ДКЦ - “Св.Иван Рилски”– Варна

5838
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ НА МОРСКИ ЛИЦА

В ”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД работят лекари-специалисти от следните медицински специалности:

Вътрешни болести             Кардиология
Офталмология                    Психиатрия
Уши-нос-гърло                   Кожни болести
Обща хирургия                  Ортопедия и травматология
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Неврология                         Физиотерапия и рехабилитация
Клинична лаборатория      Образна диагностика
Съдебна медицина             Клинична психология


Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.

Предлагаме диагностика и лечение на заболявания, здравнопромотивна и профилактична дейност в извънболнични условия. Центърът разполага със сектор по образна диагностика и съвременно оборудвана клинична лаборатория в които се извършват всички основни медико-диагностични изследвания – кр. картина, биохимия, хормонални, туморни маркери и др. Секторът за физиотерапия и рехабилитация предлага модерно електролечение, салон за лечебна физкултура и кинезитерапия. В центъра се извършва медицинска експертна дейност - експертиза на трудоспособноста, трудоустрояване, представяне пред ЛКК и ТЕЛК, съдебномедицинска и съдебнопсихиатрична експертиза, психологични изследвания.

Издават се всички видове медицинска документация: етапни епикризи, протоколи, медицински удостоверения за работа у нас и в чужбина, училище, граждански брак, притежание на оръжие, работа с класифицирана информация, сключване на граждански брак, здравни книжки, направление за болнично лечение и други.

”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД предлага и  медицинско обслужване, профилактични и периодични прегледи на работещите в различни фирми и организации съгласно „Наредба № 3 на МЗ.
На територията на центъра са разположени и четири индивидуални практики за първична медицинска помощ / лични лекари / и  шест практики за дентална медицина, което улеснява съвместните консултации, наблюдение и лечение.

Разнообразните медицинските услуги които предлагаме, квалификацията на медицинските специалисти, месторазположението и традициите предполагат бързо и комплексно задоволяване на вашите здравни потребности.

Регистрационен номер: Лечебното заведение е вписано в Регистър  на РЦЗ – Варна/ МЗ под № 006,  Партида 12,  Том 12, стр.193/16  с регистрационен номер 0306134007;
Агенция по вписвания: Удостоверение изх. № 20090608153506 от 08.06.2009г. ЕИК 103517178;
Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ;
Хигиенно заключение: НЗБ - 04292/ 15.06.2009г, издадено от РИОКОЗ – Варна
Управител: Д-р Людмил Стефанов Цветков

В А Ж Н О !!!

На вниманието на пациентите
на ДКЦ „Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна„ ЕООД

Уважаеми пациенти,

С цел спазване доброто качество на предлаганите медицински услуги в ЛЗ и във услуга на вашите нужди от високо специализирани здравни грижи ви уведомяваме, че от 12.02.2019 год. разкриваме „Пулмологичен кабинет“ - диагностика, лечение, наблюдение на болни, консултации, профилактика и диспансеризация.Прегледите ще се осъществяват от Доц.Д-р Камен Янков,д.м. -специалист „Пневмология и фтизиатрия“

при следния график:

Вторник и Петък- От 14:00 до 16:00 часа - Ет.3 каб. 308

В кабинета се извършват:
- прегледи и лечение на заболявания на дихателната система;
- назначаване на рентгенови и клинико-лабораторни изследвания;
- диспансерно наблюдение на пациенти с белодробни заболявания;
- назначаване на изследване за микробиологично изследване;
- експертиза на нетрудоспособност и представяне пред ТЕЛК.
- високоспециализирани дейности:
     спирометрия за изследване на дихателен капацитет на бял дроб (особено показателно при тютюнопушачи).

За контакти: 052 370570

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.