Доц. д-р Тони Дончев - Психиатър гр. София

12120
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Роден на 26.06.1968г. в  гр. Свищов. Завършва медицина в София (1994г.). Придобива специалност по психиатрия (1999г.). Работи като интерн в клиника по психиатрия на ВМА-София (1994г.). Асистент (1995-2005г.); Старши асистент (2005-2009г.); главен асистент (2009-2011г.), а от 2012г. е началник на психиатрична клиника на ВМА. Придобива образователна и научна степен “доктор” през 2005 г. и е избран за доцент през 2012 г.

Участие в изсле­дователски проекти:  
Научен консултант на проект на МОН « ТЕМПС-А – клиничен инструмент за оценка на темперамент – Мемфис, Пиза, Париж и Сан Диего – стандартизация и апробация за България» - текущ. Ръководител на научен проект на МОН МУ – „Стандартизация на IPDE – международно утвърдена методика за клиничната оценка на личностови разстройства – за България” –приключил.
IPPHEC-Improve the Preparedness to give Psychological Help in Events of Crisis. Bulgaria Ministry of Health. 2009.

Награди:
ВТОРА НАГРАДА В КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ” 2002 г. на научния колектив с ръководител д-р Тони Славчев Дончев „Стандартизация на IPDE – международно утвърдена методика за клиничната оценка на личностови разстройства – за България”

Награда /грамота/ за постер на млад учен до 35г. – Международна научна конференция – Анкара 1998г.

Преподавателска дейност:

- Практически упражнения по клинична психиатрия със студенти от магистърска програма по клинична психология
-  Хоноруван преподавател в НБУ – магистърска програма: клинична психология – психоаналитична перспектива
-  Лекции по психиатрия с магистри по психоаналитична психотерапия, West Deutche Academie, Mulheim, APICS – Lugano.
-  Лекции по психиатрия със студенти в магистърска програма по клинична психология -  Лекции по военна психиатрия с лекари, започващи работа в системата на МО.
-  Лекции по военна психиатрия с медицински състав, подготвян за участия в мисии.
-  Лекции по въпроси от организационната психология и професионално изпепеляване с лекари от Катедрата по здравен мениджмънт.
- Лекции по психиатрия на студенти по медицина и по медицинска рехабилитация и ерготерапия.
-  Тематични курсове (СДО).
-  Има над 40 научни публикации, една самостоятелна монография, участие в учебници и учебни помагала.

ДЕЙНОСТИ:

- Лечениие на общи психиатрични заболявания
- Тревожни и депресивни заболявания
- Психологично консултиране
- Психози
- Лечение на зависимости – алкохолни и неалкохолни-наркотични , хазартна и други
- Психотерапия – индивидуална и фамилна
- Програма за лечение на опиева зависимост
- Транскраниална магнитна стимулация
- Транскраниална стимулация с постоянен електрически ток (tDCS).

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.