Български рейки център гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Български Рейки център е първият Рейки център в България.
Той е известен с богатия си 16-годишен опит в обучението и практикуването на традиционно Рейки (Усуи Шики Риохо) под линията на Сатя Рейки Камунян (ученик на Микао Усуи).


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
Обучение, настройка и консултации от опитни Рейки мастери по следните системи:

dr_usui

diplom
Друго:
Рейки центърът разполага с лечебно-диагностична апаратура за:

smil1

Бъдете здрави без лекарства!
Ефективността на имунната система, регенеративните възможности на организма, целебните и адаптивните способности на човешката психика са много по-големи, отколкото си представяме. Те могат да бъдат стимулирани чрез целенасочено въздействие върху определени центрове на тялото - предимно плексуси, свързани със съответни ендокринни жлези и с вегетативната нервна система.
Съществуват различии методи за такива въздействия. Съвременната наука ги нарича енергоинформационни взаимодействия. Някои са древни колкото света, други са осъвременени и оптимизирани за днешните човешки възможности и условия на живот.
При някои въздействието е безконтактно, а при други - с лолэгане на ръцете на целителя върху тялото. Пълен сеанс отнема от 15 до 60 минути.
Нашият център предлага обучение в тези методи на работа с жизнената енергия - за себе си и в помощ на други. Наименованията и особеностите на различните системи (Рейки, Омни и много други) ще намерите на нашия сайт. За да получите необходимото обучение и квалификация няма специални изисквания. Разбира се, ако имате допълнителни знания и умения, те ще ви бъдат само от полза.
Хармонизиращото и целебно въздеиствие се проявява на всички нива - физическо здраве, жизненост и енергичност, емоционално, умствено и психологическо ниво, както и в отношенията ни с хората и социалната ни реализация.
Тези системи за изцеление са напълно съвместими с всякакви терапии и медикаменти и нямат никакой странични ефекти. Можете да ги изучавате и прилагате безрезервно, без да се страхувате и съмнявате. Определено може да се каже, че те са създадени от един по-висш разум.
tree04
Полза от Рейки и ОМНИ сеансите:
* Засилване на имунитета. Активиране на регенеративните способности на организма.
* Освобождаване от стрес и напрежение; от депресия и отчаяние.
* Два пъти по-бързо възстановяване след боледуване, операция или травма.
* Организмът и психиката преодоляват успешно кризисните състояния.
* Заболяванията, които са в тежка фаза, премииават в по-лека и стават лечими.
* Доброкачествените малки тумори се стопяват бързо.
За повече информация разгледайте нашите сайтове, обадете ни се по е-мейл или телефон и заповядайте в нашия Рейки център!
Пожелаваме на всички здраве, радост, оптимизъм и много успехи в живота!
МЕДИТАЦИИ:
Какво е медитация?
Медитации на Ошо
Медитация „Виолетов пламък“
Медитация „Кръгово дишане на индианците чeроки“- зареждаща, активираща всички сетива медитация, отвежда в трансцендентални състояния, освобождава тялото и духа. Използва активно дишане.
Медитация с космическия целител Архангел Рафаил
Медитация „Прекъсване на ненужните връзки и привързаности“ – прекъсването на ненужните връзки с хора от нашето минало и настояще помага за реализиране на нашия пълен потенциал
Визуализация „Линията Хара“
Визуализация „Пречистващ вихър“
Свързване със сърцето на Небето и Земята
Благодарствена медитация „Gratitation“ – от Тимъти Дънфи
Български Рейки център се гордее най-вече с единствените по рода си в България посвещения в Рейки, при които се работи индивидуално с всеки човек и се настройват не само горните, но и долните енергийни центрове, включително чакрите на краката. Дългогодишният опит показва, че това е важна предпоставка за физическо и душевно здраве на практикуващия Рейки, както и за неговия професионализъм.
Защо е толкова важно посвещението да бъде индивидуално?
Посвещението в Рейки е личен духовен процес, при който се предават сакрални и духовни знания и умения от учител на ученик чрез специален ритуал. Този процес не би могло да се извърши с необходимото качество, ако посвещението се извършва групово.
Дистанционно посвещение може да се направи само в изключителни случаи, когато няма друга възможност, и само от учител-Грандмастер!
Защо е толкова важно да се настроят и долните енергийни центрове?
Когато при една инициация се настройват само горните енергийни центрове, вместо да се получи баланс на енергиите в цялото тяло, се получава дисбаланс. Впоследствие той довежда до енергиен пояс – натрупване на енергия в областта на талията, тъй като тя не може да излезе по естествените енергийни пътища път през краката.
С възрастта долните енергийни центрове започват да работят по-слабо. И ако човек практикува Рейки без те да са настроени, това може да доведе с времето до здравословни проблеми. Настройването на всички чакри гарантира физическото и душевно здраве на практикуващия Рейки, тъй като довежда до правилно циркулиране на енергиите в неговото тяло.
В тялото ни постъпват два потока енергия – от Космоса и от Земята (Ян и Ин енергия). Космическият поток се спуска отгоре през тялото и през краката надолу в земята. Земният поток навлиза в тялото отдолу, преминава през нас и излиза през темето към Космоса. Ако чакрите на краката не функционират правилно, космическата енергия не може да се спусне в земята и да изтласка негативната енергия извън нас, както и обратното – пречистващата земна енергия не може да ни изпълни. Работейки с Рейки, ние трябва да сме сигурни, че тези два потока протичат правилно през нас.
История на центъра
Български Рейки център е създаден през 2000 г. в гр. София под ръководството на Рейки Мастер Екатерина Стоянова.
Със създаването си центърът си поставя за цел популяризирането на естеcтвената система за самовъзстановяване и хармонизация, дадена от природата на всички живи същества – Рейки.
Български Рейки център e колективен член на Сдружението на Алтернативните лечители.
Български Рейки център e награден със статуетка „Златен феномен“ за 2005 г.
Обучението и сертификатите в БРЦ са по духовната линия на д-р МИКАО УСУИ; САТЯ РЕЙКИ КАМУЯН; САТЯ САЙ БАБА, ОШО РАДЖНЕШ; ГАУТАМА БУДА; д-р САМИР КАЛЕ и други възнесени Учители.
Ръководител на Рейки центъра е Екатерина Стоянова, която е:– Биоенергокоректор (удостоверение от Одеския Институт за Човека, филиал на Руско-Американския университет и Сертификат от Асоциация „Феномени“)
– Усуи Рейки гранд-Мастер (Традиционно Рейки)
– Каруна Рейки гранд-Мастер
– Ошо Нео Рейки Мастер учител
– Терапевт Усилено Рейки
– ОМНИ МАСТЕР-УЧИТЕЛ
– Омни Сутра медиатор – II степен
– Омни Сай Сутра медиатор – II степен
– Омни Ануграха медиатор – II степен
– Омни Сайтва медиатор – ІІ степен
– Кристалотерапевт (Омни Сфатик) и учител
– Рудракшитерапевт (Омни Шива)
– ЧИ-АУРА терапевт – ІІ степен
– Огнен диамант медиатор – II степен
– Виолетов пламък – медиатор
– Озонотерапевт и учител (грандмастер)
– Буда медицина – Мастер учител
– Есейски практики – терапевт и учител
– Пранава – терапевт
– Щит – Мастер учител
– Исихия – безмълвната молитва – целител.
reikikatya

