Дентална клиника Коцилкови

23159
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Дентална клиника Коцилкови е сред водещите дентални практики в България. Тя е оборудвана с най-съвременните технологии в денталната медицина. Вече над 10 години нашата мисия е поддържането на денталното здраве на нашите пациенти. В основата на нашата практика е индивидуалният подход и съобразяването на лечебния план с характерните особености и изисквания на всеки пациент. Екипът ни е воден от непрекъснатия стремеж към усъвършенстване и повишаване на своята квалификация, което гарантира профилактика и лечение, съответстващи с най-високите съвременни стандарти.

 • Д-р Коцилков и д-р Георгиева завършват висшето си образование по стоматология във Факултета по Дентална медицина към Медицински университет – София през 1999г. и през 2000г. започват съвместната си практика.
 • През 2001г. д-р Коцилков печели конкурс и е назначен за хоноруван асистент в катедра „Пародонтология”, ФДМ към МУ-София.
 • През 2005г. след друг спечелен конкурс, д-р Коцилков започва специализация в катедра „Пародонтология”.
 • През 2006г. д-р Коцилков е назначен за редовен асистент в катедра „Пародонтология”.
 • През 2007г. д-р Коцилков придобива специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица” и е назначен за старши асистент в катедра „Пародонтология”.
 • През 2007г. д-р Георгиева започва работа в областта на ортодонтията.
 • През 2008г. д-р Коцилков завършва образователен курс по пародонтология и имплантология в университета в Хайделберг.
 • През 2009г. д-р Георгиева започва работа в областта на триизмерната обработка и запълване на кореновите канали.
 • През 2009г. отваря врати новата дентална клиника Коцилкови.
 • Д-р Коцилков е член на Български Зъболекарски Съюз (от 2000), на Българското Научно Стоматологично Дружество (от 2001) и на ITI – International Team for Implantology (от 2010).
 • Д-р Георгиева е член на Български Зъболекарски Съюз (от 2000)
 • Д-р Коцилков има множество научни публикации и редовно презентира клиничната си и научна дейност на национални и международни форуми.

МИСИЯ – ВИЗИЯ – ЦЕННОСТИ

В основата на нашата практика заляга индивидуалният подход към всеки пациент. Нашите лекари се развиват и усъвършенстват в своите специалности, което позволява дискутирането на всеки пациент да бъде дискусия между няколко гледни точки, базирани на принципите на отделните специалности в денталната медицина. Всеки пациент се обсъжда на редовни колегиуми, което гарантира, че крайният лечебен план е издържал критичния анализ на няколко отделни школи. Взетите решения се обсъждат и с вас, нашите пациенти, защото вие ни се доверявате тогава, когато искате здрави зъби. Кръстосаните инфекции са сериозен проблем в денталната практика. Хигиенният план и работният процес в нашата клиника са организирани на няколко нива над изискванията от регулаторните органи – всеки елемент от денталния юнит има еднократен протектор, подменян след всеки пациент; разполагаме с най-високия клас автоклав; клиниката е оборудвана със специална система за UV дезинфекция; Принципите за асептика и антисептика са дълбоко заложени в нашата практика и могат да бъдат открити във всеки един елемент – от апарата за автоматично обуване на калцуни до “hands free” смесителни батерии.

 

 

ДЕЙНОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА - Профилактиката включва всички мерки насочени към предпазване от възникване на заболяване, както и предпазване от прогресиране на вече възникнало такова. Такъв тип контрол е необходим за всеки, извършва се на индивидуално определени интервали и в своя минимум включва обстоен преглед и професионално почистване на зъбите.

КАРИЕСОЛОГИЯ – В своята същност кариесологията цели лечение на зъбния кариес. Специалистите в нашата практика насочват усилията си към откриване на най-ранните белези на зъбния кариес, което позволява превантивно лечение с много по-ниска биологична цена.

ЕНДОДОНТИЯ – Ендодонтията е дял от денталната медицина занимаващ се със заболяванията на зъбната пулпа и тъканите заобикалящи зъбния корен. Нелекуания своевременно зъбен кариес може да доведе до инфекция в каналите на зъба, което налага почистването им и запълването им за да се осигури запазването на зъба.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – Пародонтологията е дентална специалност занимаваща се с профилактиката, диагнозата и лечението на тъканите поддържаши зъбите – венец, кост, цемент по зъбния корен и съединително тъканните влакна между тях. Основна цел на Пародонтологията е запазването на здраво, функционално и естетично съзъбие през целия живот. Съвременната пародонтология разполага с методи позволяващи възстановяването на загубените околозъбни структури (кост, венец) в резултат на пародонталните заболявания.

ХИРУРГИЯ – Оралната хирургия се специализира в диагностиката, хирургичното и допълнително лечение на заболявания, травми и дефекти засягащи функцията и естетиката на твърдите и меки тъкани в лицево-челюстната област. Едни от най-честите манипулации които се извършват са екстракциите на счупени или дълбоко разрушени зъби, както и екстракцията на мъдреци и ретинирани зъби.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – Зъбният имплант е изкуствен корен поставян във Вашата челюст за да възстанови загубен зъб или група зъби. Това е идеалното решение за всички пациенти в добро общо здраве загубили зъби в резултат на пародонтално заболяване, травма или друга причина. Основно предимство на имплантите е запазването на обема на челюстната кост, който би бил загубен след загуба на зъбите, както и щаденето на запазените естествените зъби на пациента които не се изпиляват за направа на мостове и протези. Зъбните импланти са толкова естествени , че Вие ще забравите че сте загубили зъбите си. Както Ви е известно здравите зъби и приятната усмивка определят колко добре се чуствате както в професионалната си, така и в домашната си среда.

