Проф. д-р Атанас Темелков - Началник Клиника по Анестезиология и Интензивно лечение гр. София

11956
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р Атанас Темелков, дмн
Роден на 30.03.1958 г. в Благоевград. През 1977 г. завършва средно образование в Благоевград, а през 1983 г. висше образование по медицина в МА- София. От 1991 г. е с призната специалност по Анестезиология и реанимация, 2004 г. придобита образователна и научна степен „Доктор”, 2005 г. присъдено научно звание „Доцент”, 2010 г. придобита научна степен „Доктор на медицинските науки” и 2011г. присъдено научно звание „Професор”.
От 1986-1987 г. е ординатор в МБАЛ Благоевград, 1987-1991г. асистент към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, 1991-1997г. - старши асистент към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, 1997-2005г., главен асистент към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, 2005-2006г. - Началник Клиника по Остра дихателна недостатъчност „Проф. Йордан Йорданов”, 2006-2010г. - завеждащ ОАИЛ към Клиника по Урология УМБАЛ „Александровска”, от 2010г. - Началник ІІІ ОАИЛ на КАИЛ УМБАЛ „Александровска”. През 2013г. след проведен конкурс е назначен Началник КАИЛ на УМБАЛ „Александровска”.
Председател на експертния съвет по Анестезиология и интензивно лечение към Министерство на здравеопазване.
Републикански консултант по Анестезиология и интензивно лечение.
Член на Комисия по проблемите на трансплантация на органи в УМБАЛ „Александровска”.
Член на Комисия за контрол върху качеството, безопастността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки на УМБАЛ „Александровска”.
Член на Комисия по лекарствените средства на УМБАЛ „Александровска”.
Секретар на Национален съсловен съюз на лекарите анестезиолози и интензивни терапевти в България.
Лектор в :
- основен курс на СДК по Анестезиология и интензивно лечение
- лекционен курс студенти медици 6 курс
- специализиран курс по СДО „Нарушения на дихателната функция и тяхната корекция в условията на интензивно лечение”
- специализиран курс по СДО „Избрани глави от Хирургията”
- специализиран курс по СДО „Избрани глави от Урология”
- специализирани курсове по програма F.E.E.A.
Членство в научни дружества:
- член на Ръководството на Дружеството на анестезиолозите в България
- член на Българската асоциация за изследване и лечение на болката
- член на БУЛСПЕН
- член на IASP (International Association for the Study of Pain)
- член на ESA (European Society of Anaesthesiology)
- член на ASA (American Society of Anaesthesiologist)
- председател на Българската асоциация по анестезиология

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.