Проф. д-р Елена Пиперкова, дмн - онколог нуклеарна медицина гр.София

11465
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р Елена Пиперкова е специалист по медицинска онкология.
Началник е на Клиника по Нуклеарна медицина в СБАЛ по онкология в град София.
Завършила е медицина в Пловдив през 1979 г. с Хипократов медал. Има 3 медицински специалности – “медицинска радиология –лъчелечение и нуклеарна медицина”, “нуклеарна медицина” и “онкология”. През 1986 г. защитава дисертация по проблема на рака на хранопровода и кардията с научна и образователна степен „доктор”. От 1987 г. започва работа като научен сътрудник в Националния онкологичен център (НОЦ) днес УСБАЛО-ЕАД. Доцент е от 1997 г. През 2008 г. защитава втора докторска дисертация за нуклеарно-медицинските диагностични възможности и ПЕТ/КТ при рак на млечната жлеза с научната степен „доктор на медицинските науки” и е избрана за професор през 2009 г. От 2001 г. е научен секретар и началник направление „Учебна и научно-изследователска дейност” в УСБАЛО-ЕАД. Преподава на студенти, докторанти и специализанти по нуклеарна медицина и научната специалност “онкология”.
Автор на над 240 научни труда. Има дългосрочни специализации по нуклеарна онкология в Клиниката по нуклеарна медицина, ръководена от проф. К.Е. Britton в Лондон, Великобритания през 1991 г., по клинично приложение на ПЕТ в Клиниката по нуклеарна медицина, ръководена от проф. D. Slosmsn в Женева, Швейцария 1997-1998 г. и по приложение на ПЕТ/КТ в клиничната онкология в Клиниката, ръководена от проф. H. Abdel-Dayem в Ню Йорк, САЩ 2005-2008 г.
Участвува в краткосрочни специализации и работни срещи в редица европейски страни. Член на ЕАNM, ESMO, BUON, Българската асоциация по радиология и Нуклеарна медицина и др. Член на редакционната колегия на списания „Рентгенология и Радиология”, „Онкология”, „Hellenic J Nuc Med., „World J Nuc Med” и др. Председател съм на БДНМ до 2013 година, когато съм избрана за Почетен председател и съм такъв и по настоящем.
Участвува в създаването на Националния стандарт по Нуклеарна медицина, Стратегията за развитието на нуклеарната медицина у нас, изграждането на ПЕТ/КТ (РЕТ/СТ) центрове и Циклотрон в България.
Рецензент на EANM (Европейската асоциация по нуклеарна медицина) за допускане за участие в Програмата на ежегодните конгреси."
- Член съм на научно жури за защита на Дисертации за придобиване на научна и образователна степен "доктор" и за присъждане на научни звания "професор" и "доцент", експерт към БЛС, 11 години (2001-2012)
-Ръководител на учебната и научно-изследователска дейност на УСБАЛО с три Академични акредитации и др.

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

 

Проф. Д-р Елена Николова Пиперкова, д.м.н.

 

Родена на 3 юли 1955 година

 

Място на раждане: гр. Пловдив

 

Семейно положение: омъжена с две дъщери.

 

Образование:

 

Висше - Медицина

 

1973 – 1979 Медицински Университет – Пловдив

 

Специалности:

 

Медицинска радиолагия 1984

 

Включва: Нуклеарна медицина от 1990 и Лъчетерапия от 1990.

 

Онкология 1995.

 

Здравен мениджмънт 2002 и 2003.

 

Научни степени:

 

Доктор по медицина 1986.

 

Дисертационен труд: „Езофагосцинтиграфия с течна и твърда храна при езофагиален и гастро-езофагиален карцином”. Киев – Украйна.

 

Доктор на медицинските науки 2008.

 

Дисертационен труд „Приноси на функционалното нуклеарно-медицинско изобразяване при болни с рак на млечната жлеза”.

 

Научни звания:

 

Старши научен сътрудник ІІ степен - доцент 1997.

