Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Росен Каменов Айков
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ
д-р Георги Иванов Комитски
Специалност: Ортопедия и тревматология
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца
д-р Кети Диткова Ценова-Средкова
Специалност: Епидемиология на инфекциозните болести
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина
СЕКРЕТАР
д-р Ростислав Стефанов Георгиев
Специалност: Анестезиология и реанимация
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца
ЧЛЕНОВЕ
д-р Анатоли Валериев Симеонов
Специалност: Хирургия
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца
д-р Калин Стоянов Христов
Специалност: Вътрешни болести
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца
д-р Тодор Илиев Русинов
Специалност: Спешна медицина, Анестезиология и реанимация
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца
д-р Иван Йотов Чолашки
Специалност: Хирургия
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца
д-р Светозар Георгиев Лазаров
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар – гр. Бяла Слатина
д-р Илиян Стефанов Грънчаров
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар – гр. Криводол
д-р Даниела Цветкова Торбова
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар
МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД гр. Враца
Лечебни заведения:
МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца
бул. "Втори юни" №66
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-51-10
факс: 092/ 62-61-40
web: http://mbalvratsa.org/
"МБАЛ - МЕЗДРА" ЕООД гр. Мездра
ул. "Янко Сакъзов" №33
3100 гр. Мездра
Управител: 0910/ 9-26-00
“МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА” ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. “Захари Стоянов” №1
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 8-29-00; 0915/ 8-27-26; 0915/ 8-29-46
МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. Козлодуй
ул. "Кирил и Методий " № 1
3320 гр. Козлодуй
Управител: 0973/ 8-52-00
Главна мед. сестра: 0973/ 8-52-50
“ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА” ЕООД гр. Враца
ул. “Скакля” №6 и бул. “Втори юни” №96-А
3000 гр. Враца
Регистратура: 092/ 66-35-50
Управител: 092/ 66-30-50; 0885 687 661
Главна мед. сестра: 0885 687 640
web: www.orthopedic-clinic-vr.com
МБАЛ "ВИВА МЕДИКА" ООД гр. Враца
бул. "Втори юни" №66
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-09-99
мобилен: 0882 519 877
“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА” ЕООД
гр. Враца
(“СБАЛПФЗ-Враца”)
ул. “Ген. Леонов” №93
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 62-25-32
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА” ЕООД
гр. Враца
(“КОЦ-ВРАЦА”)
бул. "Втори юни" №68
3000 гр. Враца
Управител: 092/ 62-32-62
телефон: 092/ 66-91-41
“ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА” ЕООД
гр. Враца
(“ЦКВЗ-ВРАЦА”)
бул. "Втори юни" №68
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 62-40-40
"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА" ЕООД
гр. Враца
(“ЦПЗ-ВРАЦА”)
ул. “Беласица” №1
3000 гр. Враца
Управител: 0887 422 440
телефон: 092/ 66-50-75 – централа
факс: 092/ 66-32-07
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ" ЕООД
гр. Мездра
("СБДПЛРВБ - Мездра")
ул."Манастирище" №100
3100 гр. Мездра
телефон: 0910/ 9-27-06
мобилен: 0889 221 352; 0893 399 666
web: www.sbrssz.org
“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - РОМАН" ЕООД
гр. Роман
("СБДПЛББ - Роман")
ул. "Димитър Благоев" №2
3130 гр. Роман
телефон: 09123/ 22-06 - централа
мобилен: 0884 930 582
web: www.sbdplbb-roman.com
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ" ЕООД
гр. Враца
бул. "Демокрация" №14
Регистратура: 092/ 62-32-04
3000 гр. Враца
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ВРАЦА ЕООД
бул. “Втори юни” №66
3000 гр. Враца
Регистратура: 092/ 62-63-09
Управител: 092/ 62-20-83
мобилен: 0878 462 146
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ
МЦ "НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД гр. Враца
ул. “Скакля” №6
телефон: 092/ 66-57-57
мобилен: 0885 688 124
факс: 092/ 66-57-57
web: www.orthopedic-clinic-vr.com
МЦ "СВЕТА АНА" ООД гр. Враца
ул. "Демокрация" №17
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-30-60
МЦ "САНИТА" ЕООД гр. Враца
бул. " Втори юни " №64
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-08-22
МЦ "ОРБИТА-ИВО РАЛЧОВСКИ" ЕООД гр. Враца
бул. "Демокрация" №14, етаж 2; бул. " Втори юни " №28
Регистратура: 092/ 62-32-04; 092/ 66-61-51
3000 гр. Враца
МЦ "МЕДИК-2005" ЕООД гр. Враца
ул. "Братя Миладинови" №1А
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 64-90-50
МЦ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. Враца
ул. "Ген. Леонов" №44
3000 гр. Враца
мобилен: 0888 225 439
МЦ "АЛПИКО" ООД гр. Враца
бул. "Втори юни" №66-68
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-62-56
мобилен: 0887 593 400
МЦ "ЗДРАВЕЦ 2011 АиМ" ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. "Климент Охридски" №51
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 8-26-15
МЦ "МИЛОСЪРДИЕ" ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. "Хан Крум" №47
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 9-91-28
МЦ "ДАРИС" ЕООД гр. Козлодуй
ул. "София" №13
3320 гр. Козлодуй
телефон: 0973/ 8-93-00; 0973/ 8-93-11
мобилен: 0887 253 723; 0878 944 744
МЦ "ЗДРАВЕ 1" ООД гр. Козлодуй
ул. "Славейков"
телефон: 0973/ 8-00-65
мобилен: 0878 619 077
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА гр. Враца
ул. "Средна гора" №1
3000 гр. Враца

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.