АЛБИКОНСУЛТ - Служба по Трудова Медицина гр. София

16322
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Службата по трудова медицина е служба с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето за работещите при вредни условия.


Службата по трудова медицина “Албиконсулт” ЕООД, има пререгистрация в Министерството на здравеопазването под номер 128-1/23.04.2008г.
Като работодател, вие сте длъжен да осигурите здравословни и безопасни условия на труд на своите подчинени, независимо от големината и спецификата на провежданата от вас дейност.
За да можете да се фокусирате върху управлението и развитието на вашия бизнес, ние от Службата по трудова медицина към „АЛБИКОНСУЛТ” ООД, имаме готовност да поемем организирането на дейностите и мероприятията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
Екип
Екипът на Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД има дългогодишен опит в областта на осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За нас ще е чест да Ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти.
Познавайки в детайли трудовото законодателство, ще ви помогнем да осигурите и поддържате безопасни и здравословни условия на труд в съответсвие с него.
Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД предлага комплексно обслужване по смисъла на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Услуги
Оценка на риска
Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място, а в случай на остатъчен риск – предприемане на необходимите за защита на работниците мерки.
Измервания факторите на работната среда
Организира и извършва измервания от акредитиран орган за контрол на следните параметри:
1. Фактори на работната среда:
- микроклимат;
- експозиция на звуково налягане – шум;
- осветление.
2. Електробезопасност:
- преходното съпротивление на заземителната и мълниезащитна инсталация;
- импеданса Zs на контура “фаза - защитен проводник”.
- защитни прекъсвачи.
- изолация на кобели до 1000V.
3.Вентилация
Обучение на КУТ/ГУТ
Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите Комитет по условия на труд (КУТ). Ако Вашето предприятие е с по-малко от 50 броя работници и служители трябва да изградите Група по условия на труд (ГУТ).
Изготвяне на правила за безопасна работа
Предлагаме изготвяне на различни видове документи в съответствие със законовите и нормативни изисквания.
Обучения за квалифицирани групи по ел. безопасност
Фирмата извършва обучение по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V, за придобиване на квалификационна група по електробезопасност при работа по електрообзавеждането, съгласно изискванияа на този правилник.
Трудово-правни консултации
Трудово-правните консултации се дават и на работника и на работодателя.
Изготвяне на здравни досиета
Изготвяне, актуализиране и съхранение на досиета за здравното състояние работници и служители съгласно изискванията на чл.11,ал.10 от Наредба 3.
Анализ на здравословното състояние на персонала
Ежегодно се извършва анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност/болнични листа/ и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.
Попълване на декларация по чл. 15
Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.
Профилактични медицински прегледи
Службата за трудова медицина въз основа на оценката на риска и условията на труд предлага списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на периодични медицински прегледи, вида на мед. специалисти, които ги извършват, необходимите изследвания и честотата на провеждането им.
Защо е необходимо да се извърши оценка на риска на работното място?
Безопасно ли е работното ни място?
Замисляли ли сте се дали условията, в които работите ежедневно, по някакъв начин вредят на вашето здраве? Ако сте, и усещате дори лека форма на дискомфорт по време на работния си процес, то е добре да сигнализирате на вашия работодател. Най-вероятно съответното лице няма да бъде способно да направи коренна промяна в условията ви на работа, действайки само (освен ако столът ви например не е счупен и това не пречи на правилната ви стойка зад бюрото – тогава проблемът би бил решен много лесно). Тук идва ролята на службите по трудова медицина – те ще се заемат с по-сериозните проблеми, които понякога дори остават скрити за простото око.
Службите по трудова медицина са екипи от висококвалифицирани професионалисти, които анализират работната атмосфера, като идентифицират опасностите и определят сериозността на риска. Те изграждат програма, състояща се от различни проверки, дейности и прегледи както на работното място, така и на служителите/работниците. Задължение на работодателите е да предоставят здравословни и безопасни условия на труд с цел защита на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.
Но само едно задължение ли е всичко това? От законова гледна точка, предприятията и фирмите са длъжни да осигурят професионална защита. Превенцията на риска обаче не трябва да бъде основана просто на страха от санкция. Освен опазването на здравето на изпълняващия (предотвратяване на професионални заболявания, трайни увреждания, както и друг тип щети), има и други важни аспекти от цялостната процедура – продуктивността, както и качеството на работа със сигурност ще се повишат, ако обстановката го предразполага.
Безопасността и здравето несъмнено са на първо място, затова те трябва да бъдат от интерес не само на работодателя, но и на работещия. Препоръчително е поддържащите ги фактори в работната среда да бъдат потвърдени от специалисти. Замислете се, дори неправилно функциониращата вентилационна инсталация може да доведе до продължително главоболие… Как бихме се справили с това, ако просто го определяме като „стрес“?

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.