МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Ловеч

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.
Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:
-Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
-Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
-Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.
Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" АД - гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.
Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла.
Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр. Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал.
МБАЛ - Ловеч е член на РСБ "Стара планина" от 2001 г.
МЕДИЦИНСКИ СТРУКТУРИ
- Първо вътрешно отделение
- Второ вътрешно отделение
- Oтделение по ендокринология и болести на обмяната
- Отделение по пневмология и фтизиатрия
- Отделение по нервни болести
- Отделение по педиатрия
- Отделение по хирургия
- Отделение по ортопедия и травматология
- Отделение по очни болести
- Отделение по ушно-носно-гърлени болести
- Отделение по акушерство и гинекология
- Отделение по неонатология
- Отделение по урология
- Отделение по Анестезиология и интензивнo лечение
- Отделение по съдова хирургия
- Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
- Отделение по инфекциозни болести
- Спешно отделение
- Клинична лаборатория
- Микробиологична лаборатория
- Отделение по образна диагностика
- Отделение по трансфузионна хематология
- Отделение по хемодиализа
- Отделение по обща и клинична патология
- Отделение по съдебна медицина
- Централна стерилизационна
- Болнична аптека
- Трудово-експертна лекарска комисия

В МБАЛ - Ловеч са обособени следните административни структури: 


- Съвет на директорите:
Председател – Даниела Коларова
         Зам.-председател – Теодора Пенкова
Д-р Анка Георгиева

Прокурист: Д-р Георги Васев


-       Изп. Директор: Д-р Анка Георгиева


- Ръководство:


         Зам. директор по икономическата дейност - Теодора Пенкова –тел. 068/667 371
         Зам.-директор по мед. дейности 
- Д-р Снежинка МИТОВА - тел. 068/667 448
Главна мед. сестра - Мимоза КИРОВА - тел. 068/603 389


- Финансово-счетоводен отдел:
Главен счетоводител – Детелина Георгиева - тел. 068/603 390
- Информационно звено (с пряко подчинение на Главен счетоводител)
- Звено КБС:
Ръководител КБС – Георги Панчалеев  (Експерт "Стопански дейности") - тел. 068/667 266

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.