Доц. Д-р Александър Александров - съдебна медицина, съдебен лекар, съдебно медицински експертизи гр. София

3428
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

доц. Александров е ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология, практикува в Клиника/Кадедра по съдебна медицина и деонтология -УМБАЛ "Александровска"-ЕАД - Медицински университет - София.

Завършил е Университет по медицина, стоматология и фармация, Факултет по медицина, гр. Крайова, Румъния.

 

Следдипломна квалификация:
- придобита специалност “Съдебна медицина” – 01.06.2005г.;

- специализирани курсове по съдебна медицина с насоки: Съдебномедицинска идентификация на личността; ДНК-анализ при спорен родителски произход и веществени доказателства;  Съдебномедицинска токсикология; Съдебномедицинска биотрасология;

- защитена дисертация на тема „Съдебномедицинско проучване при починали с данни за употреба на наркотични вещества” – 2010 г. за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Членство в академии и организации:
1. Български лекарски съюз - от 2000г.
2. Balkan academy of forensic sciences - от 2004г.
3. Асоциация на тъканните банки в България - от 2005г.
4. Българско дружество по съдебна медицина и деонтология - от 2006г.
5. European association of tissue banks - от 2007г.
6. Българско дружество по патология - 2013г.
7. Българско анатомично дружество - 2013г.
 
Професионални направления на работа и дейност:
- съдебномедицинска токсикология с профилирана насоченост при случай на отравяния с упойващи и наркотични вещества;
- съдебномедицинска травматология - изследване на трупове при насилствена смърт (убийства, самоубийства, нещастни случаи);
- съдебномедицинска патология и танатология при случаи на скоропостижна смърт;
- съдебномедицинска идентификация на трупове с неустановена самоличност, изследване на костни останки;
- съдебномедицинска експертиза на живи лица при битови и криминални казуси, полови престъпления;
- съдебномедицинска експертиза и изследване на веществени доказателства;
- био-трасологични съдебномедицински експертизи;
- съдебномедицинска експертиза по писмени данни, по материали от досъдебни и съдебни производства;
- оглед на местопроизшествие;
- координатор по донорство и експлантатор на костно-сухожилни тъкани, Изпълнителна агенция по трансплантации при МЗ – ОЦБГ- УМБАЛ „Александровска” ЕАД за периода 2004-2009г.

Научна дейност:
- практически упражнения по съдебна медицина със студенти по медицина, дентална медицина и специализанти;
- лекционни курсове пред студенти по медицина и дентална медицина с направление съдебномедицинска токсикология;
- лекционни курсове по съдебна медицина на младши съдии и прокурори в Национален институт по правосъдие;
- научен ръководител на две специализации по „Съдебна медицина” от 2011 г.;
- научен консултант на три дисертационни труда за придобиване на научна степен „доктор” с научно направление в съдебномедицинска токсикология от 2012 г.;
- научен секретар на Българско дружество по съдебна медицина и деонтология.
- лекционни курсове пред студенти по медицина и дентална медицина в основно направление "съдебномедицинска токсикология" и "съдебномедицинска травматология";
- Научен ръководител на един специализант по съдебна медицина и на пет специализанти по обща и клиничка патология;
- Научен секретар на Българско дружесво по съдебна медицина - от 2006г.

Автор и съавтор на общо 116 научни статии и съобщения в български и чужди списания с общ импак-фактор -  38,160 от публикациите и 81,682 от цитирания, участвал в 45 научни конгреса и конференции в България и чужбина и три научни проекта.

1. ЕЖЕГОДНА ОЦЕНКА НА СМЪРТНОСТТА ПРИ НАРКОЗАВИСИМИ ЛИЦА – съвместно с Национален Фокусен център за наркотици и наркомании. Член на работната група с редовни срещи на различни тематики за по-ефективен мониторинг върху лицата починали от употреба на наркотични вещества по програма „Национална стратегия за борба с наркотиците” с във връзка с „Поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците”.
 
2. СРАВНИТЕЛНО МАКРОСКОПСКО И СТ-АНГИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАЦИИТЕ НА ВИЛИЗИЕВИЯТ КРЪГ, ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МОЗЪЧНАТА ПРОТЕКЦИЯ В АОРТНАТА ХИРУРГИЯ – финансиран по програма Гранд 2011г. От МУ-София, договор № 19/26.07.2011г. – проект 20

3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД ЖИВИ ЛИЦА В КАТЕДРА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ С ТРАВМИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 19.11.2010г. – 31.12.2011г. – ръководител на проекта д-р Ал. Александров, дм. и водещ студент - д-р Ива Димчева.

Доц. Александров извършва прегледи на лица във връзка с битови и криминални физически посегателства върху личността (травми вследствие нанесен побой, ПТП, ухапване от животни, изнасилване и др.)с издаване на удостоверяващ документ, за нуждите на правораздаването:

1. установяване на травматични телесни увреждания, определяне на тяхната механогенеза и давност на получаване;
2. определяне на медико-биологична характеристика на телесните повреди, съгласно Наказателния кодекс на Р. България;
3. установяване на полово състояние (девственост);
4. прегледи при полови престъпления:
    а) блудство;
    б) изнасилване;
    в) хомосексуализъм със вземане на необходимите материали за допълнителни изследване - веществени доказателства.

5. съдебномедицински прегледи по разпореждане (постановление/определение) на  органите на досъдебното и съдебното производство за определяне на съответен морфологичен субстрат и медико-биологичен квалифициращ признак, давност и механизъм на получаване на уврежданията и др.
6. заснемане и изготвяне на фото-албум на установените травматични увреждания, съгласно изискванията на съдебната фотография.
7. Консултации във връзка със съдебномедицински казуси;
8. Консултации на родители, при съмнение за ползване на дрога или други упойващи вещества от децата им.
 

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.