Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов - Хирург гр. Варна

7590
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов е специалист по хирургия.
Началник Клиника по кардиохирургия със специалност кардиохирургия и обща хирургия към УМБАЛ "Света Марина" в град Варна.
От юни 2005 до момента - УМБАЛ „Св. Марина”- Варна, Началник на Клиниката по кардиохирургия от месец април 2008 г. с основни дейности и отговорности:
- Организация и ежедневен контрол за работата в кардиохирургия, включително ежедневни визитации в направление/отделение интензивно лечение, седмични визитации в цялото отделение, консултиране на лежащо болни в МБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, както и амбулаторни пациенти при необходимост или тяхно желание.
- Оперативна дейност в целия обем на кардиохирургията при възрастни пациенти - около 300 операции на открито сърце годишно.
- Участие на кардио - хирургични колегиуми с кардиолозите от кардиологичните клиники на болницата, поддържане на връзка и обсъждане на пациенти с кардиолози от гр. Варна и от Североизточна България.
- Обучаване на специализанти, стажанти и мед. специалисти. Ръководене на кръжок по кардиохирургия към МУ „Проф. Д-р П. Стоянов“ гр. Варна.
- Изнасяне на лекции по кардиохирургия пред студенти.
- Осигурява разположение за спешни оперативни интервенции в извънработно време.
2002 г. – 2005 г. кардиохирург в Chest diseases hospital, Kuwait
2000 г. – 2002 г. кардиохирург в програма за специализация към медицински факултет на Истанбулския университет, Истанбул, Турция.
1999 г. – 2000 г. 4 месеца специализация по кардиохирургия Texas heart institute, Houston,Texas,USA.
1999 г. – 2000 г. ординатор кардиохирург в клиника по кардиохирургия към Национална кардиологична болница, София.
1991 г. – 1999 г. асистент по кардиохирургия към клиника по сърдечна хирургия, клинична болница „Лозенец”, София.
1989 г. – 1991 г. ординатор хирург към 2-ра хирургическа клиника на институт „Пирогов”, София.
1985 г. – 1988 г. лекар в гр. Стара Загора.
1984 г. – 1985 г. интернатура по хирургия към катедрата по хирурия на ВВМИ, София.
Образование:
1978 г. – 1984 г. Медицинска академия гр. София, факултет Медицина.
1993 г. - Медицинска академия гр. София, катедра по Хирургически болести, държавен изпит по Хирургия за признаване на специалност. Призната специалност Хирургия.
2000 г. - Медицинска академия гр. София, катедра по Хирургически болести, държавен изпит по Хирургия за признаване на специалност по кардиохирургия. Правоспособен кардиохирург с експертно ниво на компетентност и умения в областта на кардиохирургията при възрастни пациенти.
Членство:
– Българско дружество по кардиология и Съсловно сдружение по кардиостимулацияи електрофизиология 2011 г. – Българско научно дружество по кардиохирургия (в управителния съвет)
2010 г. – Българско асоциация по гръдна и сърдечно - съдова хирургия
2008 г.– Асоциация сърце-бял дроб
2008 г. – Society of Thoracic Surgeons (USA)
2000 г. – Denton A. Cooley Cardiovascular Surgical Society (USA)
1998 г. - European Association for Thoracic and Cardio-vascular Surgery.
Сфери на интереси в кардиохирургията: клапно - съхраняващи и реконструктивни операции на митрална и аортна клапа, минимално - инвазивна хирургия, ОРСАВ (аорто-коронарни байпас операции на биещо сърце), артериална еваскуларизация и други.
Извършва около 300 сърдечни операции годишно. По-голямата част от интервенциите са аорто-коронарен байпас, като 15% са извършени на биещо сърце. Останалите случаи са: клапна хирургия, хирургия на възходящата аорта и дъга на аортата, междупредсърдни дефекти, сърдечни тумори, подпомагащи сърцето системи – IABP.
Обучава студенти по медицина и специализанти по кардиохирургия, кардиология, гръдна и съдова хирургия по време на модулите им по кардиохирургия.
Участва във всички научни прояви на клиниката, болницата, Българска асоциация по сърдечна съдова и гръдна хирургия, Българско дружество по кардиохирургия.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.