Учители:
РЕЙКИ
Японската дума „РЕЙКИ“ означава:
Първо, унивeрсална жизнена енергия – космическа енергия на жизнената сила на Вселената. Именно Рейки обезпечава жизнеспособността на всички форми на живот на Земята.
Второ, старинна система за изцеление чрез полагане на ръцете, посредством която посветеният (обучен и настроен от учител човек на всякаква възраст) концентрира в себе си и предава чрез себе си тази енергия.
Традицията за предаване на способността да бъдеш проводник на Рейки е възродил в края на 19-и век в Япония д-р Микао Усуи.
За Рейки се споменава в най-древните писмени източници – в сакрални текстове.
Рейки се използва на първо място за постигане на баланс, хармония и цялостност, което освобождава у човека огромни сили, насочени за осъзнато съзидание и благополучие.
Главният източник на всички наши болести и страдания са напрежението, стресът и нашите вътрешни конфликти и негативни емоции. Английският лекар Едуард Бах (1886 – 1936.) правилно посочвал, че „болестта не е жестокост и не е робство, а коректив и инструмент, от който нашата Душа се ползва, за да ни посочи нашите грешки, за да ни предпази от още по-големи заблуждения, за да ни попречи да причиним още повече вреда и да ни върне на пътя на Истината и Светлината.
Рейки ни помага да постигнем вътрешно единство, да утвърдим нашата цялостност и да придобием вътрешна хармония. Традицията на Рейки се предава от Учител (Мастер) на ученик чрез инициация, т.е посвещение.
По време на посвещението в първа степен става хармонизация на вибрациите на енергийните центрове на инициирания с вибрациите на Рейки и у човека се образува канал, провеждащ Рейки потока.
Настройката за втора степен включва ученика към по-високи нива на Рейки и благодарение на енергетиката на символите на Рейки става възможна работата на разстояние, работата със ситуации и т.н.
Трета степен – учител – дава възможност да се посвещават други хора в Рейки.
ПОЛЗАTA ОТ РЕЙКИ

Рейки отговаря на истинските потребности на съвременния човек, защото дава възможност в ежедневния живот да се постигне успех и духовно и физическо здраве.
Рейки възстановява естествената връзка на човека с неговата същност, с Бога и със света, възраждайки духовната култура.
Рейки активизира нормалните енергийни потоци в тялото на човека.
Рейки снема физическите и емоционални напрежения и стреса, които се натрупват още в детството, способства за разрешаване на вътрешните конфликти.
Рейки активизира вътрешните процеси на обновление и подмладяване на организма, позволява ни да живеем без болести.
Рейки очиства организма, способства за освобождаването му от токсини и шлаки, а също активизира всички възстановителни процеси, повишава тонуса, възвръща бодростта, силата и издръжливостта.
Рейки помага на всеки да осъзнае своето истинско предназначение и да придобие сила за своята реализация.
Животът с Рейки е движение към Любов, здраве, щастие и благополучие, движение по пътя на Еволюцията на човечеството.
гр. София, кв. Изток, бл.92, вх.Б, an.13
(пресечката на Атанас Далчев и Райко Алексиев)

Телефони за връзка (02) 470 19 20; 0888 76 45 42; 0895 49 44 36
Благоевград     0878 53 19 85; (073) 833 473
Бургас     0899 481 254; 0897 213 833
Велико Търново 0888 31 22 31
Ловеч     (068) 622 677; 0887 744 149
Русе     0887 43 11 66
Стара Загора 0886 47 29 13
Израел     (+9723) 964 0869

Допълнителни контакти


reiki.dir.bg/
bg-bg.facebook.com/people/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/100002903912415

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.