Доц. Д-р Ирена Манолова, дм - Клинична имунология

5677
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Образование и специализации:

- От 1979 до 1985 - Висш Медицински Институт, гр. Пловдив;
- През 2000 година придобива специалност по "клинична имунология";
- През 2004 година придобива образователна и научна степен "доктор" по специалност "имунология и алергология";
- През 2010 година получава научно звание "доцент" по специалност "имунология и алергология".

Професионално развитие:

- От 1985 до 1987 година практикува в Медицински център, гр. Николаево като участъков педиатър;
- От 1987 до 1989 година работи в Тракийски университет, Медицински факултет, гр. Стара Загора Клиника по „Детски болести“, - Университетска болница – асистент по детски болести.
- От 1995 до 2005 година работи в Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика към Медицински факултет на Тракийски университет в гр. Стара Загора - хоноруван асистент по клинична имунология;
- От 1995 до 2011 година практикува в Университетска болница в гр. Стара Загора в лаборатория по Клинична имунология като лекар имунолог;
- От 2002 до 2014 година работи в Медицински център "Св. Иван Рилски" ЕООД, Лаборатория по клинична имунология като лекар имунолог.

Професионален опит:

Детски болести:

лечебно-диагностична и преподавателска дейност на студенти медици;

Лабораторна и клинична имунология:

диагностична-консултативна и преподавателска дейност на студенти медици, медицински сестри и медицински лаборанти.
Ръководство на докторанти, специализанти и научноизследователски проекти.

Членства:

- Съюз на учените в България – от 2004 година.
- Национално дружество по имунология – от 2004 година.
- Българска Асоциация по клинична имунология – от 2008 година.
- Balkan Association of Immunology Societies (BAIS) - от 2008 година.
- European Federation of Immunological Societies (EFIS) - от 2008 година.

Доц. д-р Манолова е член на редколегията на списание Ревматология (София) от 2010 година.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.