 

Старши научен сътрудник І степенпрофесор 2009.

 

Научни специалности Онкология 03.01.46

 

Медицинска рентгенология и радиология, вкл. използеване на радиоактивни изотопи 03.01.28 (Нуклеарна медицина).

 

Месторабота:

 

Районна болница гр. Първомай – Вътрешни болести 1979-1987

 

Национален център по онкология – научен сътрудник от 1987.

 

СБАЛ по Онкология – Началник Отделение по нуклеарно-

 

медицинска диагностика „ин виво” от 2003.

 

Научен секретар на СБАЛ по Онкология от 2001 година.

 

Ръководител Клиника по Нуклеарна медицина от 2007 година

 

Ръководитер Направление УНИД на УСБАЛО-ЕАД 2001-2012 гг.

 

Допълнителни специализации:

 

1991 – Великобритарния, Лондон – Университетска Клиника по Нуклеарна медицина – Проф. К.Бритън „Радиоимуносцинтиграфия”.

 

1993 – Германия –Университетски клиники по нуклеарна медицина в Ерланген и Инголщат – Приложение на SPECT.

 

2002 – Полша – „Нуклеарно-медицинска диагностика при Рак на млечната жлеза”.

 

2003 – Кипър – „Нуклеарно-медицинска диагностика на половата и отделителната системи”.

 

2005 – Швейцария, Лозана - Университетска Клиника по Нуклеарна медицина – Проф. А. Бишоф-Делалой. Научно посещение на тема „ПЕТ/КТ в онкологиата”.

 

Научно-изследователски клинични проекти:

 

1997-1998 Швейцария, Женева - Университетска Кантонална болница, Клиника по Нуклеарна медицина, ръководител – Проф. Д. Слосман, проект „Позитронно-емисионна томография (ПЕТ) при тумори на главата и шията”.
2005-2008 САЩ, Ню Йорк, Университетска Клиника по Нуклеарна медицина, ръководител – Проф. Х.Абдел-Дайам – проекти „ПЕТ/КТ в онкологията”.

 

2009-2011- Международно двустранно сътрудничество Договор ДО-02-21/04.03.2009 Фонд „НИ”

 

2012-2016 – Международен научен проект за откриване и приложение на нови радиофармацевтици за диагностика и лечение в онкологията – ÏSOLDA”-CERN, Женева, Швейцария.

 

2014-2016 – Разработване на Регионален проект за България „Изграждане на Център за Адронна терапия в София”.

 

Член на Редакционни колегии:

 

Рентгенология и Радиология

 

World Journal of Nuclear Medicine

 

Hellenic Journal of Nuclear Medicine

 

Polish Journal of Nuclear Medicine (Problemy Medycyny Nuklearnej)

 

Член на специализирани международни асоциации и

 

Почетен Председател на Българското Дружество по Нуклеарна медицина:

 

Българска Асоциация по радиология:

 

Секция Нуклеарна медицина – Председател 2009-2013.

 

Българска асоциация по Онкология;

 

European Association of Nuclear Medicine – EANM - рецензент

 

European Association of Medical Oncology – ESMO - лектор,

 

EACR, MASCC и др.

 

Чужди езици:

 

Английски, френски, руски.

 

Научна продукция: над 240 научни труда: статии, участие в учебници, монографии, ръководства, сборници у нас и в чужбина, научни конгреси и т.н.

 

Лекции и обучение на студенти и специализанти, у нас и в чужбина (поканен лектор).

 

Ръководител на докторанти.

 

Ръководител на специализанти по Нуклеарна медицина.

 

Рецензент и член на научни журита (за защити на дисертации и хабилитации – доцент и професор).

 

Рецензент на EANM - Европейската асоциация по Нуклеарна медицина – ежегодни конгреси.

 

Национален делегат в UEMS/EBNM (Европейската Асоциация на медицинските специалисти – област Нуклеарна медицина и др.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.