ДКЦ Свети Георги Победоносец гр. Бургас

25842
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ изпълняващо мисията по предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението с определена акредитационна оценка за цялостна дейност “Отличен” за срок от пет години от комисия по акредитация към Министерство на здравеопазване.

 

В центъра работят висококвалифицирани лекари с дългогодишен професионален опит, медицински специалисти по здравни грижи, икономисти и друг помощен персонал, използвайки модерна медицинска апаратура, отговаряща на изискванията на медицинските стандарти, с което осъществяват съвременна, научно обоснована и високо ефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ на болни български и чуждестранни граждани.

Профилактичното начало е основен принцип залегнал в организацията на работата на лечебното заведение.

В момента са разкрити и работят кабинети за високоспециализирана медицинска дейност като кардиологичен кабинет за функционална диагностика на сърдечносъдовата система чрез холтер ЕКГ и велоергометър стрес тест система с ЕКГ, ехокардиограф; неврологичен кабинет, кабинет за функционално изследване на нервната система, оборудван с ЕЕГ и ЕМГ апарати и доплер сонограф; хирургичен, пневмологичен, офталмологичен, уши-нос-гърло, кожно-венерологичен, акушеро-гинекологичен, терапевтичен, урологичен, педиатричен.

Физиотерпевтичният кабинет разполага с необходимата апаратура, за да бъдат напълно задоволени нуждите на пациентите от рехабилитация и физиотерапия.

Лабораторията за образна диагностика е окомплектована с необходимата техника и апаратура за извършване на конвенционални и високоспециализирани изследвания. Особено се акцентира на профилактиката на рака на млечната жлеза, чрез прецизни изследвания със съвременен рентгенов апарат – Мамограф. Лабораторията работи с модерен – четвърто поколение компютърен томограф /спирален скенер/ “Сименс Соматом плюс 4”, осигуряващ прецизна диагностика на органите на цяло тяло, а също така и висок клас ехограф с цветен доплер “Филипс”.

Клинична лаборатория е оборудвана с нова и модерна техника – анализатор за кръвна картина по 20 показателя, коагулометър, автоматичен уринен анализатор, анализатор за хормонална диагностика, анализатор за пълен анализ на биохимични изследвания. Работи се протромбинов индекс – с венозно и капилярно набиране.

Микробиологична лаборатория е модернизирана и оборудвана с апаратура и консумативи за пълноценна и изчерпателна медико-диагностична дейност. В момента се извършват нови изследвания за серологична диагностика на микроорганизми.

ДКЦ “Св. Г. Победоносец” ЕООД – има разкрит Сектор за диагностично уточняване и лечение с операционен блок – хирургичен стационар с 10 легла; ендоскопска диагностика и лапароскопски операции; абортен кабинет. Здравното заведение предлага оперативно лечение от обема на средна и малка хирургия с краткосрочен престой в стационара оборудван според последните изисквания на МЗ при Vip условия – телефон, интернет, телевизор, климатик, самостоятелен санитарен възел.

ДКЦ има богат опит при извършването на профилактични прегледи. Работим успешно с много здравноосигурителни фондове: "Дженерали Закрила ЗО" АД, “ЗОК България Здраве” АД, “ДЗИ - Здравно осигуряване” АД, “Общинска Здравноосигурителна каса” АД, “Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД, ЗОК „Надежда” АД, ЗОД “Булстрад Здраве” АД, “ДОМ Здраве” АД, ЗОК “ЦКБ Здраве” ЕАД, “ЗОФ ДАЛЛБОГГ: Живот и здраве” ЕАД и др. ДКЦ има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ. Работим по приоритетни програми и високо специализирани дейности.

Към ДКЦ функционира Обща лекарска консултативна комисия.

Издават се всички видове медицински свидетелства.

ДКЦ “Св. Г. Победоносец” ЕООД – Бургас работи с талони от РЗОК, със застрахователни компании и на свободен прием.

Достъп до Диагностично-консултативен център “Свети Георги Победоносец” ЕООД имат всички желаещи за преглед и лечение.

Кабинети:

   • Хирургичен кабинет
   • Педиатричен кабинет
   • Пневмологичен кабинет
   • Кардиологичен кабинет
   • Неврологичен кабинет
   • Уши-нос-гърло кабинет
   • Очен кабинет
   • Кожен кабинет
   • АГ кабинет
   • Урологичен кабинет
   • Ендоскопски кабинет
   • Кабинет за електромиография (ЕМГ)
   • Физиотерапия и рехабилитацияli>

Психологическа лаборатория:

Към "ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД - Бургас функционира Психологическа лаборатория, където се извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС:

   • за придобиване на категории: С, С1, D, D1, Ттб, Ттм
   • за обществен превоз на пътници и товари
   • за таксиметров превоз
   • за водачи с отнето свидетелството за управление
   • за председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Съответствието с изискванията за психологическа годност се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера. При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава "Удостоверение за психологическа годност". При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото.

Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване, с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65 годишна възраст и на лицата, лишени от правоуправление, за които удостоверението е валидно за срок от една година.

За информация и записване: 0884 67 00 52 и 056/71-72-79

Катя Пандова /психолог/, всеки делничен ден от 8:30 ч. до 15:30 ч.

Фокусът на работа са конкретни житейски проблеми от различно естество. За едни това е желанието да се справят с трайни психологични проблеми. За други причина е нуждата от бърза реакция при неблагоприятни промени като развод или промяна на работата. Трети имат нужда от съвет или обратна връзка за лични проблеми, търсейки своето изясняване и разбиране на нещата, или начин за лично израстване. Нерядко загрижени родители търсят отговор на въпроса си нормални ли са конкретни прояви в поведението на техните деца, как да общуват с тях. На клиента се предоставя възможност да говори свободно за своите важни поведенчески и емоционални проблеми с квалифицирано и независимо, обективно лице по начин, който е различен от доброжелателния светски разговор на обсъжданата ситуация; в едно защитено, подкрепящо пространство, в условия на конфиденциалност.

Възможностите на материалната база в Психологическата лаборатория позволяват да се провежда както индивидуална работа, така и групова.

Психологическата лаборатория се намира в сградата на ДКЦ "Свети Георги Победоносец" в гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1.

Лекари:

» д-р Костадин Партенов - специалист "Хирургия"
» д-р Продан Проданов - специалист "Хирургия"
» д-р Петър Петров - специалист "Хирургия" и "Онкология"
» д-р Мая Илиева - специалист "Акушерство и гинекология"
» д-р Иван Хърков - специалист "Акушерство и гинекология"
» д-р Нели Иванова - специалист "Пневмология и фтизиатрия" и "Вътрешни болести"
» д-р Донка Водева - специалист "Кардиология", "Вътрешни болести" и "Физиотерапия"
» д-р Румяна Капкова - специалист "Кожни болести"
» д-р Петър Млъзев - специалист "Нервни болести"
» д-р Живко Гоцев - специалист "Нервни болести"
» д-р Мариана Василева - специалист "УНГ болести"
» д-р Бисерка Машкова - специалист "Очни болести"
» д-р Васил Костадинов - специалист "Клинична лаборатория"
» д-р Илияна Димитрова – специалист „Микробиология“
» д-р Ангелина Парапанова и д-р Евгения Зафирова  – специалист „Образна диагностика“
» д-р Живелинка Стоева - специалист "Детски болести"
» д-р Христина Млъзева - специалист "Физиотерапия и рехабилитация"
» д-р Лъчезар Томов – специалист „Ортопед - травматолог“

                              >                             

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.