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Протетичната дентална медицина е дентална специалност насочена към запазването на функцията, комфорта и естетиката на съзъбието при налична загуба на зъбни тъкани, цял зъб или зъби. Концентрира се върху изработването на различни видове конструкции, които заместват загубените тъкани с постигане на максимално висок биологичен, функционален и естетичен резултат. Съществува голямо разнообразие от съвременни материали, които позволяват възстановявания с максимално щадене на оставащите здрави зъбни тъкани.

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Детската дентална медицина е специалност, концентрирана върху профилaктиката и изграждането на пълноценни зъбни и оклозъбни структурии, както и запазването на зъбното здраве на децата и подрастващите. Основните дейности са: Обучаване за правилна зъбна хигиена Назначавне на профилактична програма за предодвратяване на зъбния кариес Поставяне на флуоризирашии лакове заздравяваши зъбния емаил Запечатване на зъбните фисури със силанти за предпазване от кариес. Ранно откриване и лечение на зъбния кариес.

ОРТОДОНТИЯ – Ортодонтията е насочена към оценка, направляване и корекция на растежа и развитието на лицево-челюстните структури.В това число влиза осигуряването на правилно положение на зъбите, функционални междузъбни контакти, хармонично съотношение между зъбите и лицевите кости и меки тъкани, както и поддържането на оптимална захапка през целия живот.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБНАТА АБРАЗИЯ И СМУЩЕНИЯ В ТМС – Загубата на задните зъби води до преместването на дъвкателното натоварване върху предните зъби. Зъбното изтриване (абразия) също променя съотношенията между двете челюсти, така че се получава повишено натоварване на темпоро мандибуларната става (ТМС). Ако не се възстанови нормалната височина и положение на захапката може да се стигни до появата на силно главоболие, както и болки в мускулите на врата и лицето.

ЛАЗЕР АСИСТИРАНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Високите технологии навлизат все повече в сферата на денталната медицина. Различни видове лазерно лъчение се използват за лечение и профилактика на много дентални заболявания, като заместват или допълват стандартните лечебни методи. Денталана клиника КОЦИЛКОВИ разполага с диоден лазер от последно поколение. Това съвременно мултифункионално устройство позволява да се промени класическият подход във всички сфери на денталната медицина като постига по-бързи и по-качесвени резултати. Това ни позволява да Ви предложим по-добър комфорт, както и бързо и качествено лечение.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЕНЦИТЕ Заболяванията на венците и пародонта са най-често хронични процеси, които обикновено не протичат с болка или други силни оплаквания. Основната причина за заболяванията на венците са микроорганизмите в зъбната плака, полепнала по повърхностите на зъбите. Тези микроорганизми увреждат венеца и подлежащата кост както директно, така и карайки организма да произвежда фактори, стимулиращи тъканното разрушаване. Колкото повече зъбна плака има по зъбите и колкото по-дълго време тя не бъде отстранявана, толкова по-тежко е възпалението и се стига до загуба на зъбодържащите тъкани (пародонт). Живеещите в зъбната плака микроорганизми са много устойчиви на антибиотици и само механичното им отстраняване осигурява тяхното премахване. Неотстраняваната дълго време зъбна плака се превръща в зъбен камък, за чието премахване е необходима намесата на стоматолог. Основен белег за възпалението на венците е кървенето, особено това установено от вашия стоматолог при нежно сондиране на венеца със специален инструмент (пародонтална сонда). Наличието на такова кървене означава, че вашите венци се нуждаят от професионално лечение. За да се установи точния обхват на засягането на венците и опорната кост, както и на ефективността на провежданата от Вас орална хигиена, се правят поредица от изследвания, които се нанасят в съответна карта.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ Зъбният имплант е изкуствен корен, поставян във вашата челюст за да възстанови загубен зъб или група зъби. Това е идеалното решение за всички пациенти в добро общо здраве, загубили зъби в резултат на пародонтално заболяване, травма или друга причина. Основно предимство на имплантите е запазването на обема на челюстната кост, който би бил загубен след вадене на зъбите, както и щаденето на запазените естествените зъби на пациента, който не се изпиляват за направа на мостове и протези. Зъбните импланти са толкова естествени , че вие ще забравите че сте загубили зъбите си. Както ви е известно, здравите зъби и приятната усмивка определят колко добре се чуствате както в професионалната, така и в домашната си среда. Ако сте загубили зъби, ако не можете да се храните, ако вашите протези са неудобни, ако сте забравили да се усмихвате, то сега зъбните импланти ви дават възможност да говорите, да се храните и да се усмихвате отново. При спазени правилни условия при поставянето и натоварването им, както и при правилна поддръжка зъбните импланти могат да са функционални дълго време, дори цял живот.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.