БелаМед М - Служба по Трудова Медицина

16791
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

БелаМед е служба по трудова медицина, която организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала във Вашата компания. Също така провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго основно направление в дейността са консултации и изготвяне на документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд.

БелаМед е служба по трудова медицина, преименувана през 2018 от Белер Медикъл ООД на БелаМед М ООД.
БелаМед М ООД развива своята дейност в градовете София и Бургас.


Оценка на риска

За изготвяне на Оценка на Риска СТМ БелаМед има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите.

Процесът по изготвянето включва следните етапи:
• Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете;
• Идентифициране на рисковете;
• Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване;
• Препоръки за намаляване и контрол на рисковете;
• Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска.

Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Службата по трудова медицина е пререгистирана през 2008 год. на основание Удостоверение № 018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването, фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването.

СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Служба по трудова медицина в гр.Бургас
БелаМед Бургас се занимава с оценка условия на труд, оценка безопасност на труда, превенция на риска за здравето, профилактични прегледи, анализ на здравен статус и обучения по електробезопастност в гр.Бургас.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНТАКТИ

София

Централен офис
ул. Марагидик 10А, партер
тел.: 02 873 2904
мобилен: 088 721 29 60 и 088 814 87 92
e-mail: belamed.m@mail.bg

Лице за контакти: д-р Марина Белчева


Бургас

кв. Изгрев, бл.109, вх.А, ет.3
тел.: 02 954 9085
мобилен: 088 963 96 39
e-mail: belamed.m@mail.bg

Лице за контакти: инж. Анета Сталева

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.