Доц. д-р Юлий Манолов Ванев - Хирург - лапароскопски, миниинвазивни операции, хирургия на хернии, онко-коремни операции, проктохирургия - лечение на фисури

11628
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Доцент Д-р Юлий Ванев е дългогодишно практикуващ хирург, изследовател и преподавател в областта на общата, спешната и висцералната (коремна) хирургия.
- Образование: Завършил е през 1983 г. висше образование и дипломиран по специалност медицина в Медицинския факултет на ВМИ София (днес Медицински университет София) с отличен успех.

- Специализации: През 1984 – 1988 г. е провел специализация в няколко университетски хирургични клиники на ВМИ София и през 1988 година придобива специалност по обща хирургия. Впоследствие е специализирал хирургична образна ултразвукова диагностика във ВМИ София, неколкократно лапароскопска хирургия във ВМА и ВМИ София, обща и хирургична онкология в НЦОЗ (Национален център по онкологични заболявания). В същите и сходни области на хирургията Доцент Д-р Юлий Ванев е осъществил многократни, някои от които дългосрочни, специализаци в чужбина: неколкоклатно в Университетска болница Grosshaedern – Мюнхен и Университетска болница – Regensburg, под ръководството на професор К.W. Jauch; лазерна хирургия в НИЛХ, Москва; университетски хирургични клиники в Инсбрук и Мадрид.

- Професионално развитие, опит и придобити умения. Д-р Ванев започва професионалната си кариера като ординатор в Окръжна болница гр. Кюстендил през 1983 г. От 1985 до 2019 г. работи в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като преминава всички професионални степени и позиции от младши научен сътрудник (асистент), шеф екип, началник на отделени, до началник на клиника. През 1998 г. след защита на дисертационен труд на тема „Селективно оперативно лечение на слабинните хернии, му е дадена научно-образователна степен „Доктор“, а през 2005 г. придобива академична длъжност Доцент.
В практическата си дейност Доцент Д-р Юлий Ванев е осъществявал широк кръг от лечебно диагностични, административно-ръководни, и научни и преподавателски дейности. През дългогодишния си стаж като хирург е придобил значителен опит и е постигнал отчетливи резултати в мениджмента и практическото изпълнение на лечението на хирургичните заболявания. В широкия диапазон на дейност и интереси могат да се посочат диагностика, оперативно и неоперативно лечение на хроничните и остри (спешни) хирургични заболявания (доброкачествени и злокачествени тумори, възпалителни заболявания на стомаха, чирвата и жлъчния мехур, остър перитонит, остър панкреатит, чревна непроходимост, травми на корема и гръдния кош). Д-р Ванев има специални интереси и експертни познания и опит в областта на оперативно лечение на слабинните и другите коремни хернии с институционален и национален принос за уточняване значението на съвременните техники и средства за лечение.
Сред областите на професионално усъвършестване и постижения са:
-експертен опит в операции (обичайни и лапароскопски) за хернии
-голям опит при неоперативно и оперативно (обичайно и лапароскопско) лечение на спешни коремни хирургични заболявания (напр. Остър аппендицит)
-голям опит в конвенционалното (класическо) и миниинвазивно (лапароскопско или т.н. безкръвно) оперативно лечение на жлъчно-каменната болест и усложненията и (механично-обтурационен иктер и др.)
-значителен опит в оперативно и комплексно лечение на туморите и рака на дебелите черва, стомаха, панкреаса
-голям опит в неоперативно и оперативно лечение на усложнената язвена болест
-оперативна и неоперативна проктологична хирургия (хирургия на ануса и околоаналното пространство)
-хирургия на млечната жлеза за злокачествени и доброкачествени заболявания
В насока на научна дейност доц. д-р Юлий Ванев е автор на повече от 100 публикувани в български и чуждоезични научни списания, сборници и учебници. Многократно е участвал в национални и международни научни форуми, като лектор и представящ научни съобщения, като организатор, водещ научни сесии и като специално канен гост. В преподавателската си дейност е изнесъл множество лекции по спешна хирургия пред студенти, специализанти и обучаващи се в различни форми.
Член е на Българското хирургично дружество, Съсъздател и заместник председател на Българското дружество за спешна медицина, член е на Европейското дружество за хирургия на храносмилателната система.

-Актуална позиция и координати за връзка. Понастоящем д-р Ванев работи в Хирургично отделение на МБАЛ „Св. Инав Рилски“ гр. Дупница. Практически в отделението се извършва лечебно-диагностична дейност в почти пълния обем на общата и коремната хирургия с особена интензивност в насоки на хирургичното лечение на херниите на коремната стена, жлъчно-каменната болест, заболявания на гърдата, доброкачествени и възпалителни заболявания на червата и другите вътрешни органи, заболявания на ануса и съседните тъкани.

Адрес на Хирургично отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ EAД, гр. Дупница: ул. „Свети Георги“ №2, телефон 0888044937 за служебна информация за работното време.
Личен контакт с Доц. Ванев: 0888213175.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.