ДОЦ. Д-Р ИЛИЯ ЛОЗЕВ Д.М.Н. - ОБЩА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ ГР. СОФИЯ

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

ДОЦ. Д-Р ИЛИЯ ЛОЗЕВ Д.М.Н. е специалист по обща и съдова хирургия.
Началник е на операционен блок при МИ-МВР от 2008 год.
Доц. д-р Илия Петров Лозев д.м.н. е роден на 23.04.1956 год. в град Харманли. Завършва през 1974 г. средното си образование в 21 СПУ гр. София. През 1982 год. завършва медицина в МА София. Първоначално работи като цехов лекар в рудник „Толбухин“ – гр. Перник, а след това, от 1982 г. до 1992 г. работи като ординатор хирург в І и ІІ хирургия при ОРБ „ Р. Ангелова” гр. Перник.
През 1992 г., след конкурс, започва работа в хирургична клиника при МИ-МВР София, а през 2007 г. също след конкурс, е назначен за началник на Операционен блок. През месец май 2016 г. е назначен на длъжност "доцент", в група "Операционен блок" към Клиника по обща, коремна и съдова към МИ-МВР.
През 2008 г. доц. Илия Лозев защитава кандидатска дисертация на тема „Влиянието на предоперативното и интраоперативно дуплекс сонографско изследване върху резултатите от оперативното лечение на хроничната венозна недостатъчност на долните крайници” и придобива образователна и научна степен „доктор“.
През 2016 г. доц. Илия Лозев д.м.н. защитава кандидатска дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на медицинските науки” на тема - "Оптимизиране на използването на автогенните артерио-венозни фистули при конструиране на съдов достъп чрез предоперативна дуплекс Доплерова сонография”.
През 1988 год. придобива специалността обща хирургия, а през 2013 год. придобива втора специалност - съдова хирургия.
Доц. д-р Илия Петров Лозев д.м.н. е с призната правоспособност по:
- „Конвенционална ехография - Абдоминална ехография и повърхностни структури - първо ниво“ (Свидетелство № 2561/07.02.2011г.)
- „Абдоминална Доплерова ехография - второ ниво“ (Свидетелство № 2755/21.12.2011г.)
- "Интервенционална абдоминална ехография - трето ниво" (Свидетелство № 3398/03.11.2014 г.)
Той популяризира у нас предоперативното, детайлно, топографско-анатомично и функционално изследване на болни с хронична венозна недостатъчност чрез дуплекс Доплерова сонография. Внедрява в ежедневната практика интраоперативната дуплекс Доплерова сонография при оперативното лечение на болни с варикозни вени.
Доц. д-р Илия Лозев д.м.н. е и един от водещите хирурзи у нас в областта на съдовия достъп при пациенти на хрониодиализа. При тези трудни за лечение пациенти, той въведе задължителното предоперативно дуплекс сонографско картографиране, което значително промени хирургичното поведение при тях. При болните с лошо изразени повърхностни вени в областта на горния крайник, доц. Илия Лозев д.м.н. популяризира брахио-базиличната AVF чрез транспозиция на v. basilica.
Освен в областта на съдовата хирургия, доц. Лозев д.м.н. има сериозен опит и множество публикации в областта на:
- Херниите на предната коремна стена
- Оперативно лечение на болести на щитовидната жлеза
- Ехографската диагностика на острите коремни заболявания
- Диабетно стъпало (комплексно лечение на диабетното стъпало)
- Панкреатичната хирургия (миниинвазивен подход при лечението на острия некротизиращ панкреатит)
- Колопроктологията (хемороидална болест, оперативно лечение на хронични анални фисури)
- Тазовата хирургия (тазови екзентерации при авансирали тазови тумори)
- Реконструкция на големи кръвоносни съдове при оперативното лечение на авансирали ретроперитонеални тумори
- Лимфни дисекции при авансирали тумори (малигнен меланом, авансирали тумори в областта на шията).
Доц. д-р Илия Лозев д.м.н. е специализирал в: гр. Colchester, Англия - " Лазерна термоаблация на повърхностни варикозни вени"; гр. Sodertalje, Швеция - "Лапараскопско лечение на ингвинални хернии"; в Шанхай, Рим и Прага по въпроси свързани с диагностицирането и лечение на Дълбоката Венозна Тромбоза и в Копенхаген - новости при VAC (вакуум асистираната терапия) на трудно зарастващи рани.
Член е на:
- Българското научно дружество по хирургия
- Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология
- Българската асоциация по ултразвук в медицината
- European federation of societies for ultrasound in medicine and biology.
От 2006 г. до 2013 г. доц. д-р Илия Лозев д.м.н. е секретар на Националния съсловен съюз на лекарите хирурзи.
Доц. Илия Лозев д.м.н. има над 115 научни публикации, част от които са отпечатани в международни списания. Той е представял и доклади на международни конгреси в Атина, Милано, Париж, Генуа и Истанбул.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.