Доц. Д-р Влади Василев Манев - Имунолог гр. София

17183
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Консултация с имунолог в гр. София

Доц. д-р Влади Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и на здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”. Посветил се е повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите.

Има признати 12 изобретения, 5 от които са в областта на  имунология на туморите, 9 рационализации, “Златен медал” от Международно Изложение за интелектуална собственост. Придобива  първата диплома в България по специалността имунология. Създава първия за страната Център по клинична имунология.

Образование и професионално развитие

Завършва висше образование по медицина във ВМИ – София. Още по време на следването си проявява интерес и работи в областта на имунологията на туморите. Оттогава датират и първите му публикации в тази област.

Работи три години като участъков лекар, после с конкурс е назначен за асистент в Клиника остри отравяния при НИСПМ “Пирогов”.
1974 – 1977 г. – осъществява първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология. Така придобива на законово основание правото за първата диплома по имунология у нас.
1987 г. – получава образователна и научна степен “Доктор”.
1997 г. – избран за СТ.Н.С. ІІ ст. по имунология.
1999 г. – избран за “Доцент” по имунология, имунопатология и алергология и ръководител на Центъра по клинична имунология.

Учредява здравна фондация – www.immuno-bg.org.
Редовен член е на Секция “Имунология” към СУБ и Европейката федерация по имунологичните дружества.
Има персонална покана за членство в Ню Йоркската Академия на науките.
Редовен член на Български лекарски съюз (БЛС). Удостоверение № 299/27.01.2006г/ УИН 2300001943.
Има публикувани над 100 статии в наши и чужди списания и над 50 цитирания.
Има пет признати патента в областта на имунологията на туморите.

През 2012 г., на ръководен от него екип от български учени, е признат световен приоритет с патент за “Биологично активен комплекс” (БАК) разработен на нов принцип и комплексна формула. В признатият патент за БАК е използван комплекс от няколко взаимно подпомагащи се механизми. В патентованата формула са заложени няколко механизми за деблокиране на Т-клетъчния имунитет в микрооколната среда около тумора. Патентът е резултат от обобщен дългогодишен труд в областта на имунологията на туморите. След преминаване задължителните етапи на предклинични и клинични проучвания съгласно закона за приложение на лекарствените средства е заявка за универсална ваксина от ново поколение срещу злокачествените тумори.

Има признат патент с приоритет на нов принцип за извършване на Екстракорпорална плазмасорбция на карциноембрионалния антиген (СЕА). Разработеният от авторския екип и патентован принцип би позволил създаването на техническо устройство, което е съвместимо с апаратите за хемодиализа и други, и служи за отстраняване от кръвта на молекулата на СЕА.

УСЛУГИ

Консултация с хабилитиран специалист по клинична имунология при т.н. имуноасоциирани заболявания, съпроводени с патологично променен при автоимунни заболявания или неефективен имунен отговор, имунни дефицитни състояния при злокачествени и други патологии (без СПИН).


ПРИНОСИ:

Приноси за първи път в света
В областта на имунологията на туморите:
1. За първи път доказва един от механизмите за блокиране на противотуморния Т-клетъчен имунитет свързан с инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген (СЕА) върху (CD2) Е-рецептора на Т-лимфоцитите при карциномно болни. Регистриран е приоритет в Националното патентно ведомство от 1983 г., авт.св.№ 41087/1983 г. През 1984 г. научният факт е потвърден от австралийски и италиански имунолози и други световноизвестни имена в имунологията на рака.

2. За първи път доказва друг възможен механизъм за блокиране на противотуморния имунитет. Доказва, че молекулата на карциноембрионалния антиген (СЕА) е ключова молекула в тумор-индуцираната имунопатогенетична каскада на хемокоагулация и има пряко или косвено отношение към развитието на тромбоемболизма при раково болните. През 2006 г. публикува на 2-та Конференция по имунотерапия на рака с международно участие в БАН оригинална “Концепция за участие на клетъчни и плазмени фактори за блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет”.

3. Установява  за първи път един от механизмите на блокиране противотуморния имунитет. Регистрирано  в Националното патентно ведомство 1983 с заявление за издаване на Диплом за откритие “Явление на различна устойчивост на рецепторите на Т-лимфоцитите критерий за функцията на клетката в норма и патология” Рег. №60990.Това явление съвпада с посоката на получените резултати от американски, израелски и германски имунолози публикувани на 2-та Международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг, Будапеща, Унгария 2011 г.

4. За първи път установява при пациенти с злокачествени заболявания явлението на моноцитно-тромбоцитни агрегати и връзката им с активността на болестния процес. Това явление установява, че е статистически значимо при онко болни с различна локализация на болестния процес. Описва и публикува този научен факт през 1985  -1986 г. Повече подробности в сайта www.immuno-bg.org (Българско откритие в областта на имунологията на рака с шанс за признаване).

5. През 80-те г. на ХХ-ти век разработва оригинален клетъчен имунологичен комплекс за ранна диагностика на болестен процес в миокарда признат за изобретение  приложен за профилактика на  летци , кандидати за космонавти и при други рискови професии. Получава “Златен медал” от международно изложение за интелектуална собственост.
Понастоящем работи върху клинично апробиране и внедряване на иновативен апаратурен  модел за намаляване страничните ефекти от химиотерапията и противопоказания, възникнали след химиотерапия.

Онлайн консултация с клиничен имунолог http://consult.clinical-immunology.com.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.