Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

СБАЛОЗ ЕООД е лечебно заведение с областни функции за София град. Обслужваният район включва 24 административни единици /общини/ с население по данни на НСИ /2002г./ 1 173 811 души, което представлява 15% от населението на страната.
Със заповед РД 01-114 от 21.06.2013 г. на МЗ е присъдена оценка “Отличен” от акредитацията на СБАЛОЗ за срок от 5 години.
МИСИЯТА на СБАЛОЗ ЕООД е ПРИБАВЯНЕ НА ГОДИНИ КЪМ ЖИВОТА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ КЪМ ГОДИНИТЕ НА ХОРАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, предоставяйки им широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в:
- Извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика
- Прилагане на най-съвременни терапевтични технологии
- Осигуряване на грижи за пациентите на равнища, съответстващи на европейските стандарти
ХУМАНИТАРНАТА ПЛАТФОРМА на болницата е основана на международните професионално-етични и деонтологични правила и норми и Хартата за правата на пациента.
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на СБАЛОЗ ЕООД е ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО на:
- предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ
- условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги
- дейносттите, чрез които се осъществява медицинската помощ
За постигането на стратегическата цел, ръководството на СБАЛОЗ ЕООД системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.
5. Пилотно развитие на болницата като база за обучение на студенти и специализанти в областта на медицинската онкология и съвременни диагностични технологии.
Политиката по качество е насочена към допринасяне в оптимална степен за намаляване на заболяемостта, инвалидността и смъртността от ракови заболявания посредством тяхната своевременна диагностика, адекватно лечение и интегрирана профилактика по пътя към осигуряване на здравословен начин на живот на хората.
Структура на болницата
- Консултативно-диагностичен блок
- Стационарен блок
- Административно-стопански блок
- Болнична аптека
- ТЕЛК

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.