Използва стандартизирани и валидизирани методики за диагностика и проследяване на психическите и личностовите промени

Експертните оценки са валидни пред ТЕЛК и ДЕЛК.
Доц. Цветкова работи и с онкологично болни пациенти, слединсултни пациенти и с лица, които имат лични или професионални проблеми.
Според доц. Цветкова, ранното откриване на смущения в развитието позволява навременното диагностициране и адекватно подпомагане. Късно потърсената помощ, понякога изисква дългогодишна терапия.
За правилното развитие на децата е необходимо да се проследи възникването и обогатяването на речта. В случаите, когато речта закъснява, когато се развива и затвърдява като неясна, зле артикулирана и несъгласувана; когато се появяват периоди на повтаряне и затруднено стартиране на думи или фрази; когато детето бавно или не реагира на инструкция; когато преди училище му е трудно да „чуе” звук или разграничи звукове в дума и т.н., детето се нуждае от логопедична консултация и терапия.
Възрастните често се улавяме, че нещата, които ни се случват в живота имат известна повторяемост – при контактите и връзките, в работната среда, при решаването на възникнали проблеми; при отглеждането на децата; при справянето с предизвикателствата… Неосъзнато човек следва своя жизнен сценарий, затвърждава своите вярвания, въвлича или бива въвличан в психологически игри. Чрез  психологическото консултиране и терапия се открива възможност тези процеси да бъдат открити, осъзнавани и променени.
Направления: психология, логопедия, здравеопазване, образование.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.