БЕЛЕР МЕДИКЪЛ - служба трудова медицина гр. София, гр. Бургас

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

БЕЛЕР МЕДИКЪЛ е служба по трудова медицина, която организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала във Вашата компания. Също така провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго основно направление в дейността са консултации и изготвяне на документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд. БЕЛЕР МЕДИКЪЛ ООД развива своята дейност в град София.
Оценка на риска
За изготвяне на Оценка на Риска СТМ „ Белер медикъл” има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Процесът по изготвянето включва следните етапи:
• Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете;
• Идентифициране на рисковете;
• Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване;
• Препоръки за намаляване и контрол на рисковете;
• Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска.
Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
Службата по трудова медицина е пререгистирана през 2008 год. на основание Удостоверение № 018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването, фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването. СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово – правно регламентирани документи.
Служба по трудова медицина в гр.Бургас
Белер Медикъл Бургас се занимава с оценка условия на труд в гр.Бургас, оценка безопасност на труд в гр.Бурас, превенция риск за здравето в гр.Бургас, профилактични прегледи в гр.Бургас, анализ здравен статус в гр.Бургас, обучеения електробезопастност в гр.Бургас.
КОНТАКТИ
населено място: град София
Адрес: ул."Марагидик" №10А  партер
Телефони: 0894 329940 , 0888 148792 , 02 8732904 ,
Интернет сайт: www.belermedikal.vibs.bg
E-mail: beler_medikal@abv.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.