Доц. д-р Красимира Ненова, дм - Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия гр. Варна

8759
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Доц. д-р Красимира Ненова, дм е специалист по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия.
Ръководител е на Клиниката по вътрешни болести към УМБАЛ "Света Марина" в град Варна.
Доц. д-р Красимира Ненова – родена през 1954 г. Магистър по медицина от 1978 г. Специалност по вътрешни болести 1984г. Специалност по "Пневмология и фтизиатрия" 1987 г. Десертация за присъждане на научна степен „доктор” 1990 г. Хабилитирана като „доцент” през 2002 г. Специалност "Здравен мениждмънт" 2001г. Има публикации в областта на професионалната белодробна патология, клиничната имунология, нефрология, гастроентерология и кардиология.
ДЕЙНОСТИ:
- Превенция на сърдечно-съдови заболявания
- Ранна диагностика на бъбречни увреждания при диабет
- Ранна диагноза и съвременно лечение на ревматологични заболявания
bart201104201924471
Клиниката по вътрешни болести разполага с разнообразна апаратура, отговаряща на стандартите, като в някои по-специфични случаи се използва апаратура, разположена в общоболничните звена:
- ЕКГ апарати
- ЕхоКГ Aloca – доплер ехограф и цветен доплер, включително доплер сонограф за изследване на мозъчни съдове
- Абдоминален ехограф
- Спирометър
- Холтер ЕКГ
- Холтер DMS за миниториране на кръвно налягане
- Велоергометър
- Стрес тест система
Клиниката използва изградените на територията на МБАЛ „Св. Марина” клинична, имунологична, вирисулогична и микробиологична лаборатория, център по образна диагностика, включително КТ, ЯМР, ПЕТ/КТ, които са с 24 часов режим на работа. Цитологичните и хистологични изследвания се извършват в Клиниката по патоанатомия.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.