доц. Бранимир Големанов - гастроентеролог, абдоминална ехография и ендоскопска ехография гр. София

10435
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Образование:
1987 - Медицински университет – София, специалност „медицина”


Специализации:

 • 1999 г. - специалност „Вътрешни болести”
 • 2002 г . – специалност „ Гастроентерология ”
 • 2009 г. - магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
 • 2001 г. - курс по гастроентерология, Холандия, Холандско дружество по гастроентерология

Регистрация:
Български лекарски съюз – Медицински университет , София
Професионално развитие :

 • 1994 г. – ординатор, ехографски кабинет, рентгеново отделение, V -та МБАЛ - София
 • 2008 г. – ординатор, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”
 • 2007 г. - образователна и научна степен „доктор”
 • 2008 г. – асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ - София
 • 2009 г.– гл. асистент, гл. адм. асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ”, МУ - София
 • от 2014 - доцент,Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ”, МУ – София

Професионални квалификации:

 • Абдоминална ехография, Доплер ехография
 • Лапароскопска, интраоперативна ехография
 • Ехоендоскопска ехография
 • Контрастно-усилена ехография
 • Интервенционални процедури под УЗ контрол

Членство:

 • Бивш дългогодишен касиер на Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
 • Член на Експертния съвет (ръководния орган) на БАУМ
 • Член на Европейската федерация по ултразвук в медицината и биологията ( EFSUMB )
 • Член на р едакционния съвет на сп . „Диагностичен и терапевтичен ултразвук”, издавано от Българската а социация по у лтразвук в м едицината (БАУМ)
 • Член на управителния съвет на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Участие в научни форуми и публикации:

 • Над 90 публикации в регионални и международни специализирани списания
 • Над 190 участия и презентации в регионални и международни срещи, конференции и конгреси

Език:

 • Английски писмено и говоримо

Допълнителни контакти


София, бул. Княз Ал. Дондуков 79-81 - МДЦ Дженерали - Закрила [виж карта]

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.